Forskning

Forskning er en av primærvirksomhetene til Steinerhøyskolen. I løpet av de siste 10-15 årene har Steinerhøyskolen etablert seg som en forskningsinstitusjon. De ansatte ved Steinerhøyskolen bedriver forskning på en rekke forskjellige områder, fra idégrunnlaget og steinerpedagogisk praksis til naturforståelse og kunst.

Se publikasjoner her.

Pågående forskningsprosjekter

Fem- og seksåringene ved steinerskolene

I sammenheng med Reform 97 skulle det første skoleåret være preget av lek og individuell tilpasning, men hittil eksisterer ingen kunnskap om hvordan dette har vært gjennomført ved steinerskolene. Dette prosjektet samler og analyserer relevante data om dette. Prosjektet vil muliggjøre en sammenligning av de praksisene som har etablert seg ved steinerskolene og den offentlige skolen.

I desember 2023 kom rapporten "Rammer, rom og organisering av tiden i Steinerskolens førsteklasse. Funn fra to spørreundersøkelser om det steinerpedagogiske tilbudet til førsteklasse i Norge".

Prosjektet er et samarbeid med Universitetet i Agder og er støttet av NORENSE. Disse personene er involvert i prosjektet: Anne-Mette Stabel (leder), Terje Sparby (forskningsleder), Dag Øystein Nome (Universitetet i Agder), Ingunn Stray (Universitetet i Agder), Vilde Stabel (Steinerhøyskolen), Renate Østergaard (Steinerhøyskolen), Ingvild Skeie (Steinerhøyskolen).

All Education is Self-Education. Contemplative Steiner Pedagogy

For tiden skjer det en “kontemplativ vending” innenfor pedagogikken. Oppmerksomhetsøvelser, stillhet og følelsesregulering blir en del av hverdagen til elever og lærere. Det har eksistert en slik praksis blant steinerpedagoger, men lite er til nå kjent om hvordan denne praksisen arter seg. Prosjektet undersøker steinerpedagogers erfaringer med indre øvelser i et sosialt fellesskap.

Prosjektet er støttet av NORENSE og Vidarstiftelsen og ledes av Terje Sparby (Steinerhøyskolen) i samarbeid med Frode Barkved (Steinerhøyskolen) og Torbjørn Eftestøl (Steinerhøyskolen). Prosjektet inngår i forskningsgruppen Contemplative Research Group in Europe, som samarbeider med Witten/Herdecke Universitetet, Harvard Medical School, og Universitetet i Oslo.

For mer informasjon:

Terje Sparby

Professor, forskningsleder
terje.sparby@steinerhoyskolen.no