Ressurser

Her finner du dokumenter knyttet til studiene og emnene ved Steinerhøyskolen.

Barnehagelærer
-
Praksishåndbok
Alle
This is some text inside of a div block.
Barnehagelærer - Studieplan 2013
-
Studieplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Barnehagelærer deltid - Praksishåndbok
-
Alle
This is some text inside of a div block.
DeKomp
-
Diverse
Alle
This is some text inside of a div block.
Dekomp og Kompetanseløftet 23/24
-
Alle
This is some text inside of a div block.
Eksamensoppmelding eksterne kandidater
-
Diverse
Alle
This is some text inside of a div block.
Eurytmi Norge
-
Brosjyre 
Alle
This is some text inside of a div block.
Felleslærerstevnet 2024
-
Diverse
Alle
This is some text inside of a div block.
Grunnkurs 2024
-
Diverse
Alle
This is some text inside of a div block.
Grunnskolelærer (master) - Matematikk 1
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Grunnskolelærer (master) - Naturfag 1
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Grunnskolelærer (master) - Norsk 1
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Grunnskolelærer (master) - Pedagogikk og elevkunnskap 1
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Grunnskolelærer (master) - Pedagogikk og elevkunnskap 2
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Grunnskolelærer (master) - Samfunnsfag 1
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Grunnskolelærer integrert master
-
Studieplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Høringssvar fra Steinerhøyskolen - NOU Akademisk ytringsfrihet
-
Alle
This is some text inside of a div block.
I ulvesonen
-
Brosjyre 
Alle
This is some text inside of a div block.
Kilden
-
Diverse
Alle
This is some text inside of a div block.
Kreativ endringsledelse
-
Alle
This is some text inside of a div block.
Lærer (bachelor) - Matematikk 1
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Lærer (bachelor) - Naturfag 1
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Lærer (bachelor) - Norsk 1
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Lærer (bachelor) - Pedagogikk og elevkunnskap 1
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Lærer (bachelor) - Samfunnsfag 1
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Lærerutdanning
-
Praksishåndbok
Alle
This is some text inside of a div block.
Lærerutdanning
-
Studieplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Master Programme in Waldorf Education (M.Ed.)
-
Alle
This is some text inside of a div block.
Matematikk og matematikkdidaktikk
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Modellering og kunsthåndverk
-
Alle
This is some text inside of a div block.
Modellering og kunsthåndverk
-
Alle
This is some text inside of a div block.
Movement education - spacial dynamics
-
Alle
This is some text inside of a div block.
Norsk og norskdidaktikk
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Om månedsfester og årtidsfester i steinerskolen
-
Alle
This is some text inside of a div block.
Oslokurs 2024
-
Diverse
Alle
This is some text inside of a div block.
Praksis GLUSP
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
RSUC MA
-
Student handbook
Alle
This is some text inside of a div block.
ReKomp
-
Diverse
Alle
This is some text inside of a div block.
Rekomp 23/24
-
Alle
This is some text inside of a div block.
Sosialpedagogikk
-
Studieplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Steinerhøyskolens Temauke 2022
-
Diverse
Alle
This is some text inside of a div block.
Steinerhøyskolens årsrapport 2021
-
Diverse
Alle
This is some text inside of a div block.
Steinerhøyskolens årsrapport 2022
-
Diverse
Alle
This is some text inside of a div block.
Steinerhøyskolens årsrapport 2023
-
Diverse
Alle
This is some text inside of a div block.
Studiehåndbok 2023-2024
-
Studiehåndbok
Alle
This is some text inside of a div block.
Taksonomiske funderinger
-
Diverse
Alle
This is some text inside of a div block.
Tegning og maling 1 og 2
-
Alle
This is some text inside of a div block.
Vitenskapsteori og metode
-
Fagplan
Alle
This is some text inside of a div block.
Årsrapport 2020
-
Alle
This is some text inside of a div block.