Enkeltemner

Sosialpedagogikk

Vil du fordype deg i sosialpedagogikk? Hvert studieår tilbyr vi enkeltemner fra bachelorgraden i sosialpedagogikk.

Sosialpedagogikk er en deltidsutdanning som går over fire år. Studiet vil være relevant for mennesker som arbeider i steinerskoler med elever som trenger ekstra oppfølging eller i sosialterapeutiske virksomheter. Studiet er modulbasert, og det er mulig å ta frittstående moduler. 

Learning outcomes

Hva lærer du?

Programme structure

Studiets oppbygning

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Admission criteria

Informasjon om opptak

Det er ingen opptaksfrist til modulene, påmelding skjer fortløpende. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. For å få et godt utbytte av enkeltmoduler i sosialpedagogikk må studenten i tillegg ha erfaring fra Steinerskolen eller sosialterapeutisk virksomhet.

Enkeltemner studieåret 2022 - 2023

I studieåret 2022-2023 gis det mulighet til å ta følgende enkeltemner (ukene er med forbehold om endringer):

Moduler fra første studieår

·    M1A: Introduksjon til faget og studiet. Kunnskapssyn og metoder (uke      34-35)

·    M2A: Handlinger og holdninger - profesjonsetikk (uke 45-46)

·    M1B: Antroposofisk menneskekunnskap (uke 3-4)

·    M3A: Tradisjoner i utviklings- og læringsteori (uke 12-13)

Moduler fra tredje studieår

·    M4B: Utfordringer og muligheter med vekt på ungdomstiden (uke 37-38)

·    M3C: Oppvekstbetingelser - familie og fritid. Skolefritidsordning (uke      48-49)

·    M4C: Sosiale og emosjonelle vansker, lærevansker (uke 6-7)

·    M2C: Utviklingsfaser i voksenlivet, roller og oppgaver (uke 16-17)

Modulene gjennomføres som samlinger à to uker. Undervisningen går over fulle uker mandag til fredag (ikke helger). Studiedagen varer fra kl. 09.00 til kl. 16.00. Til hver modul hører et litteraturpensum og en skriftlig oppgave som leveres etter samlingen. En gjennomført modul gir 10 studiepoeng, med mindre annet er angitt.

Studenten må selv ta ansvar for å sette seg inn i studiets oppbygning, pensumlitteraturen og generelle krav til oppgaveskriving. 

Se programplanen for mer informasjon om innholdet i de enkelte modulene. 

More information

For mer informasjon

Josefin Winther

Høyskolelektor
josefin.winther@steinerhoyskolen.no
Enkeltemner

Sosialpedagogikk

Points (ECTS):
Studiepoeng:
10
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Moduler
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
7 750 NOK per modul
Dette studiet støttes av lånekassen.

Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study