Lærerutdanning

Min vei inn i steinerskolen

For Victoria er det å ivareta hvert enkelt barn og dets behov utrolig viktig.

Etter 13 år som dekoratør kom ønsket etter å gjøre noe annet. Jeg hadde mange ganger før vurdert å utdanne meg til lærer, men aldri gjennomført det. Men så da jeg var i permisjon med mitt yngste barn søkte jeg på kunståret på Steinerhøyskolen og kom inn, da kombinerte jeg permisjon med skolegangen. Det var et fantastisk år hvor vi fordypet oss i ulike materialer som linotrykk, treverk, leire, stein og vi gikk inn i fargenes verden gjennom ulike typer maling samtidig som det ble knyttet opp mot det steinerpedagogiske. Jeg ble godt kjent med en av lærerne og fikk mulighet til å vikariere noen av hans timer i kunstfaget på steinerskolen i Moss og det var da jeg bestemte meg for å gå videre på lærerlinjen etterpå. Jeg kjente godt til steinerskolen da jeg selv gikk der halve barneskolen, og da jeg selv fikk barn så begynte de der.

Mine tre år på lærerlinjen var hektiske med barn hjemme, men vi hadde noen fantastiske forelesere og utrolig spennende fagdiskusjoner, vi jobbet tverrfaglig, kunstnerisk og praktisk. Så selv om det var mye jobb og lang reisevei for meg, var det verdt det og jeg ser tilbake på tre fantastiske år hvor vi dykket inn i ulike arbeidsmetoder, spennende perioder og en pedagogikk som virkelig lar deg som lærer får lov til å utvikle deg og dine evner.

Jeg fikk jobb på Steinerskolen i Moss etter endt studie og jobber nå som klasselærer på barnetrinnet i tillegg til å være faglærer i maling og håndarbeid i noen klasser.

Jeg elsker å jobbe med barna og det å kunne gi de glede og mestring i skolehverdagen gjennom varierte arbeidsformer.

For meg er det å ivareta hvert enkelt barn og dets behov utrolig viktig og i steinerskolen gir det rom for mangfoldet, det gir rom for ulike måter å utrykke seg på, det gir rom for å prøve ut masse forskjellig gjennom håndverk, eurytmi, musikk, maling. Dette er viktig for barn og er med på å forme de til selvstendige og trygge individer, som er grunnen til at jeg selv har barna mine på Steinerskolen og nå er jeg også så heldig å jobbe der.

Les mer om studiet:

Lærerutdanning

Bachelor i steinerpedagogikk
3 år
Heltid
Oslo