Oslokursene

Hver sommer arrangerer Steinerhøyskolen Oslokursene. Kursene har etablert seg som et sentralt møtested for steinerpedagoger fra hele Skandinavia, og de er åpne for alle interesserte.
Vi tilbyr fler utdanninger innenfor steinerpedagogikk, les mer om studietilbudene våre her.

Oslokursene består av Grunnkurs i steinerpedagogikk og Oslokurset, et fagdidaktisk tilbud for lærere.

Grunnkurs i steinerpedagogikk retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Kurset gir en innføring i grunntankene i det metodiske, og på det enkelte klassetrinn og hvordan læreplanen er lagt opp. I tillegg blir det øvelser i maling og eurytmi.

Oslokurset er spesielt rettet mot steinerskolelærere, men det er også godt egnet for alle pedagoger som vil lære mer om de steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis. 

Oslokursene 2023 vil bli arrangert i uke 30 - 31. Steinerhøyskolen har fått støtte til kursrekkene gjennom den statlige satsningen Dekomp – desentralisert ordning for kompetanseutvikling. pris for årets kurs er 1500 kr pr uke.

Påmelding og program Grunnkurset

Påmelding og program Oslokurset