Sosialpedagogikk

Jeg er utrolig begeistret for sosialpedagogikkstudiet

Jeg opplevde studietiden som helt unik, og jeg har blitt utrolig glad i skolen og mange av de dyktige foreleserne.

Å studere på deltid er ideelt

Jeg har aldri helt klart å være fulltidsstudent. Derfor er jeg utrolig begeistret for sosialpedagogikkstudiet på Steinerhøyskolen. Måten studieløpet er lagt opp var helt ideelt for meg, jeg stortrivdes og fant en stor glede og mestring som jeg aldri før har opplevd fra en skolebenk. (Nå må det også nevnes at jeg ikke gikk på Steinerskolen, men på offentlig skole i alle år). 

Noe av det som er så fint med sosialpedagogikk-studiene er det at man må ha en faglig relevant arbeidsplass. Jeg hadde ikke dette i utgangspunktet da jeg søkte på studiene, men jeg fikk raskt en jobb på Rostadheimen utenfor Bergen, nettopp fordi jeg hadde fått plass på dette studiet. Her jobbet jeg i over to år mens jeg deltok på samlingene på høyskolen. Dette var en helt perfektblanding av teori og praksis. Allerede ved første forelesning hadde jeg praksis nok til at jeg hadde knagger å henge teorien på, og jeg opplevde at alt jeg lærte ga mening - det ble satt i sammenheng. Etter hver samling dro jeg hjem og fikk praktisert teorien samtidig som jeg kunne observere arbeidsplassen fra et faglig perspektiv. Dette gjorde at læringen ble integrert i meg på en veldig grundig måte. 

Å praktisere hva en lærer

En annen ting som er fint med studiet er at det er så mange praksisperioder, med både ekstern og intern praksis. Da får man muligheten til å jobbe litt på andre arbeidsplasser og prøve ut forskjellige ting. Steinerhøyskolen var dyktige med å sørge for at studentene fikk prøvd seg på flest mulig ulike arenaer. Jeg hadde selv praksis på en integrert helsepedagogisk steinerskole og på fritidshjemmet deres, på Camphill og ved en offentlig vernet bedrift. Noen av mine medstudenter dro til utlandet i noen av periodene, mens andre hadde praksis på alt fra asylmottak for mindreårige og psykiatriske institusjoner, til forskjellige helsepedagogiske steder og steinerskoler. Dette var veldig spennende å høre om hver gang vi var ferdige med praksisperiodene og skulle presenterte vår praksis for klassen. 

Det at vi i tillegg reiste mye rundt, hadde moduler forskjellige steder, som på Vidaråsen, i Bergen og på Steinerskolen i Moss, gjorde at jeg følte jeg fikk en ganske god innsikt i det steinerpedagogiske miljøet rundt om i landet. Det var inspirerende å se hvordan ting ble gjort de ulike stedene, og jeg tror mange fikk mye å ha med tilbake til sine arbeidsplasser.

Jeg tok en pause i studiene da jeg gjorde som mange av mine medstudenter; fikk barn i løpet av studietiden. Jeg opplevde Steinerhøyskolen som særdeles imøtekommende i forhold til situasjonen. Endring av arbeidsplass var heller ikke noe problem, men ble sett på som en berikelse. 

Jeg er sørlending, og etter en stund på Rostadheimen lengtet jeg sørover, og jeg fikk jobb på Steinerskolen i Arendal. Her jobber jeg den dag i dag. Jeg opplever at arbeidsplassen verdsetter min utdanning, og jeg merker at jeg har god bruk for den i det daglige arbeidet som assistent. 

Jeg anbefaler sosialpedagogikk-studiet ved Steinerhøyskolen på det varmeste til alle, særlig til de som allerede har en fot innenfor en steinerpedagogisk eller en helsepedagogisk arbeidsplass og som ønsker å lære mer. Jeg anbefaler det også til de som ikke føler at de er spesielt flinke til å studere. 

Jeg opplevde studietiden som helt unik, og jeg har blitt utrolig glad i skolen og mange av de dyktige foreleserne. Jeg tror nok jeg kommer tilbake så fort en anledning byr seg. 

Les mer om studiet:

Sosialpedagogikk

Bachelor i steinerpedagogikk
4 år
Deltid
Oslo