Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende høyere utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng.
Steinerpedagogikk bygger på menneskets naturlige vilje til vekst. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.

Usikker på hvilket studium som kan passe for deg? Her kan du lese studenthistorier som beskriver mulighetene etter endt studie, studiehverdagen og studentenes erfaringer med å studere på Steinerhøyskolen.