Studentsider2020-10-22T09:17:04+02:00

Studentsider

Her skal du som student / kommende student finne informasjon om alt som er relevant i forbindelse med å studere på Steinerhøyskolen

Studentrelatert informasjon

På studentsidene finner du generell informasjon om studieåret, studieplaner for inneværende studieår, samt annen informasjon som er aktuelle for deg som student.

Studiestart høsten 2020 er tirsdag 18. august kl.  10.00.

Undervisningsplaner for studieåret 2020 / 2021

Vi tar forbehold om evt. feil og/eller at det kan tilkomme nødvendige endringer i undervisningsplanene underveis i studiet.

Studieplaner

Studieplanene for lærerutdanningene, sosialpedagogikk og mastergrad finnes under det enkelte studieprograms nettsider.

 • Studiehåndbok. Et informasjonshefte som inneholder informasjon om evalueringsordninger, litteraturlister, praktisk informasjon og orientering om studentmedvirkning ved Steinerhøyskolen og mye mer. Studiehåndboken distribueres til alle studenter ved høyskolen ved studiestart i august, samt andre interesserte ved henvendelse.

Studiehåndboken for 2020 – 2021

Mer informasjon

Åpne dører og direkte kontakt

Rudolf Steinerhøyskolen er en liten høyskole som vektlegger direkte kontakt og god kommunikasjon mellom den enkelte student og høyskolens medarbeidere. Dette gir studentene en unik mulighet til stor grad av deltagelse og medvirkning med hensyn til den kontinuerlige videreutviklingen av høyskolen. Gjennom direkte kontakt med kontaktlærer, faglærer, mentor og studiekonsulent samt systematiske evalueringer av høyskolens virksomhet, har studenten flere arenaer for å gi tilbakemelding på høyskolens studietilbud og læringsmiljø. Samtidig ivaretas studentenes behov for informasjon og veiledning knyttet til egen profesjonsutvikling og studiegjennomføring. Dette er verdsatte og vesentlige deler av høyskolens målsettinger og gir mange viktige bidrag i arbeidet med forbedring og utvikling. Like fullt er det nødvendig med formaliserte ansvarsforhold og prosedyrer for å ivareta forutsigbarhet og innsyn i arbeidet med å videreutvikle studiekvalitet og læringsmiljø.

Studentens rolle er sentral

Kvalitetsplanen gir rom for studentenes medvirkning til forbedring og sikrer nåværende og fremtidige studenters rettigheter på følgende måter:

 • Gjennom representasjon i høyskolens organer – studentene er representert i flere av høyskolens sentrale organer – gjennom dette systemet sikrer høyskolen at studentenes tilbakemeldinger innen ulike områder kommer frem og anvendes i det videre arbeidet. Dette forutsetter imidlertid at studentene har kjennskap til muligheter for tilbakemeldinger; hvordan de kan få brakt sine synspunkter til rette organ – og en oversikt over hvilke områder organene ivaretar.
 • Gjennom kontinuerlige evalueringer – i løpet av året gis studentene rom for å komme med ulike former for evalueringer – kvalitetsplanen sikrer at det tilrettelegges for evaluering og at innsamlet informasjon anvendes hensiktsmessig.

Skjematisk oversikt over studentmedvirkning og kvalitetsutvikling

lysbilde1

Oversikt over studentrepresentasjon i Steinerhøyskolens organisasjon.

 • Informasjon om fravær- og evalueringsordning, og annet reglement knyttet til studier ved Steinerhøyskolen er tilgjengelig i studieplan og studiehåndbok
 • Litteraturlister og undervisningsplan for studieåret legges ut på nett så snart det er klart
 • Undervisning varer normalt fra tirsdag til fredag kl. 09.00-15.00. Det legges inn hele og halve studiedager/ undervisningsfrie dager
 • Høyskolens studenter har undervisningsfri ved Oslo kommunes fri- og feriedager
 • All undervisning og tilknyttede arbeidskrav (skriftlige, muntlige og/eller kunstneriske oppgaver) er obligatoriske og må vurderes til godkjent for å bestå et emne
 • Fravær må ikke overskride 20 % innenfor hvert poenggivende emne
 • Høyskolen er forpliktet å sende studentstatus til Lånekassen
 • Barnehagelærer- og lærerutdanningen har en mentorordning for faglig veiledning og oppfølging av hver enkelt student
 • Oslo-området har ikke nok praksisplasser, og studenter oppfordres til og må regne med å gjennomføre praksisperioder utenfor Oslo
 • Høyskolen avgjør, i samråd med studenten, hva som er et egnet praksissted for studenten og praksisperioden, Det vil bli gjennomført ekskursjoner/undervisningsperioder utenfor Oslo. Disse er obligatoriske og kostnad dekkes privat
 • Politiattest er påkrevd. Søknadsskjema kan du finne her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/Tema_1858.xhtml
 • Høyskolen benytter elektronisk læringsplattform. I den forbindelse forventes det at alle studenter har en epostadresse samt basale IKT kunnskaper
 • Alle studenter må ha tilgang til bærbar PC som kan benyttes i undervisning
 • Den avsluttende bacheloroppgaven/eksamen evalueres av ekstern og intern sensor og tildeles bokstavkarakter A – F

Steinerhøyskolen har studentbibliotek med et bredt utvalg av aktuell, nyskrevet pedagogisk litteratur og steinerpedagogisk/antroposofisk faglitteratur. Biblioteket oppdateres jevnlig slik at gjeldende pensumlitteratur er tilgjengelig for studentgruppen. Annen pedagogisk og kunstfaglig litteratur knyttet til undervisningsfag er godt representert. Aktuelle pedagogiske tidsskrifter og et godt utvalg av skjønnlitteratur er også til stede.

Nettbaserte databaser bidrar til å øke studentenes tilgang til relevant faglitteratur. Her er et utvalg nettsteder hvor man kan søke opp litteratur i form av bøker, forskningsartikler og annet relevant kildemateriale. En liste over gode søkemotorer for tilgang til gratis forskningslitteratur (hovedsakelig engelskspråklig) er også tilgjengeliggjort der.

RoSE – Research on Steiner Education http://rosejourn.com/index.php/rose/index

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) http://www.base-search.net/Search/Advanced

DOAJ (Directory of Open Access Journals) http://www.doaj.org/search

JURN http://www.jurn.org/

SSOAR (Social Science Open Access Repository) http://www.ssoar.info/en/home.html

Biblioteket har ansvarshavende fagpersoner som gir råd om litteratur og litteratursøk for studentene. I tillegg til høyskolens bibliotek benytter studentene seg av offentlige (og lokale) bibliotek for annen aktuell litteratur.

På biblioteket finner studentene i tillegg til litteratur, print- og kopimaskiner og arbeidsplasser med og uten PC.

Tilsammen sørger dette for at studentene har mulighet for et mangfoldig og fleksibelt læringsutbytte gjennom god tilgang på et bredt utvalg av aktuell litteratur. Studentene kan holde seg oppdatert innenfor ulike fagfelt og nyttiggjøre seg av dette i praktisk-teoretiske oppgaver.

Kandidatundersøkelse – Bachelorstudier 2014

I februar 2014 ble tidligere studenter med fullført treårig førskolelærerutdanning eller lærerutdanning (bachelorgrad i steinerpedagogikk) i perioden 2008 til 2013 bedt om å evaluere kvalitet og utbytte av sine studier.

Resultatene presenteres i rapportform og gir informasjon om kandidatenes nåværende yrkessituasjon, deres syn på relevansen av studiene og deres generelle grad av tilfredshet med sine studier ved Steinerhøyskolen.

Undersøkelsen ble gjennomført bare tre måneder etter at NOKUT offentliggjorde resultatene fra det landsomfattende Studiebarometeret, som viste at Steinerhøyskolens lærerstudenter har landets høyeste nivå av tilfredshet.

Resultatene fra høyskolens kandidatundersøkelse understøtter studiebarometerets resultater blant nåværende studenter ved at 87 % av respondentene melder at de er fornøyd eller svært fornøyd med studieprogrammene ved Steinerhøyskolen.

Tilfredse studenter

Studiebarometeret.no er en landsomfattende undersøkelse av norske studenters opplevelse av studiekvalitet i høyere utdanning. Undersøkelsen er gjennomført av NOKUT, og resultatene viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet ved alle landets utdanningstilbud. Nettsiden er et verktøy der potensielle studenter, nåværende studenter, institusjoner og andre vil finne informasjon om og kan sammenligne studentenes oppfatninger om kvaliteten i enkeltstudier i hele Norge.

Studiebarometerets resultater fra Steinerhøyskolen i 2013:

Presentasjoner og artikler

Studentum.no finner du  skoleomtaler fra tidligere studenter ved høyskolen.

«Her er studentene mest fornøyd» – oppslag i Nettavisen 03.02.2014.

Jobbmuligheter i hele verden

 

Det er 1000 steinerskoler i verden – 33 av dem ligger i Norge. Det er 1500 steinerbarnehager i verden – 46 av dem ligger i Norge. ALLE trenger flere gode, glade, velutdannete, inspirerende lærere.

Ledige stillinger i steinerskoler

Ledige stillinger annonseres på den enkelte skoles nettsider. Steinerskoleforbundet har en oversikt over alle skoler, samtidig som mange skoler også utlyser ledige stillinger på deres nettsider under stillinger.

Ledige stillinger i steinerbarnehager

Komplett alfabetisk liste over alle steinerbarnehager i Norge, finnes på internettsidene til Steinerbarnehageforbundet.

Ledige stillinger i utlandet

Steinerskoler og -barnehager finnes det fra Sør-Afrikas Cape Town i sør, til Tromsø i nord. På nettsidene til det tyske Steinerskoleforbundet finnes en oversikt over steinerskoler, -barnehager og utdanningstilbud i hele verden: www.waldorfschule.info

Internettside med adresseliste over steinerbarnehager i verden: http://www.waldorfkindergarten.org/index.html

Mer informasjon om steinerpedagogikken i verden

Les også om den internasjonale pedagogikken på Steinerskoleforbundets nettsider.

Studentersamskipnaden i Oslo og Akershus

Som student på Steinerhøyskolen har du tilgang på gode tilbud gjennom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

SiO Bolig

Bo nært, rimelig og sosialt i studentbolig
Å bo i studentbolig betyr å bo i nærhet til studiestedet i et godt og sosialt bomiljø med rimelig husleie. SiO Bolig har mer enn 9000 studentboliger i Oslo, fordelt på 24 studentbyer og – hus rundt omkring i byen. De har et bredt utvalg boliger i ulik størrelse og standard, for single, par og familier. Felles for dem alle er lave leiepriser, slik at du har mer penger igjen til å bruke på morsommere ting!
Du kan søke studentbolig når som helst, hele året. Les om boligene og søk på www.sio.no/bolig

SiO Athletica

Athletica vil åpne sitt sjette senter rett etter semesterstart på Kringsjå Studentby Sjekk ut Athleticas fem sentrale treningssentre og brede tilbud på: https://www.sio.no/trening

SiO Helse

Velg SiO Helse som fastlege i studietiden og få tilbakebetalt dine helseutgifter over 350 kroner. SiO Helse har blant annet leger, psykologer og tannleger som kjenner spesielt godt til studentrelaterte utfordringer. Bytt fastlege på https://www.sio.no/helse

SiO Mat og Drikke

SiO tilbyr mat og drikke til 50 000 studenter hver dag. De har et variert utvalg av rimelig/smakfull hverdagsmat, med gode lunsj- og middagstilbud. Sjekk menyen i SiO-appen. www.sio.no/matogdrikke

SiO Barnehage

Med erfaring og entusiasme skaper SiO Barnehage et godt sted å være for nysgjerrige barn, slik at du kan fokusere på studiene. Deres 10 barnehager ligger alle i nærheten av læresteder eller studentbyer og tilbyr 600 plasser til barn mellom 8 mnd og 6 år. De har løpende opptak.
Søk barnehageplass her: www.sio.no/barnehage 

SiO Foreninger

Finn din studentforening hos SiO!
I Oslo finnes det over 450 studentforeninger som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det betyr at du som student i Oslo kan velge mellom 450 foreninger å ha det gøy med – eller du kan starte din egen studentforening. Det finnes en studentforening for de fleste interesser, Sjekk ut foreningsoversikten og finn din forening!

Loading...
Go to Top