Videreutdanning/Enkeltemner

Kunst og håndverk

Denne videreutdanningen henvender seg til deg som...

 • ønsker kunstnerisk inspirasjon, fordypning og fornyelse
 • ønsker fordypning i kunstformidling, kunstpedagogikk og kunstfilosofi
 • ønsker å bli mer fortrolig med formidling av forming og maling og tegning ut fra steinerskolens fagplaner
 • er klasselærer eller faglærer

Learning outcomes

Hva lærer du?

Programme structure

Studiets oppbygning

Høst 2023

Undervisningen er samlingsbasert og omfatter tre uker mandag-fredag i løpet av semesteret. Mer informasjon om timeplanen kommer.

Kunst, spiritualitet og indre arbeid

Er du interessert i kunst og spiritualitet? Ønsker du å finne nye kilder i deg selv som pedagog? Vil du inn i et arbeid som vekker eksistensiell glød og flytter grensene for det du vanligvis opplever i undervisningssammenheng?

I dette emne tar Steinerhøyskolen deg med på en reise der du gjennom prosjekter og øvelser lærer hvordan kunstnerisk praksis kan bli en døråpner for åndelig erfaring og personlig utvikling. Prosessene du inviteres inn i baserer seg på opplevelser som skapes både individuelt og i fellesskap rundt følgende temaer:

 • Det sakrale i den visuelle kunsten – et møte med det numinøse i praktiske fordypningsøvelser og i kunsthistorisk perspektiv med rektor Marius Wahl Gran.
 • Sang som selverkjennelse og spiritualitet med artist og studieleder Josefin Winther.
 • Meditasjon og indre arbeid med professor Terje Sparby
 • Live art-prosjekt med professor Even Lynne – en undersøkelse av mulighetene som åpner seg i samspillet mellom fiksjon og åndelig erfaring.

Det gruppedynamiske arbeidet i emnet baserer seg på ideene til Joseph Beuys om sosial skulptur og vil innebære utradisjonelle og utfordrende arbeidsmåter som kunstneriske nattprosjekter, gruppemeditasjon, skogsvandring og arbeid med symboler og seremonier.

Emnet passer både for profesjonelle kunstnere, kunstpedagoger og mennesker med interesse for spiritualitet og indre arbeid.

Modellering

Hovedtrekkene i emnet er:

 • Grunnleggende materiallære gjennom bearbeidelse av leire og gips
 • Forskjellige øvelser og betraktninger av hva form er og hvordan man kan bruke materialer og ulike teknikker til å uttrykke seg
 • Selvstendig arbeid og oppgaver i klassesammenheng
 • Utstillingsbesøk/ekskursjoner
 • Planlegging og forarbeid til semesteroppgave

Vår 2024

Undervisningen er samlingsbasert og omfatter tre uker mandag-fredag i løpet av semesteret. Emnene går parallelt, dermed er det kun mulig å velge ett av to. Mer informasjon om timeplanen kommer.

Kunsthåndverk

Hovedtrekkene i emnet er:

 • Arbeid med ulike materialer (jern/kobber, tre, tekstil, papirlaging med mer) knyttet til steinerskolens læreplan i faget kunst og håndverk
 • Enkle trykkteknikker
 • Kunstneriske bearbeidingsmåter av fagstoff
 • Øvelser i å utvikle og gjennomføre formingsundervisning på noen klassetrinn
 • Utstillingsbesøk/ekskursjoner
 • Planlegging og forarbeid til semesteroppgaven

Tegning og maling 2

Hovedtrekkene i emnet er:

 • Ulike fargeteorier
 • Maleteknikker i akvarell, tempera og akryl
 • Tegneteknikker i kull, tusj og blyant
 • Billedbetraktning/kunstnerbiografier
 • Forelesninger og bearbeiding av kunsthistoriske motiver
 • Utstillingsbesøk/ekskursjoner
 • Planlegging og forarbeid til semesteroppgaven

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Admission criteria

Informasjon om opptak

Søknadsfristen er 15. april 2023. Steinerhøyskolen praktiserer lokalt opptak. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert så lenge vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Opptakskravet til emnene innenfor kunst- og håndverk er generell studiekompetanse.

Steinerhøyskolens videreutdanningstilbud kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller kompetansehevingsmidlerfor lærere og barnehagelærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

More information

For mer informasjon

Videreutdanning/Enkeltemner

Kunst og håndverk

Points (ECTS):
Studiepoeng:
15 per emne
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Moduler
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
NOK 11 850 per emne + materialutgifter
Dette studiet støttes av Lånekassen.
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study