Bachelor- og masteroppgaver/master theses

Bachelor- og masteroppgaver av Steinerhøyskolens studenter.

Oñate, Macarena Duarte

Hvordan kan en gjennomgripende læringsopplevelse forsterkes ved å integrere kunstneriske tilnærminger i zoologisk naturfag for elever i 5. klasse på Steinerskolen?

Publisert: 
Wednesday
31

.

January
2024
Bachelor
Skjold, Vibeke Larsen

Hvilke forventninger har samtiden til uteskole? Hva ligger i begrepet og hva er den pedagogiske intensjonen med å drive uteskole?

Publisert: 
Wednesday
31

.

January
2024
Bachelor
Opeide, Gustavo Azevedo

Årstidsfester i Steinerbarnehagen. Et norsk perspektiv

Publisert: 
Wednesday
31

.

January
2024
Bachelor
Brodin, Lena

Antroposofi. En utmaning i tiden

Publisert: 
Wednesday
31

.

January
2024
Master
Ayoub, Elsy

Cultivating 21st century skills: A participatory action research of design thinking in Waldorf elementary classrooms

Publisert: 
Monday
3

.

July
2023
Master
Alsos, Gry

I see you! School reports and yearly letters in Norwegian Waldorf schools

Publisert: 
Monday
3

.

July
2023
Master
Khalsa, Guru Amrit

Imagination and creativity in early childhood education. Perspectives and practices in Waldorf kindergartens

Publisert: 
Monday
3

.

July
2023
Master
Stabel, Vilde

Fysisk miljø som pedagogisk ressurs i Steinerskolens førsteklasse

Publisert: 
Monday
3

.

July
2023
Master
Zhou, Yuehong

The role of cleaning with regard to education in Waldorf Kindergarten

Publisert: 
Monday
3

.

July
2023
Master
Clancy, Jennifer

Foreldresamarbeid i steinerbarnehagen

Publisert: 
Monday
26

.

June
2023
Bachelor
Dragseth, Lise Dedenroth

Kærlighet i børnehaven

Publisert: 
Monday
26

.

June
2023
Bachelor
Grimdalen, Nina

Sang som pedagogisk verktøy i overgangssituasjoner

Publisert: 
Monday
26

.

June
2023
Bachelor
Grisales, Vania Ibarra

Voksnes autentisitet og barnets anerkjennelse

Publisert: 
Monday
26

.

June
2023
Bachelor
Gunnarshaug, Anne Gilje

Rom for barn

Publisert: 
Monday
26

.

June
2023
Bachelor
Hoen, Therese

Om å forme rom

Publisert: 
Monday
26

.

June
2023
Bachelor
Johannesen, Nathalie Schwarz

Vi må snakke mer om ettåringen

Publisert: 
Monday
26

.

June
2023
Bachelor
Larsen, Britt

Hvordan kan steinerpedagogen sikre medvirkning i ringlek

Publisert: 
Monday
26

.

June
2023
Bachelor
Melbø, Vilde Dragseth

Måltidet i steinerbarnehagen

Publisert: 
Monday
26

.

June
2023
Bachelor
Parker, Liora Isabell

Småbarns søvn i en steinerbarnehage

Publisert: 
Monday
26

.

June
2023
Bachelor
Rama, Sheila B.

Småbarn og medvirkning

Publisert: 
Monday
26

.

June
2023
Bachelor
Serra, Elisa

Det musikalske samspillet

Publisert: 
Monday
26

.

June
2023
Bachelor
Skogstad, Lisa

Muntlig formidling i steinerskolen

Publisert: 
Monday
19

.

December
2022
Bachelor
Hagerup, Maria Sophia

Matematikkundervisning på mellomtrinnet

Publisert: 
Monday
19

.

December
2022
Bachelor
Stokke, Ruben Karijord

Hjelp deg selv! En undersøkelse av sløydfagets identitet i et danningsperspektiv

Publisert: 
Monday
19

.

December
2022
Bachelor
Winther, Josefin

Trust the process, surrender the outcome. Diversity in education.

Publisert: 
Tuesday
21

.

June
2022
Master
Perotti, Jolien

Tradisjon og fornyelse i sangrepertoaret på barnetrinnet

Publisert: 
Wednesday
1

.

June
2022
Bachelor
Enge, Tom André

Moralens utvikling

Studie: 
Publisert: 
Wednesday
1

.

June
2022
Bachelor
Klyve, Hedvig Fon

Uteskole - en meningsfull undervisning med risiko for læring?

Publisert: 
Monday
30

.

May
2022
Master
Torvin, Bendik

Learn to move, move to learn

Publisert: 
Wednesday
18

.

May
2022
Master
Bråthen, Line Tandberg

Om begrepet «Rubicon» i steinerskolen.

Publisert: 
Wednesday
18

.

May
2022
Master
Guerrero, Juan Pablo Cordova

ADHD i skolen

Publisert: 
Monday
16

.

May
2022
Bachelor
Thesen, Olav Lystrup

Med blikket vendt innover

Publisert: 
Monday
25

.

April
2022
Bachelor
Gammelsæter, Ingrid

Arbeid og anerkjennelse

Publisert: 
Monday
25

.

April
2022
Bachelor
Høieggen, Ola Østbye

Risikolek i barnehagen

Publisert: 
Monday
25

.

April
2022
Bachelor
Stabel, Johannes Jørgensen

Vilje til maling

Publisert: 
Monday
25

.

April
2022
Bachelor
Sandnes, Mia Henriette Utheim

La oss vente og se

Publisert: 
Monday
25

.

April
2022
Bachelor
Mjøen, Marianne Huus

Jeg bare tulla

Publisert: 
Monday
25

.

April
2022
Bachelor
Folkvord, Christina Ingvill

Hvor dyr som føler, lever...

Publisert: 
Monday
25

.

April
2022
Bachelor
Flemmen, Bjørnar Lothe

Det er ikke bare håndtrykket, vet du. Blikk på det gode møtet i døren.

Publisert: 
Friday
10

.

December
2021
Master
Popescu, Alexandra

Fenomenologi og rasjonalitet i 7. klasse

Publisert: 
Thursday
9

.

December
2021
Bachelor
Løvstad, Eirin Holm

Like barn tenker likt

Publisert: 
Thursday
9

.

December
2021
Bachelor
Hovik, Andrea Haugerud

Ta kråka på alvor

Publisert: 
Thursday
9

.

December
2021
Bachelor
Aasmoe, Anne Nilsen

Hvordan kan kreativitet og utforskende arbeid med problemløsing styrke undervisningen i matematikk i 12-14 års alderen?

Publisert: 
Thursday
9

.

December
2021
Bachelor
Elofsson, Maria Sofie

Kroppslighet i et danningsperspektiv

Publisert: 
Thursday
9

.

December
2021
Bachelor
Kjensli, August

Den verbale makten. Om å ivareta barnets integritet i muntlig kommunikasjon i steinerbarnehagen

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Suhrke, Karen Helgaseth

Kunst som dialog - med naturen som forskningsarena. Om å forme og formes i møte med den andre

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Master
Engebakken, Torbjørn

Digitale medier i barndommen

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Heggedal, Nadia

Hvilestund i steinerbarnehagen

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Klimczak, Renata

Jeg snakker ikke norsk og forstår ikke hva dere sier! Språkutvikling hos minoritetsspråklige barn i førskolealderen

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Jünger, Denise

"De vil ikke leke med meg." Vennskap som utfordring

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor