Et annerledes klasserom

Steinerhøyskolen skaper morgendagens forbilder gjennom bevegelse, fordypning, kreativt og praktisk arbeid.

Tuesday
19

.

January
2021

Informasjon om koronaviruset

I henhold til restriksjoner og råd fra myndighetene gitt 18. januar vil forelesninger ved Steinerhøyskolen være digitale inntil videre.  Praksis i barnehager og skoler gjennomføres så langt det er mulig i henhold til råd fra Kunnskapsdepartementet.

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.
Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.
Lene: spesialpedagog ved Steinerskolen i Tromsø