Utveksling

Steinerhøyskolen har en utvekslingsavtale med Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik i Tyskland

Freie Hochschule Stuttgart trener lærere for 234 Waldorf-skoler i Tyskland og mer enn 1000 steinerskoler over hele verden. Akkrediterte akademiske gradsstudier med antroposofisk grunnlag tilbys for alle pedagogiske felt knyttet til steinerskolen. Dette inkluderer opplæring av klasse- og faglærere, samt videregående skoleundervisning og rådgivning.

Fakultetets forsknings- og undervisningsvirksomhet er rettet mot videreutvikling av en pedagogikk der undervisning betraktes som en kunst. Deri ligger også et ansvar for å utvide og styrke den utbredte vitenskapelige orienteringen i tradisjonell lærerutdanning ved å ta i bruk en mer kreativ og kunstnerisk tilnærming som har som mål å forstå åndelige, kognitive og emosjonelle prosesser på en mer omfattende måte.

I denne sammenheng spiller Rudolf Steiners antroposofi en sentral rolle. En tverrfaglig diskurs mellom antroposofiske og antropologiske tilnærminger blir sett på som et grunnlag for å forstå pedagogiske realiteter og som en nøkkel til å adressere dem. Som en del av en pågående og svært konstruktiv vitenskapelig diskurs med kjente lærere utenfor steinerpedagogikken, fortsetter Pedagogical Colloquium of the Freie Hochschule, som har eksistert siden 1987, å spille en avgjørende rolle. Et bredt spekter av publikasjoner dokumenterer betydningen av utdanningsforskning i høyskolen, inkludert mange publikasjoner som oppsto direkte fra undervisningspraksis og er designet for praktisk klasseromsbruk.

Fachstudienjahr - et 1-årig studietilbud

Studenter ved Steinerhøyskolen kan velge blant følgende emner:

Et semester tilsvarer 30 studiepoeng, mens et helt studieår gir 60 studiepoeng. Det er mulig å velge to emner i løpet av et studieår.