Lærerutdanning

Steinerskolen gir plass til både voksen og barn

Juni setter stor pris på kunstfagene, og særlig musikken, som er en viktig hobby for henne, og som hun kan bruke videre i skolen når hun begynner i sin jobb som lærer.

Som å komme hjem

Jeg har selv gått på offentlig skole det meste av livet, men ble kjent med Steinerskolen da jeg begynte på Oslo By Steinerskole på videregående. Det føltes litt som å komme hjem. Så i stedet for å være bitter for å ha kjedet meg veldig mye på skolen som barn, er jeg glad for at jeg kan få en «ny start» i skolen som Steinerskolelærer. 

Jeg valgte å bli lærer fordi jeg ville prøve å gjøre noe skikkelig vanskelig med livet mitt. I læreryrket møter man noen av de aller viktigste temaene i livet, synes jeg, og man støter på mange eksistensielle spørsmål - spørsmål om hvordan vi lever livene våre, hvordan samfunnet vårt er, hvordan vi kan møte barn. Men noe av det aller mest spennende er jo å bli kjent med seg selv. Og i steinerpedagogikken synes jeg det er mye rom for å gjøre feil og tenke læreryrket som en læringsprosess. I skolene blir man også oppfordret til å være modige, til å gjøre ting på nye og annerledes måter. Og til å gi det lille ekstra! Når man legger sjel og begeistring i det man gjør, får man desto mer tilbake. Det viser foreleserne våre oss igjen og igjen. 

Håpet vårt, det er barna

Jeg tror det er mer plass til å være seg selv på Steinerskolen, for både barn og voksne. Det er positivt at vi er interesserte i forskjellige ting, og det er rom for å utforske flere sider ved seg selv. Jeg setter stor pris på kunstfagene, og særlig musikken, som er en viktig hobby for meg, og som jeg kan bruke videre i skolen når jeg begynner i min jobb som lærer. De estetiske fag gjøres med dypt alvor og ekte skaperglede, og ingenting er tilfeldig, og alt har en grunn. 

Det beste er likevel vennligheten; at vi først og fremst skal hjelpe barna til å lære, til å bli selvstendige, til å bli trygge sosialt, og så videre. Og bli glad i verden. For det er håp for verden, og håpet vårt, det er barna. 

Hurra!

Les mer om studiet:

Lærerutdanning

Bachelor i steinerpedagogikk
3 år
Heltid
Oslo