Videreutdanning

Skolelærer

Har du noen gang tenkt tanken at “nå er jeg utlært - jeg kan alt jeg behøver å kunne"? Trolig ikke. Steinerhøyskolens program innen etter- og videreutdanning møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og enkeltemner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Learning outcomes

Hva lærer du?

Programme structure

Studiets oppbygning

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Admission criteria

Informasjon om opptak

Det er ingen påmeldingsfrist for videreutdanningstilbudene.

Søkere til emner fra lærerutdanningen må være i pedagogisk arbeid, primært i en steinerskole. Opptak til kunstfagene og ledelse og personlig utvikling er unntatt dette kravet.

Opptak til videreutdanningen forutsetter pedagogisk eller annen relevant grunnutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende). Dersom man ikke har en grunnutdanning fra før, kan man få opptak til enkeltemner på grunnlag av generell studiekompetanse. Forskjellen er da at studiene ikke vil karakteriseres som videreutdanning. For søkere til enkeltemner fra lærerutdanningen gjelder fagkrav 3 i norsk og 4 i matematikk (minimum 35 skolepoeng), eller 3 i norsk og 3 i matematikk (minimum 40 skolepoeng).

Videreutdanningstilbudene kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller kompetansehevingsmidler for lærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

Videreutdanningstilbud studieåret 2022 - 2023

Emner fra lærerutdanningen for studieåret 2022 - 2023

Det er ingen søknadsfrist på høyskolens videreutdanninger. Emnene tilbys under forutsetning av at det er nok påmeldte studenter. Ukene er med forbehold om endringer.

 • Matematikk 1.1. Matematiske grunnelementer. 10 studiepoeng. Undervisning uke 35 og uke 44 høst 2022. Studieavgift NOK 7.750.
 • Matematikk 1.2. Begynneropplæring. Matematikk 1. – 6. klasse. Fra analytisk tenkning av et bilde til analogiserende tenkning. 10 studiepoeng. Undervisning uke 5 og uke 10 vår 2023. Studieavgift NOK 7.750.
 • Matematikk 1.3. Matematikk på 6.-10. trinn. Abstraksjon og sammenligning i syntetiserende tenkning. 10 studiepoeng. Undervisning uke 17, 18, 20, og 21 vår 2023. Eksamen mandag 30. mai. Studieavgift NOK 7.750.
 • Naturfag 1.1. Biologi og naturgeografi. 15 studiepoeng. Undervisning uke 34, 35, 36, 38, 39 og uke 44 (eksamen) høst 2022. Studieavgift NOK 11.650.    
 • Naturfag 1.2. Fysikk, kjemi og geofag. 15 studiepoeng. Undervisning uke 13, 14, 15, 16 og 17 vår 2023. Studieavgift NOK 11.650.    
 • Norsk 1.1. Språk, tenkning, læring og kommunikasjon. Språk- og litteraturkunnskap. Fortellerstoff og fortellerøvelse. 10 studiepoeng. Undervisning uke 39 og uke 48 høst 2022. Studieavgift NOK 7.750.
 • Norsk 1.2. Lytte og tale, skrive og lese. Norsk 1. – 4. klasse med vekt på begynneropplæring. Estetiske arbeidsmåter. Fortellerøvelse. 10 studiepoeng. Undervisning uke 9 og uke 18 vår 2023. Studieavgift NOK 7.750.
 • Norsk 1.3. Lytte og tale, skrive og lese i alle fag. Norsk 5. – 7. klasse og 8. – 10. klasse. Språkforming og dramaarbeid. 10 studiepoeng. Undervisning uke 10, 11, 12 og 13 vår 2023. Eksamen mandag 17. april. Studieavgift NOK 7.750.
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.1. i Oslo. Læring og utvikling. Undervisningskunst og kunst i undervisningen. 10 studiepoeng. Undervisning uke 38 og uke 46 høst 2022. Studieavgift NOK 7.750.  
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.2 i Oslo. Læreren og elevmangfoldet. Begynneropplæring. 10 studiepoeng. Undervisning uke 5 og uke 11 vår 2023. Studieavgift NOK 7.750.       
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.3. Metodemangfold og tilpassing. Spesialpedagogiske temaer. Lærerens personlige og  profesjonelle utvikling. 10 studiepoeng. Undervisning uke 4, 5, 6, 7 og 9 vår 2023. Studieavgift NOK 7.750.    
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.4. Skolen som organisasjon. Sammenhenger og utviklingslinjer i steinerskolens læreplan. Kunstprosjekt. 15 studiepoeng. Undervisning uke 33, 34, 35, 37, 38 og 39 høst 2022. Studieavgift NOK 11.650.    
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.5. Kunnskapsteori og forskningsmetode. FoU-oppgave. Skrivekurs uke 36 / uke 36 og 7 / uke 41 og 7. 15 studiepoeng. Studieavgift NOK 11.650.    
 • Samfunnsfag 1.1. Historie og historiedidaktikk. 15 studiepoeng. Undervisning uke 45, 46, 47, 48 og 49 (eksamen) høst 2022. Studieavgift NOK 11.650.
 • Samfunnsfag 1.2. Samfunnskunnskap og samfunnsgeografi med didaktikk. 15 studiepoeng. Undervisning uke 5, 6, 7, 9, 10 og 11 (eksamen) vår 2023. Studieavgift NOK 11.650.

Kunst- og håndverk

 • Kunsthåndverk. Arbeid med ulike materialer (jern/kobber, tre, tekstil, papirlaging med mer) knyttet til steinerskolens læreplan i faget kunst og håndverk. Enkle trykkteknikker. 15 studiepoeng. Undervisning tre perioder à fem dager, uke 3, 11 og 12 vår 2023. Studieavgift NOK 11.650 + materialutgifter.
 • Modellering. Grunnleggende materiallære gjennom bearbeidelse av leire og gips. 15 studiepoeng. Undervisning tre perioder à fem dager, uke 37, 45 og 46 høst 2022. Studieavgift NOK 11.650 + materialutgifter.
 • Tegning og maling 1. Det sentrale i emnet er eget skapende arbeid og eksperimentering med todimensjonale teknikker, deres ulike virkemidler og egenart. 15 studiepoeng. Undervisning tre perioder à fem dager, uke 37, 45 og 46 høst 2022. Studieavgift NOK 11.650 + materialutgifter.    
 • Tegning og maling 2. Sentralt i  emnet står pedagogiske fargeøvelser, samt de ulike todimensjonale kunstfagenes muligheter og betydninger i steinerpedagogikken. 15 studiepoeng. Undervisning tre perioder à fem dager, uke 3, 11 og 12 vår 2023. Studieavgift NOK 11.650 + materialutgifter.

Les mer om kunstfagene her.

Tidløs ledertrening

Er du på jakt etter lederkoden? Trenger du kraft til å møte dine tøffeste utfordringer og inspirasjon til å oppnå dine dristigste mål? Steinerhøyskolens lederutviklingsprogram bryter med konvensjonelle kursrutiner for å utløse et reelt vendepunkt i din personlige utvikling og profesjonelle karriere. Det nyeste innen coaching, endringsledelse og mental trening smeltes sammen med mytenes visdom og kreative strategier fra kunstfag. Resultatet er en forandring du ikke trodde var mulig!

 • Ledelse og personlig utvikling 1. Fra selvrealisering til selvtransscendens. I kurset blir det satt et spesielt søkelys på overgangen fra delperspektiver og interessebasert adferd til helhetstenkning innenfor ledelse. Deltakerne får innsikt i arketyper og dyproller som kaster lys over viktige sider ved ledelsesfaget og hvordan mytisk dramaturgi kan brukes som en kilde til personlig motivasjon og menneskelig innsikt. Andre temaer på kurset er coachende lederstil, kombinatorisk kreativitet, perspektivtenkning, intuisjon i liv og ledelse samt formidling. Passer for ledere i skoler og barnehager, i nærings- og samfunnsliv. 10 studiepoeng. Tre samlinger à 2-4 dager, uke 36, 42 og 49 (med forbehold om endringer). Studieavgift NOK 15.000, i tillegg til kostnad for reise og opphold.

Les mer her og på tidlosledertrening.no.

 • Ledelse og personlig utvikling 2. Kreativ endringsledelse. Savner du kreativ energi i liv og arbeid? Står du i endring og trenger nye verktøy? Å skape visjoner, meningsfulle endringsprosjekter og nye løsninger utfordrer dine skapende sider som leder. Du får kraftfulle verktøy som vil overraske og inspirere deg. Vår formel er å krysse analytiske ferdigheter med fantasi. På den måten får du det du trenger av ideer, perspektiver og motivasjon til din endringsreise. 10 studiepoeng. Tre samlinger à 2-4 dager, uke 7, 17 og 23 (med forbehold om endringer). Studieavgift NOK 15.000, i tillegg til kostnad for reise og opphold.

Les mer her og på tidlosledertrening.no.

More information

For mer informasjon

Study counsellor

Studieadministrasjonen

Videreutdanning

Skolelærer

Points (ECTS):
Studiepoeng:
Varierer
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Moduler
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
Dette studiet støttes av lånekassen.

Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study