Barnehagelærer

Colin stortrives på Steinerhøyskolen

"Steinerpedagogikk gir unike jobbmuligheter."

Slik startet det

Jeg begynte å jobbe i en offentlig skole hvor jeg fikk god del erfaring med barn fra 1.-7. klasse. Senere hadde jeg lyst til å få erfaring med litt yngre barn, og når jeg først skulle bytte om med tanke på alder, tenkte jeg at jeg like så gjerne kunne bytte helt om. Derfor bestemte jeg meg for å kun søke jobb i steinerbarnehager, og jeg fikk jobb i to forskjellige.

Det var da jeg forstod at steinerpedagogikk var noe for meg og jeg valgte derfor å begynne på nettopp denne høyskolen. Dette er en skole hvor alle kjenner alle. Det er relativt små klasser og man blir godt kjent med de andre studentene, også de på skolelærerlinjen, og også med lærerne.

Ikke bare noe man sier

Før jeg begynte på studiet, leste jeg meg litt opp på hjemmesiden. Jeg husker spesielt godt at det stod "Vi er høyskolen som utdanner hele mennesket". Og da tenkte jeg at det bare er noe man sier, som et slags motto. Etter at jeg begynte her, innså jeg at det faktisk stemte! Det er blant annet fordi vi er borti så utrolig mye forskjellig, og alt dette er med på å utvikle oss som mennesker.

Barnehagelærerutdanningen på Steinerhøyskolen gir deg ikke bare muligheten til å jobbe i barnehage, men også på førsteklasse (på steinerskolen). Dette fordi at man bruker barnehagepedagogikk med førsteklassinger på steinerskolen. Jeg føler meg heldig som har muligheten, noe man ikke har på den offentlige utdanningen.

Flere muligheter

Det finnes steinerbarnehager og steinerskoler over hele verden, i og med at dette er en internasjonal pedagogikk. Vi på barnehagelærerutdanningen får lov til å velge utenlandspraksis tredje studieåret. Jeg føler meg veldig privilegert som får dette valget på Steinerhøyskolen og gleder meg masse til denne opplevelsen!

Når det kommer til fag, så har vi alt fra dyp antroposofi og filosofi til jordbruk. Vi har mye kunst, musikk og andre praktiske fag, og jeg synes det er en veldig god balanse mellom det teoretiske og det praktiske. Det er en skole med stort fokus på selvutvikling, noe jeg tenker er kjempeviktig. Her stortrives jeg!

Les mer om studiet:

Barnehagelærer

Bachelor i steinerpedagogikk
3 år
Heltid
Oslo