Videreutdanning/Enkeltemner

Skolelærer

Har du noen gang tenkt tanken at “nå er jeg utlært - jeg kan alt jeg behøver å kunne"? Trolig ikke. Steinerhøyskolens program innen videreutdanning møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og enkeltemner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Learning outcomes

Hva lærer du?

Programme structure

Studiets oppbygning

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Admission criteria

Informasjon om opptak

Søknadsfristen er 15. april 2023. Steinerhøyskolen praktiserer lokalt opptak. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert så lenge vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Søkere til emner fra lærerutdanningen må være i pedagogisk arbeid, primært i en steinerskole.

Opptak til videreutdanningen forutsetter pedagogisk eller annen relevant grunnutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende). Dersom man ikke har en grunnutdanning fra før, kan man få opptak til enkeltemner på grunnlag av generell studiekompetanse. Da gjelder i tillegg fagkrav 3 i norsk og 4 i matematikk (minimum 35 skolepoeng), eller 3 i norsk og 3 i matematikk (minimum 40 skolepoeng). Ved opptak til enkeltemner på grunnlag av generell studiekompetanse, vil studiene ikke karakteriseres som videreutdanning.

Steinerhøyskolens videreutdanningstilbud kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller kompetansehevingsmidler for lærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

Videreutdanningstilbud studieåret 2023 - 2024

Emner fra lærerutdanningen

Steinerhøyskolen ferdigstiller tilbudet i samarbeid med steinerskolene. Vi oppdaterer denne siden så fort oversikten er klar.

Annen videreutdanning

Vi har flere videreutdanningstilbud som kan være relevant for deg som jobber i skole: Kunst og håndverk og Tidløs ledertrening.

Emner fra lærerutdanningen vår 2023

Det er fortsatt mulig å melde seg på følgende emner fra inneværende studieår. Ved interesse, ta kontakt med oss på adm@steinerhoyskolen.no.

  • Matematikk 1.3. Matematikk på 6.-10. trinn. Abstraksjon og sammenligning i syntetiserende tenkning. 10 studiepoeng. Undervisning uke 17, 18, 20, og 21 vår 2023. Eksamen mandag 30. mai. Studieavgift NOK 7.750.
  • Naturfag 1.2. Fysikk, kjemi og geofag. 15 studiepoeng. Undervisning uke 13, 14, 15, 16 og 17 vår 2023. Studieavgift NOK 11.650.    
  • Norsk 1.2. Lytte og tale, skrive og lese. Norsk 1. – 4. klasse med vekt på begynneropplæring. Estetiske arbeidsmåter. Fortellerøvelse. 10 studiepoeng. Undervisning uke 9 og uke 18 vår 2023. Studieavgift NOK 7.750.
  • Norsk 1.3. Lytte og tale, skrive og lese i alle fag. Norsk 5. – 7. klasse og 8. – 10. klasse. Språkforming og dramaarbeid. 10 studiepoeng. Undervisning uke 10, 11, 12 og 13 vår 2023. Eksamen mandag 17. april. Studieavgift NOK 7.750.

More information

For mer informasjon

Study counsellor

Studieadministrasjonen

Videreutdanning/Enkeltemner

Skolelærer

Points (ECTS):
Studiepoeng:
Varierer
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Moduler
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
Dette studiet støttes av Lånekassen.
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study