Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende høyere utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.
Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.

Usikker på hvilket studium som kan passe for deg? Her kan du lese studenthistorier som beskriver mulighetene etter endt studie, studiehverdagen og studentenes erfaringer med å studere på Steinerhøyskolen.