Lærerutdanning

Nora var praksisstudent i Thailand

"Jeg hadde angret så bittert hvis jeg ikke hadde gjort det!"

Erfaringer fra et opphold som praksisstudent i Thailand

Lærerstudentene ved Steinerhøyskolen gis mulighet til å ta sin høstpraksis i 2. studieår i utlandet.

Nora Løken er lærerstudent på andre år ved Steinerhøyskolen. Høstsemesteret 2023 har hun valgt å reise til Thailand for å gjennomføre semesterets obligatoriske praksisperiode.

Over hele verden finnes et utbredt nettverk av steinerskoler, steinerbarnehager og sosialterapeutiske virksomheter, noe som gir Steinerhøyskolens studenter rikholdige muligheter til å ta praksis og senere søke arbeid på tvers av landegrenser.

På nettsidene til Friends of Waldorf Education finnes en oversikt over steinerpedagogiske virksomheter rundt omkring i verden. I tillegg finnes det også en hel rekke virksomheter som har latt seg inspirere av steinerpedagogikk og antroposofi.

Nora har siden tidlig barndom hatt et nært forhold til Thailand, noe som har gjort det naturlig for henne å undersøke muligheten for å ta praksis ved en steinerskole der. Hun startet prosessen tidlig, ved å undersøke på internett og sosiale medier om det fantes mulige praksisskoler hun kunne reise til. Det er mye som skal på plass innen avreise!

Valget av praksisskole falt til slutt på en liten, nokså nyetablert waldorfinspirert skole i Phuket; The Oak Educational Center. Skolen ble etablert i 2019 av Debby Previti, og befinner seg høyt oppe i regnskogen over Kamala Beach på øya Phuket.

Nora kjente på en viss skepsis mot det å reise til Phuket, da øya utgjør en svært turistisk del av Thailand. Hun tenkte også en del på at det nok kom til å bli annerledes å komme til Thailand for å ta praksis enn det hadde vært å reise dit på ferie med familie ved tidligere anledninger. Hun har imidlertid ikke angret et sekund, tvert imot så sier hun at

Jeg hadde angret så bittert hvis jeg ikke hadde gjort det!

Som vi kan lese senere, ble dette et potensielt livsendrende opphold for Nora. Men alt var ikke bare enkelt fra starten. Selv med noe økonomisk støtte, ble reisen såpass kostbar at hun måtte benytte seg av oppsparte midler. Med seg på reisen og oppholdet hadde hun et kjært familiemedlem; sin mormor som hun ofte hadde reist sammen med tidligere. Selve reisen bestod av hele tre flyreiser, på tvers av mange tidssoner. Nora kjente på en nokså voldsom jetlag ved ankomst, noe som gjorde det tøft å starte på praksisen. Hun hadde ikke særlig tid til å akklimatisere seg, da hun måtte raskt i gang på skolen som skulle ha høstferie den siste uken hun skulle tilbringe i Thailand.

Fra norsk novembervær kom Nora til 33 grader og tilnærmet 100% luftfuktighet. I tillegg viste det seg at skolen lå langt, og lengre enn langt, i regnskogen høyt oppe i fjellsiden. Siste etappe gikk med scooter og til fots. Her skulle hun få oppleve steinerpedagogikk på en helt annen måte enn det hun var vant til, med en helt annen vri! The Oak er ikke delt inn i klasser, og har elever med en rekke forskjellige morsmål. Nora visste at det ble undervist på engelsk, men hadde nok overvurdert elevenes engelskkunnskaper. Det krevde fleksibilitet til å tilpasse og endre mye av det hun hadde forberedt for elevene på forhånd:

Jeg var nødt til å føye meg totalt etter hvordan de vanligvis gjennomførte dagen, og endre på fagstoffet mitt for at det skulle passe.

For Nora har det vært en såpass flott opplevelse at hun tenker å reise tilbake for å arbeide som lærer ved The Oak når hun fullfører sin bachelorgrad ved Steinerhøyskolen. The Oak har et behov for utdannede steinerpedagoger, noe som er mangelvare i mange land. En bachelorgrad fra Steinerhøyskolen gir mange muligheter for arbeid i både inn- og utland!

Både omgivelsene og klimaet lærte Nora at hun måtte tilpasse seg. Som hun selv sier så måtte hun legge fra seg noe av den norske arbeids- og væremåten:

Jeg måtte puste med jungelen, ta ting som de kommer og roe ned. Klimaet bestemmer!

På spørsmålet om hva Nora kan gi av tips og råd til studenter som ønsker å gjøre som henne og ta en praksisperiode i utlandet, svarer hun følgende:

  • Reis gjerne sammen med noen.
  • Bruk tid på å studere og sette deg inn i de kulturelle rammene for landet/regionen du skal besøke.
  • Lær deg noen ord og uttrykk på det lokale språket. Dette er en god døråpner, og viser en respekt overfor de en skal møte i praksisperioden.
  • Gi deg selv noen utfordringer, også på det språklige plan.
  • Reis til et sted du virkelig har lyst til å dra til! Dette gjør det lettere å håndtere eventuelle utfordringer som måtte oppstå under praksisoppholdet.
  • Gjør grundige forberedelser før avreise. Forbered ekstra materiale til undervisningen, slik at det er mulig å velge det som fungerer i den unike settingen en skal inn i.
  • Velg bosted med omhu. Opplevelsen av å være i praksis og måtte prestere som lærerstudent innen uvante rammer er spennende, men også krevende. Det å sove om natten og kunne hente seg inn etter skoledagen er viktig.

For mer informasjon om utenlandspraksis ved lærerutdanningen, ta kontakt med praksisansvarlig Vilde Stabel eller praksiskoordinator Christian Wilbers.

Les mer om studiet:

Lærerutdanning

Bachelor i steinerpedagogikk
3 år
Heltid
Oslo