Et annerledes klasserom

Steinerhøyskolen skaper morgendagens forbilder gjennom bevegelse, fordypning, kreativt og praktisk arbeid.

Tuesday
18

.

May
2021

Fremdeles ledige studieplasser

Det er fremdeles ledige studieplasser på Lærerutdanningen med studiestart i august 2021.

Tuesday
18

.

May
2021

Informasjon om koronaviruset

I henhold til føringer gitt av myndighetene ifm med COVID-19-pandemien vil det være mulighet for fysisk undervisning for grupper opp til 10 personer på Steinerhøyskolen ut vårsemesteret.

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.
Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.
Lene: spesialpedagog ved Steinerskolen i Tromsø