Et annerledes klasserom

Steinerhøyskolen skaper morgendagens forbilder gjennom bevegelse, fordypning, kreativt og praktisk arbeid.

Saturday
23

.

January
2021

Informasjon om koronaviruset

I henhold til nye restriksjoner fra myndighetene gitt 23. januar vil forelesninger ved Steinerhøyskolen fra 25. - 29. januar kun være digitale. Høyskolen vil være stengt for både ansatte og studenter. Praksis i barnehager og skoler kan gjennomføres ihht råd og restriksjoner fra kommunale smittevernsmyndigheter.

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.
Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.
Lene: spesialpedagog ved Steinerskolen i Tromsø