Videreutdanning/Enkeltemner

Sosialpedagogikk

Vil du fordype deg i sosialpedagogikk? Hvert studieår tilbyr vi enkeltemner fra bachelorgraden i sosialpedagogikk.

Sosialpedagogikk er en deltidsutdanning som går over fire år. Studiet vil være relevant for mennesker som arbeider i steinerskoler med elever som trenger ekstra oppfølging eller i sosialterapeutiske virksomheter. Studiet er modulbasert, og det er mulig å ta frittstående moduler. 

Hva lærer du?

Learning outcomes

Studiets oppbygning

Programme structure

Modulene gjennomføres som samlinger à to uker. Undervisningen går over fulle uker mandag til fredag (ikke helger). Studiedagen varer fra kl. 09.00 til kl. 16.00. Til hver modul hører et litteraturpensum og minst en skriftlig oppgave som leveres etter samlingen. En gjennomført modul gir 10 studiepoeng, med mindre annet er angitt.

Studenten må selv ta ansvar for å sette seg inn i studiets oppbygning, pensumlitteraturen og generelle krav til oppgaveskriving. Se studiehåndboken her.

Se programplanen for mer informasjon om innholdet i de enkelte modulene.

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Videre studier og jobb

Further studies and work

Opptak og opptakskrav

Admission criteria

Det er ingen opptaksfrist til modulene, påmelding skjer fortløpende så lenge det er ledige studieplasser. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. For å sikre et godt utbytte av enkeltmoduler i sosialpedagogikk må studenten i tillegg ha erfaring fra Steinerskolen eller sosialterapeutisk virksomhet.

Steinerhøyskolens videreutdanningstilbud kan kvalifisere for søknad om kompetanseutviklingsmidler for lærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke videreutdanningsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

Tilbud studieåret 2024 - 2025

Ukene er med et forbehold om endringer.

Høst 2024

Moduler fra første studieår:

M2A: Handlinger og holdninger - profesjonsetikk (uke 45 i Oslo og 46 på Vidaråsen)

Moduler fra tredje studieår:

M4B: Utfordringer og muligheter med vekt på ungdomstiden (uke 38 i Oslo og 39 i Järna)

M3C: Oppvekstbetingelser - familie og fritid. Skolefritidsordning (uke 49-50)

Vår 2025

Moduler fra første studieår:

M1B: Antroposofisk menneskekunnskap (uke 3-4)

M3A: Tradisjoner i utviklings- og læringsteori (uke 10-11)

Moduler fra tredje studieår:

M4C: Sosiale og emosjonelle vansker, lærevansker (uke 6-7)

M2C: Utviklingsfaser i voksenlivet, roller og oppgaver (uke 14-15)

Tilbud vår 2024

Det er fortsatt mulig å søke på noen moduler vårsemesteret 2024. Ta kontakt med oss på adm@steinerhoyskolen.no for påmelding.

Moduler fra andre studieår:

M2B: Miljøskapende arbeid. Bo- og levefellesskap som kulturarena (uke 11 i Bergen og 12 i Oslo) - NOK 7 900

Relevante dokumenter for utdanningen

Documents

Studiehåndbok

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.

Josefin Winther

Høyskolelektor
josefin.winther@steinerhoyskolen.no