Bachelor i steinerpedagogikk

Barnehagelærer

Har du noen gang tenkt tanken at det ville vært fint å kunne bety noe for andre? Kanskje gjøre noe som påvirker verden rundt deg? Det kan du faktisk ved å velge verdens viktigste yrke - læreryrket!

Ved å utdanne deg til barnehagelærer velger du et yrke der du blir et forbilde og en utviklingshjelper for barn i alderen fra 1 til 7 år.

Learning outcomes

Hva lærer du?

Studiet gir en helhetlig innføring i steinerpedagogikk og det antroposofiske menneskesynet, med vekt på barnets syv første år. Du får kunnskap om blant annet barns alderstypiske trekk, sanselære, eventyr, årstidsfester og barn med spesielle behov, i tillegg til pedagogisk idéhistorie, historie og kunsthistorie. Du vil lære hvordan du arbeider med barna i ulike aktiviteter som ringlek, fortellerstund, matlaging og frilek. Du vil også øve kunst og musikk, og lære håndverk. Kunnskaper om ledelse og organisasjon hører med, og praksis ute i steinerbarnehagene utgjør en betydelig del av studiet. Turer og prosjekter er integrert i utdanningen, slik inkluderes naturopplevelser og bærekraft, viktige temaer for fremtidens samfunn.

Alle disse aktiviteter har til sammen som mål å forberede deg til det rike og spennende yrket som det å være barnehagelærer er, der kunnskaper, medmenneskelighet, respekt for naturen og en frodig barnehagepedagogikk føres sammen.

Programme structure

Studiets oppbygning

Undervisning

Undervisningen er tredelt og omfatter like deler teori, praksis og kunstfag. Du vil møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede, og du vil møte utfordringer som du løser alene og sammen med andre.

Praksis

Studentenes møte med barnehagens virkelighet er en viktig del av profesjonsutviklingen. Her blir studentene helt konkret kjent med barnehagelærerens oppgaver og utfordringer. Kjennskap til barn i barnehagealder er en forutsetning for å kunne forbinde seg med pedagogikkundervisningen på høyskolen.

Praksisperiodene består av 8 uker veiledet praksis i både det første og det andre studieåret, og 10 uker i det tredje året. Praksis foregår hovedsakelig i godkjente steinerbarnehager. Studentene deltar aktivt i barnehagens opplegg, og gjennomfører gitte oppgaver som passer til studieprogresjonen. En representant fra høyskolen besøker studentene i noen av deres praksisperioder og har samtaler med student og pedagogen i barnehagen.

Oppmøte og fravær

Forelesninger på høyskolen er obligatoriske. Kontakt mellom foreleser og student, mellom den voksen og barnet, er viktig i prosessen med å formidle og absorbere kunnskap. Derfor må fraværet ikke overstige 20% innenfor de enkelte emner. Fraværsgrensen for praksis er 10% per periode.

1. semester

KSN1 - Språk og kultur
(
15
p)
KOH1 - Grunnleggende kunst- og håndverksfag
(
15
p)

2. semester

ULL1 - Idégrunnlag og menneskekunnskap
(
15
p)
MPP1 - Metode og rytme
(
15
p)

3. semester

KSN2 - Miljø og natur
(
15
p)
KOH2 - Profesjonsrettet kunst- og håndverksfag
(
15
p)

4. semester

ULL2 - Fellestrekk og individuelle uttrykk
(
15
p)
MPP2 - Metode og samarbeid
(
15
p)

5. semester

KSN3 - Identitet og tilhørighet
(
15
p)
MPP3 - Metode og ledelse
(
15
p)

6. semester

ULL3 - Lek og læring
(
15
p)
Bacheloroppgave
(
15
p)

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Colin stortrives på Steinerhøyskolen

"Steinerpedagogikk gir unike jobbmuligheter."
Continue readingLes videre

Further studies and work

Videre studier og jobb

Etter endt utdannelse kan du velge mellom ca. 60 steinerbarnehager og førsteklasser rundt om i landet – og det er et stort behov for nye pedagoger! Du har også mulighet for jobb i steinerbarnehager rundt om i verden da det pedagogiske grunnlaget har en felles plattform.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland, f.eks.: Universitetet i Oslo.

Steinerhøyskolens pedagogiske utdanninger er de eneste bachelorgradene i steinerpedagogikk i Norden som er internasjonalt anerkjent.

Admission criteria

Informasjon om opptak

Søknadsfristen er 20. april. Steinerhøyskolen praktiserer lokalt opptak. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert dersom vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Kjennskap til eller erfaring med steinerpedagogikk kan vurderes som en fordel, men er ikke en forutsetning for opptak.

Det er krav om godkjent politiattest som må være levert innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 måneder.

Deltidsutdanning

Jobber du som assistent i en steinerbarnehage? Vi tilbyr dette studiet også på deltid.

More information

For mer informasjon

Synne Myrebøe

Førsteamanuensis
synne.myreboe@steinerhoyskolen.no
Bachelor i steinerpedagogikk

Barnehagelærer

Points (ECTS):
Studiepoeng:
180
Duration: 
Varighet:
3 år
Start date:
Studiestart: 
17

August
2022
Carried out as:
Omfang:
Heltid
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
14 700 NOK
Dette studiet støttes av lånekassen.

Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study