Videreutdanning

Kunst- og håndverk

Denne videreutdanningen henvender seg til deg som...

• ønsker å bli mer fortrolig med formidling av forming og maling og tegning ut fra steinerskolens fagplaner

• er klasselærer eller faglærer

• ønsker kunstnerisk inspirasjon, fordypning og fornyelse

• ønsker fordypning i kunstformidling, kunstpedagogikk og kunstfilosofi

Learning outcomes

Hva lærer du?

Modellering: Grunnleggende materiallære gjennom bearbeidelse av leire og gips.

Kunsthåndverk: Arbeid med ulike materialer (jern/kobber, tre, tekstil, papirlaging m. m.) knyttet til steinerskolens læreplan i faget kunst og håndverk. Enkle trykkteknikker.  

Tegning og maling 1: Det sentrale i emnet er eget skapende arbeid og eksperimentering med todimensjonale teknikker, deres ulike virkemidler og egenart.  

Tegning og maling 2: Sentralt i emnet står pedagogiske fargeøvelser, samt de ulike todimensjonale kunstfagenes muligheter og betydninger i steinerpedagogikken.

Programme structure

Studiets oppbygning

Høstsemester

Undervisning i tre perioder à fem dager: Uke 37, 45 og 46 i høstsemesteret 2022 (med forbehold om endringer).

Tegning og maling 1

 • Fargelære, ulike teorier
 • Øvelser i akvarell, grunnleggende pedagogiske øvelser og egen utprøving
 • Pigmenter og innføring i materiallære• Fordypning i formtegning
 • Forelesninger og bearbeiding av kunsthistoriske motiver
 • Billedbetraktning/kunstnerbiografier
 • Utstillingsbesøk/ekskursjoner
 • Planlegging og forarbeid til semesteroppgave

Modellering

 • Grunnleggende materiallære gjennom bearbeidelse av leire og gips
 • Forskjellige øvelser og betraktninger av hva form er og hvordan man kan bruke materialer og ulike teknikker til å uttrykke seg
 • Selvstendig arbeid og oppgaver i klassesammenheng
 • Utstillingsbesøk/ekskursjoner
 • Planlegging og forarbeid til semesteroppgave

Vårsemester

Undervisning i tre perioder à fem dager: Uke 3, 11 og 12 i vårsemesteret 2023 (med forbehold om endringer).

Tegning og maling 2

 • Ulike fargeteorier
 • Maleteknikker i akvarell, tempera og akryl
 • Tegneteknikker i kull, tusj og blyant
 • Billedbetraktning/kunstnerbiografier
 • Forelesninger og bearbeiding av kunsthistoriske motiver
 • Utstillingsbesøk/ekskursjoner
 • Planlegging og forarbeid til semesteroppgaven

Kunsthåndverk

 • Arbeid med ulike materialer (jern/kobber, tre, tekstil, papirlaging med mer) knyttet til steinerskolens læreplan i faget kunst og håndverk
 • Enkle trykkteknikker
 • Kunstneriske bearbeidingsmåter av fagstoff
 • Øvelser i å utvikle og gjennomføre formingsundervisning på noen klassetrinn
 • Utstillingsbesøk/ekskursjoner
 • Planlegging og forarbeid til semesteroppgaven

Disse videreutdanningsmodulene går parallelt, dermed er det kun mulig å velge én modul hvert semester.

Les mer: Tegning og maling.

Les mer: Modellering og kunsthåndverk.

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Admission criteria

Informasjon om opptak

Det er ingen påmeldingsfrist for videreutdanningstilbudene.

Opptakskravet til videreutdanning i kunst- og håndverk er generell studiekompetanse.

Videreutdanningstilbudene kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller kompetansehevingsmidlerfor lærere og barnehagelærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

More information

For mer informasjon

Videreutdanning

Kunst- og håndverk

Points (ECTS):
Studiepoeng:
15 per emne
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Moduler
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
NOK 11 650 per emne + materialutgifter
Dette studiet støttes av lånekassen.

Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study