Et annerledes klasserom

Steinerhøyskolen skaper morgendagens forbilder gjennom bevegelse, fordypning, kreativt og praktisk arbeid.

Tuesday
13

.

April
2021

Informasjon om koronaviruset

I henhold til nye føringer gitt av myndighetene ifm med COVID-19-pandemien holder Steinerhøyskolen stengt for fysisk undervisning med unntak av mindre grupper opp til 10 personer. Tiltakene gjelder fram til 10. mai.

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.
Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.
Lene: spesialpedagog ved Steinerskolen i Tromsø