Lærerutdanning
Lærerutdanning

Å kunne utforske verden sammen med elevene

"Steinerhøyskolen har vært en viktig arena for meg for å pushe grensene mine, å løfte opp og bygge videre på de kvaliteter jeg hadde - eller for å kultivere nye."

Jeg er 36 år og kommer fra Romania. Jeg har alltid vært opptatt av store spørsmål som det ikke finnes et lett svar på, for eksempel: Hva er meningen med livet, hvem er jeg, hva er rollen min her i denne verden? Jeg har studert og jobbet innen ulike områder før jeg begynte å se på om det å være lærer, og det på en steinerskole, kan være noe for meg.

Steinerpedagogikk gir rom for læreren til å utforske verden sammen med sine elever, å se på den som en gåte, ikke noe som er gitt og etablert, men som elevene oppdager gjennom mer bevissthet og alderstilpasset opplæring. Dette åpner for mye kreativitet og kultivering av individualiteten i hvert enkelt barn. Gjennom sanseinntrykk og observasjoner oppnår barna et følelsesmessig forhold til kunnskap og fakta. Og dette engasjement tar de med seg videre ut i samfunnet. Er ikke dette fasinerende?

Steinerhøyskolen har vært en viktig arena for meg til å pushe grensene mine, å løfte opp og bygge videre på de kvaliteter jeg hadde - eller for å kultivere nye. Dette også fordi høyskolen er støttende for sine studenter og legger stor vekt på veiledning og inkludering. Det er et intenst studieløp med høye krav til studentene, men jeg opplever alltid at målet med alle oppgavene og eksamen er å lære og ikke bare å bestå.

Studentene får rom til å utrykke seg kunstnerisk gjennom tegning, maling, musikk og sang. Når vi legger fram våre malerier på gulvet, med en regnskog eller en egyptisk tegning vi alle har jobbet med hver for oss, kommer viktigheten av mangfold tydelig fram; det at hver av oss har noe å si som er like verdifullt. De årene jeg har studert her har vært veldig inspirerende for meg både personlig og profesjonelt. Og pensumlitteraturen her på høyskolen er spennende!

Jeg jobbet som assistent på ulike steinerskoler før jeg begynte å studere. Erfaringen har hjulpet meg i å se om dette yrket er noe for meg. Og det er det – jeg gleder meg til å begynne i jobben som lærer på en steinerskole når jeg er ferdig uteksaminert!

Les mer om studiet:

Lærerutdanning

Bachelor i steinerpedagogikk
3 år
Heltid
Oslo