Publikasjoner

Her vises en oversikt over publikasjoner av Steinerhøyskolens ansatte. Siden oppdateres som regel en gang i året.
Eftestøl, Torbjørn

A Differential Play of Forces. Transcendental Empiricism and Music. NMH Publications, 4, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Stabel, Vilde

Årstidsrefleksjoner, Steinerbladet, 4, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Barsleth Nilsen, Andreas

Vinteren i barnehagen. Steinerbladet, 4, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Sparby, Terje

Kan jeg fortsatt fortelle eventyr? Libra, 2, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Sparby, Terje

Antroposofisk meditasjon, fra innledningen til SKA 10. Libra, 4, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Galante, J., Grabovac, A., Wright, M., Ingram, D.M., van Dam, N.T, Sanguinetti, J.L., van Lutterveld, R., Sparby, T. Sacchet, M.D.,

A Framework for the Empirical Investigation of Mindfulness Meditative Development. Mindfulness, 14, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Yang, W.F.Z., Chowdury, A., Bianciardi, M., van Lutterveld, R. Sparby, T., Sacchet, M.D.:

Intensive whole-brain 7T MRI case study of volitional control of brain activity in deep absorptive meditation states, Cerebral Cortex, 34 (1), 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Barkved, Frode

Rudolf Steiners historiebegrep i lys av hans tidlige filosofi og senere esoterikk (del 1). Libra, 1, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Barkved, Frode

Rudolf Steiners historiebegrep i lys av hans tidlige filosofi og senere esoterikk (del 2). Libra, 2, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Barkved, Frode

Debatt om Rudolf Steiners ettermæle og kritikk av hans kristologi. Mennesket, høstnummer, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Barkved, Frode

Å oppleve det sanne ‘jeg er’ – en betraktning over de to siste offentlige foredragene Rudolf Steiner holdt i Norge. Antroposofi i Norge, 2, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Barkved, Frode

Cato Schiøtz – fra humanetikk til antroposofi. Antroposofi i Norge, 4, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Barkved, F.; Skagen, K.,

Cato Schiøtz: På mange barrikader. Essays og artikler. Dreyer forlag, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Winther, Josefin

Trust the process, surrender the outcome. Diversity in education. One teacher’s journey through an action research project about diversity, the role of arts and facilitation. RoSE, Vol. 13, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Winther, Josefin

The Teacher as an Artist: Perspectives on the Role and Qualities of the Teacher as an Artist in the Age of Change and Instability. Prima Educatione, vol. 7, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Winther, Josefin

Til Vega. Eget forlag, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Winther, Josefin

Fra bekjennelse til erkjennelse. Libra, 1, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Winther, Josefin

Sosialpedagogisk seminar på Vidaråsen, Landsbyliv, 55, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Winther, Josefin

Kunsten å være i bevegelse. Steinerbladet, 3, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Winther, Josefin

La musikken undervise. Steinerbladet, 3, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Lindholm, Markus

Bærekraftig utvikling. En kritisk undersøkelse. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 9, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Lindholm, Markus

Evig kjærlighet (bokanmeldelse av Vibeke Riiser-Larsens og Erik Tunstads: Evig kjærlighet. Den evolusjonære historien). Biolog, 4.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Lindholm, Markus

Man blir oppslukt (bokanmeldelse Insektene i hagen, av A. Tjernshaugen). Naturen, 6, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Lindholm, Markus

Otto Tank og «tidens Kopernikus». Naturen, 4-5.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Storsve Hundsnes, Gry

"Synger jeg surt?" Om stemmeskam og hvordan det kan overvinnes. Korbladet, desember 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Sparby, Terje

Rudolf Steiner and the 'Guardian of the Threshold': Part I: Conceptual Overview and Complexities. Steiner Studies, 2, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Sparby, Terje

Rudolf Steiner and the 'Guardian of the Threshold': Part II: Experiential Perspectives. Steiner Studies, 3, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
31

.

December
2023
Sparby, Terje

Kirken sliter med et åndelig savn. Subjekt.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
3

.

December
2023
Winther, Josefin

Har vi egentlig rom for alle? Dagsavisen.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
3

.

December
2023
Barkved, Frode

Antroposofi og konspirasjonstenkning. Samtiden.

Studie: 
Publisert: 
Thursday
3

.

August
2023
Lindholm, Markus

Da svarttrostene flyttet til byen. Stavanger Aftenblad.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
28

.

May
2023
Sparby, Terje

The Ring of Eternal Life. A Story of a King and His Twelve Sons. The Philosopher’s Stone.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
23

.

April
2023
Lindholm, Markus

Upright posture and the human syndrome. Mind and Matter, 21/2, 2023.

Studie: 
Publisert: 
Tuesday
21

.

February
2023
Barkved, Frode

Stemmer fra det andre Russland. Klassekampen.

Studie: 
Publisert: 
Friday
10

.

February
2023
Sparby, Terje

Kan jeg fortsatt fortelle eventyr? Subjekt.

Studie: 
Publisert: 
Monday
6

.

February
2023
Lindholm, Markus

Mannen som lamslo Darwin. Aftenposten.

Studie: 
Publisert: 
Sunday
8

.

January
2023
Barkved, Frode

Grumset mistenksomhetsretorikk. Klassekampen.

Studie: 
Publisert: 
Thursday
5

.

January
2023
Lindholm, Markus

Ulvebarna. Omsorgens naturhistorie. (Bokomtale.) Klassekampen.

Studie: 
Publisert: 
Saturday
31

.

December
2022
Lindholm, Marcus

Gregor Mendel. En jumileumsbiografi. (Bokomtale.) Biolog, 2, 2022.

Studie: 
Publisert: 
Saturday
31

.

December
2022
Lindholm, Markus

Wallace fremstår som forbløffende moderne. Aftenbladet.

Studie: 
Publisert: 
Saturday
31

.

December
2022
Lindholm, Markus

Barbeint i Amazonas. Historien om Alfred Russel Wallace. Spartacus forlag, 2022.

Studie: 
Publisert: 
Saturday
31

.

December
2022
Lindholm, Markus

The earth has become the garden of mankind. Cosmos & History, 18(1), 2022.

Studie: 
Publisert: 
Saturday
31

.

December
2022
Barkved, Frode

Det ble ikke jeg som avslørte Rudolf Steiner, men han som avslørte meg. Om Walter Ljungquist og antroposofien, Tidsskrift Libra, 4, 2022.

Studie: 
Publisert: 
Saturday
31

.

December
2022
Barkved, Frode

Jammen, hva med... Et essay om ukrainakrigen og jamme-ismen. Tidsskriftet Libra, 4, 2022.

Studie: 
Publisert: 
Saturday
31

.

December
2022
Barkved, Frode

En av nutidens merkeligste menn ... › – et essay om Rudolf Steiners Norgesbesøk for hundre år siden, Tidsskriftet Mennesket, 2022.

Studie: 
Publisert: 
Saturday
31

.

December
2022
Barkved, Frode

Å konstruere årsakssammenhenger der det ikke finnes noen. Tidsskriftet Cogito, 2, 2022.

Studie: 
Publisert: 
Saturday
31

.

December
2022
Barkved, Frode

Den grandiose metamorfosen – noen tanker om ungdom og pedagogikk, Steinerbladet, 1, 2022.

Studie: 
Publisert: 
Saturday
31

.

December
2022
Barkved, Frode

Litt om bakgrunnen til hvorfor jeg skrev essayet ‹forenklinger› og litt om responsen, Tidsskriftet Antroposofi i Norge, 1, 2022.

Studie: 
Publisert: 
Saturday
31

.

December
2022
Barkved, Frode

Education towards freedom - an Introduction to Waldorf Perspectives on learning and development. Prima Educatione, 6, 2022.

Studie: 
Publisert: 
Saturday
31

.

December
2022
Eftestøl, Torbjørn

Den blendende musikken. I: Musikk og religion: Tekster om musikk i religion og religion i musikk, Cappelen Damm Akademisk, 2022.

Studie: 
Publisert: 
Saturday
31

.

December
2022