Lærerutdanning

Maria gikk rett ut i jobb etter studiene

"Steinerhøyskolen er en bra høyskole, og jeg er glad for at jeg tok akkurat den utdanningen."

Maria Gystad (28) er ferdig utdannet lærer med steinerpedagogikk.

Hun hadde selv gått på steinerskolen og hadde jobbet som assistent på en steinerskole i flere år før hun valgte å begynne på lærerstudiet. Dette hadde mye å si for valget av studieretning.

– Hvis jeg først skulle bli lærer, så var det på steinerskolen. Det var jo det jeg kjente til, men jeg synes også det er veldig bra, sier hun.

En høyskole i vekst

Maria forteller at Steinerhøyskolen er en høyskole i vekst, og at studiemiljøet bare ble bedre under tiden hun var student.

– Det første året jeg gikk der var vi veldig få og det var veldig spredt i alder. Det ble et lite miljø, både på godt og vondt, men det er en skole som utvikler seg masse. Nå er det større og flere som går der, sier hun.

Hun er glad for at stadig flere får øynene opp for muligheten for å ta lærerutdanning med steinerpedagogikk. Selv er hun fornøyd med sin utdanning, og føler at hun fikk på plass alt det faglige hun trenger for å føle seg trygg som lærer.

– Jeg synes Steinerhøyskolen er en bra høyskole, og jeg er glad for at jeg tok akkurat den utdanningen. Vi ble godt fulgt opp av lærerne og møtte masse forståelse, sier hun.

Spennende med praksisopphold i utlandet

Maria er glad de har mange praksisperioder på Steinerhøyskolen, men skulle ønske de hadde enda mer tid ute i praksis for å få føle ordentlig på det å være lærer. Allikevel er hun fornøyd med de utplasseringene hun hadde.

– Jeg var veldig heldig med alle praksislærerne mine, og fikk ha noen av praksisperiodene på skolen jeg allerede hadde jobbet på, sier hun.

Hun valgte også å ta én av praksisperiodene sine i utlandet, og synes det var veldig interessant og lærerikt. Hun synes det er fint at Steinerhøyskolen gir studentene mulighet til å reise ut.

– Jeg var i Hermanus i Sør-Afrika, og det var veldig spennende. Skolen og pedagogikken er jo den samme, men samtidig har barna helt andre forutsetninger for å gå på skole enn det vi har her, sier hun.

I dag jobber hun som klasselærer

Da Maria var ferdig med studiene, gikk hun rett ut i jobb som klasselærer i en tredjeklasse. Der hadde hun et ett års vikariat, før hun fikk jobb som andreklasselærer på den samme steinerskolen som hun jobbet på før hun begynte å studere. Hun forteller at det gikk veldig greit å få seg jobb etter at studiene var fullført.

– Det var så klart en stor fordel for meg at jeg allerede hadde lang erfaring med jobb i steinerskolen, og at jeg hadde jobbet på denne skolen tidligere. Men det var mange stillinger utlyst da mitt kull var ferdig, så jeg tror ikke det var så vanskelig, sier hun.

Hun forteller at hun absolutt vil anbefale kommende lærerstudenter å velge Steinerhøyskolen.

– Jeg føler at det har blitt mer forståelse og kunnskap om steinerpedagogikk. At det ikke bare er en skole for kunst og barn som ikke passer inn, men som kan passe for mange flere. Det er fint at de som vil bli lærere vet at også Steinerhøyskolen er et godt alternativ.

Les mer om studiet:

Lærerutdanning

Bachelor i steinerpedagogikk
3 år
Heltid
Oslo