Videreutdanning/Enkeltemner

Sosialpedagogikk

Vil du fordype deg i sosialpedagogikk? Hvert studieår tilbyr vi enkeltemner fra bachelorgraden i sosialpedagogikk.

Sosialpedagogikk er en deltidsutdanning som går over fire år. Studiet vil være relevant for mennesker som arbeider i steinerskoler med elever som trenger ekstra oppfølging eller i sosialterapeutiske virksomheter. Studiet er modulbasert, og det er mulig å ta frittstående moduler. 

Hva lærer du?

Learning outcomes

Studiets oppbygning

Programme structure

Modulene gjennomføres som samlinger à to uker. Undervisningen går over fulle uker mandag til fredag (ikke helger). Studiedagen varer fra kl. 09.00 til kl. 16.00. Til hver modul hører et litteraturpensum og minst en skriftlig oppgave som leveres etter samlingen. En gjennomført modul gir 10 studiepoeng, med mindre annet er angitt.

Studenten må selv ta ansvar for å sette seg inn i studiets oppbygning, pensumlitteraturen og generelle krav til oppgaveskriving. Se studiehåndboken her.

Se programplanen for mer informasjon om innholdet i de enkelte modulene.

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Videre studier og jobb

Further studies and work

Informasjon om opptak

Admission criteria

Det er ingen opptaksfrist til modulene, påmelding skjer fortløpende. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. For å sikre et godt utbytte av enkeltmoduler i sosialpedagogikk må studenten i tillegg ha erfaring fra Steinerskolen eller sosialterapeutisk virksomhet.

Steinerhøyskolens videreutdanningstilbud kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller kompetansehevingsmidler for lærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

Enkeltemner 2023 - 2024

Ukene er med forbehold om endringer.

Høst 2023

Moduler fra andre studieår:

  • M3B: Steinerpedagogikk – idé og metode (uke 35-36)
  • M1C: Sanser og sanseerfaring. Fellesskap og individ i lys av kunst- og kulturhistorie (uke 45-46)

Moduler fra fjerde studieår:

  • M5: Samfunnskunnskap, lovverk og rettigheter (uke 48-49 + hjemmeeksamen i uke 1) NB. 15 studiepoeng, studieavgift 11 850 NOK.

Vår 2024

Moduler fra andre studieår:

  • M4A: Funksjonshemming. Utviklingshemning og utviklingsforstyrrelse (uke 3-4)
  • M2B: Miljøskapende arbeid. Bo- og levefellesskap som kulturarena (uke 11 i Bergen og 12 i Oslo)

Moduler fra fjerde studieår:

  • M3D: Kommunikasjon og veiledning (uke 6-7)

Enkeltemner vår 2023

Det er fortsatt mulig å søke på følgende emner fra inneværende studieår. Søknadsportalen vises ikke lenger på denne siden. Ved interesse, ta kontakt med oss på adm@steinerhoyskolen.no.

Moduler fra første studieår:

  • M3A: Tradisjoner i utviklings- og læringsteori (uke 12-13)

Moduler fra tredje studieår:

  • M2C: Utviklingsfaser i voksenlivet, roller og oppgaver (uke 16-17)

Fagplaner og andre relevante dokumenter

Documents

Programplan
Studiehåndbok

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

Josefin Winther

Høyskolelektor
josefin.winther@steinerhoyskolen.no
Videreutdanning/Enkeltemner

Sosialpedagogikk

Points (ECTS):
Studiepoeng:
10
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Moduler
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per term:
Pris per semester:
7 900 NOK per modul
Dette studiet støttes av Lånekassen.
Support for this study is available from Lånekassen.
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study