Et annerledes klasserom

Steinerhøyskolen skaper morgendagens forbilder gjennom bevegelse, fordypning, kreativt og praktisk arbeid.

Tuesday
18

.

May
2021

Fremdeles ledige studieplasser

Det er fremdeles ledige studieplasser på Lærerutdanningen med studiestart i august 2021.

Tuesday
6

.

July
2021

Velkommen til studiestart 23. august!

Steinerhøyskolen ønsker sine studenter velkommen til studiestart mandag 23. august. Så fremt ikke situasjonen vedrørende Covid-19 endrer seg i negativ retning, satser vi på at vi alle kan samles i høyskolens aula kl. 10.00. Ha en riktig god sommer!

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.
Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.
Lene: spesialpedagog ved Steinerskolen i Tromsø