Sosialpedagogikk

Hege valgte å studere sosialpedagogikk

For tre år siden tok jeg en helomvending på karriereveien. Med utdannelse og jobberfaring innen prosjektledelse og kommunikasjon valgte jeg å prøve meg som vikar på voksenopplæringen for fremmedspråklige analfabeter. Jeg kunne liksom ikke gi slipp på tanken på at det var noe pedagogisk jeg skulle holde på med. Omtrent samtidig begynte datteren min i en Steinerbarnehage, mens sønnen min gikk på Steinerskolen.

Jeg ble mer og mer engasjert i samtaler med pedagogisk leder på min datters avdeling - om pedagogikk, barn og utvikling, samtidig som jeg strevde med å finne gode metoder for å lære de fremmedspråklige elevene mine alfabetet. Jeg fikk en idé; kunne jeg kanskje bruke noe fra steinerpedagogikken? Jeg tok kontakt med læreren til sønnen min og fikk låne en bok og litt forklaringer på veien. Og satte så i gang med en kombinasjon av André Bjerkes alfabettegninger og små rim, tegning og alfabetbevegelser - i tillegg til å plante tomater. Etter noen måneder kunne de alle sammen alfabetet. Jeg tenkte at dette må jeg lære mer om og dette vil jeg jobbe med!

Jeg leste om de ulike studieretningene og emnebeskrivelsene på Steinerhøyskolen og fant at det var sosialpedagogikk som var det rette for meg. Jeg ville lære om fagene, undervisningen og pedagogikken, men med vekt på pedagogikken. Lære om hvordan vi kan bidra med at de med spesielle behov og utfordringer kan være en aktiv del av samfunnet. Hvordan kan vi få det sosiale til å fungere godt, så godt at læringen kan finne sin plass. I sosialpedagogikken på Steinerhøyskolen går vi inn i akkurat dette, vi ser på dagens pedagogiske teknikker og løsninger, samtidig som vi lærer om Rudolf Steiners tanker og selve grunnlaget for antroposofien. På arbeidsplassen min, først i en steinerbarnehage og nå i skolen, får jeg bruk for begge disse sidene – en i hver hånd. Kunst, sang, pedagogikk, psykologi og antroposofi, alt settes sammen til en herlig blanding som gir mestring og glede i møtet med barna.

Studiet er et deltidsstudium, noe som er bra fordi jeg kan kombinere det med jobb og familie. Jeg jobber i dag to dager i 1. klasse på Steinerskolen i Asker, mens jeg tar min bachelor i sosialpedagogikk.

Les mer om studiet:

Sosialpedagogikk

Bachelor i steinerpedagogikk
4 år
Deltid
Oslo