Et annerledes klasserom

Steinerhøyskolen skaper morgendagens forbilder gjennom bevegelse, fordypning, kreativt og praktisk arbeid.

Thursday
25

.

February
2021

Informasjon om koronaviruset

I henhold til nye føringer gitt av myndighetene vil Steinerhøyskolen åpne for fysisk tilstedeværelse, under skjerpede smittevernstiltak, for mindre studentgrupper fra og med 1. mars . Praksis gjennomføres ihht råd og restriksjoner fra kommunale smittevernsmyndigheter.

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.
Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.
Lene: spesialpedagog ved Steinerskolen i Tromsø