Høyskolen for pedagogikk og undervisningskunst

Steinerhøyskolen skaper morgendagens pedagoger gjennom bevegelse, fordypning, kreativitet og praktisk arbeid.

Monday
19

.

February
2024

Vår søknadsportal er åpen

Nå kan du søke studieplass til høstens opptak! Vi tilbyr inspirerende og samfunnsnære utdanninger av høy kvalitet. Se utdanningstilbudet.

Nysgjerrig på steinerpedagogikk? Meld deg på som prøvestudent.

Jeg er utrolig begeistret for sosialpedagogikkstudiet

Jeg opplevde studietiden som helt unik, og jeg har blitt utrolig glad i skolen og mange av de dyktige foreleserne.

Å kunne utforske verden sammen med elevene

"Steinerhøyskolen har vært en viktig arena for meg for å pushe grensene mine, å løfte opp og bygge videre på de kvaliteter jeg hadde - eller for å kultivere nye."

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng.
Steinerpedagogikk bygger på tilliten til menneskets naturlige vilje til vekst. Nysgjerrighet og trivsel er en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.
Arrangement

Kunst- og håndverkstevnet 2024

Fredag 8. & lørdag 9. mars 2024

"Det beste med å jobbe på steinerskolen er at vi har mulighet for å jobbe kreativt i hver time og kan sette vårt eget preg på undervisningen."

Lene, spesialpedagog ved Steinerskolen i Tromsø