Barnehagelærer
Høyskole
Steinerpedagogikk
Barnehagelærer

Sjoerd lærte mye av praksisperiodene

"Å gjøre praktisk arbeid fanger barnas oppmerksomhet."

En allsidig pedagogikk

Å kunne bidra til å gi barn en god start på livet, var for meg den viktigste årsak til å velge steinerpedagogikk som livsvei. Jeg har vokst opp med steinerpedagogikken i Nederland og har fått erfare de allsidige elementer og tilpasningsmuligheter som gis til hvert enkelt individ.

Valget av Steinerhøyskolen som studiested for å bli barnehagelærer falt derfor helt naturlig for meg. Et lite studentmiljø, dyktige forelesere som forstår allsidigheten og friheten steinerpedagogikken gir, gjør at alle får muligheten til å la det lille frøet i seg blomstre opp til noe helt spesielt. Det har vært en berikelse på mange måter. Gjennom studiet tilegner man seg de forskjellige instrumenter man trenger som steinerbarnehagepedagog, og en finner ut hvor man har sine interesser og styrker som man vil utdype mer. Gjennom individuelle og gruppeoppgaver får man mulighet til å fordype seg i emner som vekker spesielt interesse og lærer en å jobbe sammen i gruppe.

Praksisperiodene er en viktig del av studiet hvor man får praktisert sine kunnskaper og får oppleve hvordan barna responderer. Her blir man virkelig kjent med hva barn i de ulike alderstrinn har behov for. Man lærer å bruke sin kreativitet og frihet til å tilpasse pedagogikken etter barnas behov, og se mulighetene som hvert barn har i seg.

Man blir også kjent med nye sider av seg selv, og stortrives plutselig å jobbe med en aldersgruppe man tidligere kanskje ikke hadde tenkt å skulle jobbe med.

Trygghet og omsorg

Å se og forstå hvert enkelt barn og møte det med respekt og forståelse, og på den måten være med på å la det lille barnet blomstre på sine egne premisser, er veldig givende. Trygghet og omsorg er sentrale begreper her. Jeg tar utgangspunkt i å være bevisst på at jeg er et forbilde. Hvis jeg skal gi barna gode vaner og sosial bevissthet, må jeg starte med meg selv og tenke nøye gjennom min væremåte. Å gjøre praktisk arbeid fanger barnas oppmerksomhet og de synes det er spennende. Det bidrar til utvikling av barnets fantasi og gjenspeiler seg gjerne i frileken.

Selv om det kan være krevende iblant, veier ingenting opp mot et smilende barn som løper rett i fanget ditt på morgenen og gleder seg til enda en dag i barnehagen.

  

Sjoerd Simons

Småbarnsavdelingen ved Eventyrbrua steinerbarnehage

Les mer om studiet:

Barnehagelærer

Bachelor i steinerpedagogikk
3 år
Heltid
Oslo