Videreutdanning/Enkeltemner

Skolelærer

Har du noen gang tenkt tanken at “nå er jeg utlært - jeg kan alt jeg behøver å kunne"? Trolig ikke. Steinerhøyskolens videreutdanningsprogram møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og enkeltemner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Hva lærer du?

Learning outcomes

Studiets oppbygning

Programme structure

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Videre studier og jobb

Further studies and work

Informasjon om opptak

Admission criteria

Steinerhøyskolen praktiserer lokalt opptak. Søknader som kommer inn etter fristen 15. april vil bli vurdert så lenge vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Søkere til emner fra lærerutdanningen må være i pedagogisk arbeid, primært i en steinerskole.

Opptak til videreutdanningen forutsetter pedagogisk eller annen relevant grunnutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende). Dersom man ikke har en grunnutdanning fra før, kan man få opptak til enkeltemner på grunnlag av generell studiekompetanse. Da gjelder i tillegg fagkrav 3 i norsk og 4 i matematikk (minimum 35 skolepoeng), eller 3 i norsk og 3 i matematikk (minimum 40 skolepoeng). Ved opptak til enkeltemner på grunnlag av generell studiekompetanse, vil studiene ikke karakteriseres som videreutdanning.

Steinerhøyskolens videreutdanningstilbud kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller kompetansehevingsmidler for lærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

Tilbud studieåret 2023 - 2024

Emner fra lærerutdanningen

Steinerpedagogikk og steinerpedagogisk didaktikk er del av alle emner. Ønsker du å oppnå steinerpedagogisk kompetanse ved å ta 60 studiepoeng videreutdanning, kan du velge emner fra forskjellige fagområder.

Pedagogikk og elevkunnskap 1.1 og 1.2 tilbys ikke studieåret 2023-2024, men tilbys igjen i 2024-2025.

I tillegg til undervisningsukene jobber du selvstendig med pensumlesing og oppgaver.

Ukene er med forbehold om endringer.

HØST 2023

Emner med konsentrerte samlinger som går over flere dager. Med forbehold om nok påmeldte:

 • Matematikk 1.1. Matematiske grunnelementer. Undervisning uke 43 og 48, eksamen uke 50 (10 studiepoeng, studieavgift NOK 7.900).
 • Norsk 1.1. Språk, tenkning, læring og kommunikasjon. Språk- og litteraturkunnskap. Fortellerstoff og fortellerøvelse. Undervisning uke 37 og 42 (10 studiepoeng, studieavgift NOK 7.900).
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.4. Skolen som organisasjon. Sammenhenger og utviklingslinjer i steinerskolens læreplan. Kunstprosjekt. Undervisning uke 41 og 45, eksamen uke 49 (15 studiepoeng, studieavgift NOK 11.850).

Emner som går over flere uker sammen med våre heltidsstudenter:

 • Samfunnsfag 1.1. Historie og historiedidaktikk. Undervisning uke 44-48, eksamen uke 49 (15 studiepoeng, studieavgift NOK 11.850).

VÅR 2024

Emner med konsentrerte samlinger som går over flere dager. Med forbehold om nok påmeldte:

 • Matematikk 1.2. Begynneropplæring. Matematikk 1. – 6. klasse. Fra analytisk tenkning av et bilde til analogiserende tenkning. Undervisning uke 3 og 6, eksamen uke 10 (10 studiepoeng, studieavgift NOK 7.900).
 • Norsk 1.2. Lytte og tale, skrive og lese. Norsk 1. – 4. klasse med vekt på begynneropplæring. Estetiske arbeidsmåter. Fortellerøvelse. Undervisning uke 7 og 12 (10 studiepoeng, studieavgift NOK 7.900).
 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.3. Metodemangfold og tilpassing. Spesialpedagogiske temaer. Lærerens personlige og profesjonelle utvikling. Undervisning uke 4 og 10 (10 studiepoeng, studieavgift NOK 7.900).

Emner som går over flere uker sammen med våre heltidsstudenter:

 • Matematikk 1.3. Matematikk på 6. – 10. trinn. Abstraksjon og sammenligning i syntetiserende tenkning. Undervisning uke 18 og 20-23 (10 studiepoeng, studieavgift NOK 7.900).
 • Norsk 1.3. Lytte og tale, skrive og lese i alle fag. Norsk 5. – 7. klasse og 8. – 10. klasse. Språkforming og dramaarbeid. Undervisning uke 2-5, eksamen uke 9 (10 studiepoeng, studieavgift NOK 7.900).
 • Samfunnsfag 1.2. Samfunnskunnskap og samfunnsgeografi med didaktikk. Undervisning uke 2-6, eksamen uke 7 (15 studiepoeng, studieavgift NOK 11.850).

HØST 2023 - VÅR 2024

 • Pedagogikk og elevkunnskap 1.5. Kunnskapsteori og forskningsmetode. FoU-oppgave. Skrivekurs og veiledning. Undervisning uke 38 og 7, presentasjoner uke 16 (15 studiepoeng, studieavgift NOK 11.850).

Annen videreutdanning

Vi har flere tilbud som kan være relevant for deg som arbeider i skole: Kunst og håndverk og Tidløs ledertrening.

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

Study counsellor

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.
Videreutdanning/Enkeltemner

Skolelærer

Points (ECTS):
Studiepoeng:
Varierer
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Moduler
Location:
Oslo
Tuition fee per term:
Pris:
7 900 NOK - 11 850 NOK per emne
Dette studiet støttes av Lånekassen.
Support for this study is available from Lånekassen.
Dette kurset støttes ikke av lånekassen
Søk dette kursetApply for this studySøk Apply for this study