Videreutdanning/Enkeltemner

Tidløs ledertrening

Er du på jakt etter lederkoden? Savner du verktøy og innsikt som du ikke finner i den vanlige faglitteraturen? Trenger du kraft til å møte dine tøffeste utfordringer og inspirasjon til å oppnå dine dristigste mål?

Steinerhøyskolens lederutviklingsprogram bryter med konvensjonelle kursrutiner for å utløse et reelt vendepunkt i din personlige utvikling og profesjonelle karriere. Vår formel er å skape unike kombinasjoner. Coaching, endringsledelse og mental trening smeltes sammen med mytenes visdom, kreative strategier fra kunstfag og steinerpedagogikk. Resultatet er en forandring du ikke trodde var mulig!

Hva lærer du?

Learning outcomes

Studiets oppbygning

Programme structure

Tidløs ledertrening er delt i tre emnner på 10 studiepoeng hver. De gir fullt utbytte som enkeltemner og utgjør samtidig en helhet dersom de tas i rekkefølge. Emnene består av tre samlinger i løpet av semesteret. Samlingene foregår i Oslo og andre steder på Østlandet.

Emneleder og hovedlærer for tidløs ledertrening er professor Even Lynne. Han har mange års erfaring som coach, ledertrener og sjef for Teaterhøgskolen på Kunsthøgskolen i Oslo.  

Programmet passer for ledere i bedrifter, organisasjoner, skoler, barnehager og klasserom samt enkeltmennesker med interesse for selvledelse og personlig utvikling.

Emne 1 - Kreativ endringsledelse

Savner du kreativ energi i liv og arbeid? Står du i endring og trenger nye verktøy? Vil du utvikle ferdigheter og egenskaper som du ikke har brukt i ledelse før?

Å skape visjoner, meningsfulle endringsprosjekter og nye løsninger utfordrer dine skapende sider som leder. På videreutdanningen i «kreativ endringsledelse» får du kraftfulle verktøy som vil overraske og inspirere deg. Vår metode er å krysse analytiske ferdigheter med fantasi. På den måten får du det du trenger av ideer, perspektiver og motivasjon til din endringsreise.

Emne 2 - Verdier, hindringer og gjennomføringskraft

Din viktigste energireserve som leder har du i verdiene dine. På Tidløs ledertrening 2 lærer du å jobbe med dine personlige verdier på en måte som skaper motivasjon, glede og kvalitet i arbeidet ditt. Dine svakheter og tilbakevendende utfordringer i lederrollen er et annet tema. Du vil få kraftfulle verktøy innenfor emosjonell selvregulering, mestring av tankefeller og teknikker som fremmer viljestyrke, selvdisiplin og økt gjennomføringskraft. Gjennom å trene på de fem tidløse lederegenskapene kommer du inn i et intensivt arbeid der både tanke, følelse og vilje tas i bruk. Krevende lederutfordringer utforskes gjennom øvelser inspirert av situasjoner, konflikter og karakterer fra klassiske eventyr og myter. Du vil lære hvordan underliggende strukturer i disse fortellingene kan gi deg effektive lederverktøy i møte med hverdagens tøffeste utfordringer.

Emne 3 - Fra selvrealisering til selvtranscendens

Som leder må du være lojal mot helheten. I Tidløs ledertrening 3 blir det satt et spesielt søkelys på overgangen fra delperspektiver og interessebasert adferd til helhetstenkning innenfor organisasjonsarbeid. Du får spennende innsikt i 4 dyproller som utgjør lederens arketypiske «anatomi» og du lærer å analysere «usynlige» sider ved virksomheter som arbeidsmiljø, kunnskapskapital, organisasjonskultur og verdikjedeposisjon. Du får også ulike verktøy innenfor samhandlingsteknikk. Det inkluderer både perspektivcoaching og arbeid med praktiske scenarier rundt oppstart av nye virksomheter. Mot slutten av emnet vil du lære hvordan du kan finne nye og overraskende kilder til inspirasjon i ditt organisasjonsutviklingssarbeid. Det skjer gjennom fordypning i pedagogikkens dannelsesbegrep og nyere utvikling innenfor kunst og estetisk filosofi.

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Videre studier og jobb

Further studies and work

Informasjon om opptak

Admission criteria

Søknadsfristen er 15. april 2023. Steinerhøyskolen praktiserer lokalt opptak. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert så lenge vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Videreutdanningstilbudene kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller kompetansehevingsmidler for lærere og barnehagelærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

Studieåret 2023 - 2024

Undervisningen er samlingsbasert og omfatter tre samlinger over flere dager i løpet av semesteret.

Datoene er med forbehold om endringer.

HØST 2023

  • Emne 2 - Verdier, hindringer og gjennomføringskraft

Uke 35: tir. 29. august kl. 9-19 | ons. 30. august kl. 9-19
Uke 42: tir. 17. oktober kl. 9-21 | ons. 18. okt. kl. 9-21 | tor. 19. okt. kl. 9-21 | fre. 20. okt. kl. 9-14
Uke 48: tir. 28. november kl. 9-19 | ons. 29. november kl. 9-19

VÅR 2024

  • Emne 1 - Kreativ endringsledelse

Uke 4: ons. 24. januar kl. 9-19 | tor. 25. januar kl. 9-19 | fre. 26. januar kl. 9-14
Uke 15: man. 8. april kl. 9-21 | tir. 9. april kl. 9-2 | ons. 10. april kl. 9-21 | tor. 11. april kl. 9-14
Uke 24: fre. 14. juni kl. 9-19 | lør. 15. juni kl. 9-19

  • Emne 3 - Fra selvrealisering til selvtranscendens

Uke 4: man. 22. januar kl. 9-19 | tir. 23. januar kl. 9-19
Uke 16: tir. 16. april kl. 9-21 | ons. 17. april kl. 9-21 | tor. 18. april kl. 9-21 | fre. 19. april kl. 9-14
Uke 24-25: søn. 16. juni kl. 9-19 | man. 17. juni kl. 9-19

Fagplaner og andre relevante dokumenter

Documents

Studiehåndbok

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.
Videreutdanning/Enkeltemner

Tidløs ledertrening

Points (ECTS):
Studiepoeng:
10 per emne
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Moduler
Location:
Studiested:
Østlandet
Tuition fee per term:
Pris per semester:
NOK 15 000 per emne + kostnader for reise og opphold
Dette studiet støttes av Lånekassen.
Support for this study is available from Lånekassen.
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study