Emner fra sosialpedagogikkutdanningen

Sosialpedagogikk - enkeltemner

Vil du fordype deg i sosialpedagogikk? Hvert studieår tilbyr vi enkeltemner fra bachelorgraden i sosialpedagogikk.

Sosialpedagogikk er en deltidsutdanning som går over fire år. Studiet vil være relevant for mennesker som arbeider i steinerskoler med elever som trenger ekstra oppfølging eller i sosialterapeutiske virksomheter. Studiet er modulbasert, og det er mulig å ta frittstående moduler. 

Learning outcomes

Hva lærer du?

Programme structure

Studiets oppbygning

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Admission criteria

Informasjon om opptak

Det er ingen opptaksfrist til modulene, påmelding skjer fortløpende. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Enkeltemner studieåret 2021 - 2022

I studieåret 2021 - 2022 gis det mulighet til å ta følgende moduler:

M3B: Pedagogikk og psykologi. Steinerpedagogikk – ide og metode (uke 35 - 36)

M1C:Idegrunnlag og metode. Kunst og kulturhistorie (uke 45 - 46)

M5: Samfunnskunnskap, lovverk og rettigheter. OBS: 15 studiepoeng. To ukers undervisning (uke 48 - 49), en uke hjemmeeksamen

M4A: Spesialpedagogiske emner. Funksjonshemning. Utviklingshemning og utviklingsforstyrrelser (uke 3 - 4)

Modulene gjennomføres som samlinger à to uker. Undervisningen går over fulle uker mandag til fredag (ikke helger). Studiedagen varer fra kl. 09.00 til kl. 16.00. Til hver modul hører et litteraturpensum og en skriftlig oppgave som leveres etter samlingen. En gjennomført modul gir 10 studiepoeng, med mindre annet er angitt.

Se programplanen for mer informasjon om innholdet i de enkelte modulene. 

More information

For mer informasjon

Josefin Winther

Høyskolelektor
josefin.winther@steinerhoyskolen.no
Emner fra sosialpedagogikkutdanningen

Sosialpedagogikk - enkeltemner

Points (ECTS):
Studiepoeng:
10
Duration: 
Varighet:
2 uker per modul
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Moduler
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
7 450 NOK per modul
Dette studiet støttes av lånekassen
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study