Videreutdanning/Enkeltemner

Kunst og håndverk

Våre tilbud innenfor kunst og håndverk henvender seg til deg som:

  • ønsker kunstnerisk inspirasjon, fordypning og fornyelse
  • ønsker fordypning i kunstformidling, kunstpedagogikk og kunstfilosofi
  • ønsker å bli mer fortrolig med formidling av forming og maling og tegning ut fra steinerskolens fagplaner
  • er klasselærer eller faglærer

Hva lærer du?

Learning outcomes

Studiets oppbygning

Programme structure

Videre studier og jobb

Further studies and work

Opptak og opptakskrav

Admission criteria

Tilbud studieåret 2024 - 2025

Relevante dokumenter for utdanningen

Documents

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.