Bachelor i steinerpedagogikk

Lærerutdanning

Har du noen gang tenkt tanken at det ville vært fint å kunne bety noe for andre? Kanskje gjøre noe som påvirker verden rundt deg? Det kan du faktisk ved å velge verdens viktigste yrke – læreryrket! 

Se også Grunnskolelærer - integrert master som gir deg kompetanse til å jobbe i både steinerskoler og offentlige skoler.

Learning outcomes

Hva lærer du?

Steinerhøyskolens lærerutdanning har fokus på hvordan aktive og kompetente lærere kan motivere barn og unge til engasjert læring. Faglig innsikt og en dyp forståelse for barnas egenart og utviklingsvei er grunnlaget for lærerens arbeid i skolen. En aktiv og kompetent lærer vet å gi fagene liv. Fagene kan da være åpninger som både viser verdens storslåtte sammenhenger og lar elevene kjenne mestring i læring og utvikling. Når lærere, elever og fag er aktive på hver sin måte, kan skolen bli et sted for trivsel, læring og vekst. 

Steinerpedagogikk handler om å bygge relasjoner der fagene får betydning for barn og unge, der elever og lærere har tillit til hverandre, og lærerens engasjement kan vekke begeistring og lærelyst. Les mer om steinerpedagogikk her.

Programme structure

Studiets oppbygning

Undervisning

Du vil møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede, og du vil møte utfordringer som du løser, alene og sammen med andre. Det legges vekt på fagdidaktikk, tverrfaglige perspektiver og faglige utviklingslinjer gjennom grunnskoleløpet. Dette gir rom for fordypning innen hvert fag og sammenhengene mellom dem. 

Praksis 

Utdanningen inneholder minimum 90 dager veiledet praksisopplæring i steinerskoler. I praksisperiodene lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning. Du kommer til en klasse hvor klasselæreren er din praksislærer. Praksiserfaringer styrker relevansen med stadig nye pedagogiske kunnskaper og du får øve dine ferdigheter sammen med elever og lærere på barnetrinn og ungdomstrinn. 

Oppmøte og fravær

Forelesninger på høyskolen er obligatoriske. Kontakt mellom foreleser og student, mellom lærer og elev, er viktig i prosessen med å formidle og absorbere kunnskap. Derfor må fraværet ikke overstige 20% innenfor de enkelte emner.

1. semester

Pedagogikk og elevkunnskap 1.1
(
10
p)
Matematikk 1.1
(
10
p)
Norsk 1.1
(
10
p)

2. semester

Pedagogikk og elevkunnskap 1.2
(
10
p)
Matematikk 1.2
(
10
p)
Norsk 1.2
(
10
p)

3. semester

Samfunnsfag 1.1
(
15
p)
Naturfag 1.1
(
15
p)

4. semester

Pedagogikk og elevkunnskap 1.3
(
10
p)
Matematikk 1.3
(
10
p)
Norsk 1.3
(
10
p)

5. semester

Pedagogikk og elevkunnskap 1.4
(
15
p)
Pedagogikk og elevkunnskap 1.5 / FoU-oppgave
(
15
p)

6. semester

Samfunnsfag 1.2
(
15
p)
Naturfag 1.2
(
15
p)

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Å kunne utforske verden sammen med elevene

Steinerhøyskolen har vært en viktig arena for meg for å pushe grensene mine, å løfte opp og bygge videre på de kvaliteter jeg hadde - eller for å kultivere nye.
Continue readingLes videre

Further studies and work

Videre studier og jobb

Steinerhøyskolens lærerutdanning gir gode jobbmuligheter i steinerskolens grunnskole. Her er det stort behov for dyktige pedagoger! Du kan jobbe som lærer for trinn 1-7 i en av Norges 32 steinerskoler, eller i over 1000 steinerskoler i utlandet.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland, f.eks.: Universitetet i Oslo.

Steinerhøyskolens pedagogiske utdanninger er de eneste bachelorgradene i steinerpedagogikk i Norden som er internasjonalt anerkjent. 

Admission criteria

Informasjon om opptak

Søknadsfristen er 15. april. Opptakskravet er generell studiekompetanse med fagkravet snittkarakter 3 eller bedre i norsk og matematikk. Søkere med karakter 2 i matematikk kan få betinget opptak. Betingelsen er å ha gjennomført et forkurs i matematikk og oppnå karakter 3. Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr et nettbasert forkurs med påmeldingsfrist 1. februar.

Kjennskap til eller erfaring med steinerpedagogikk kan vurderes som en fordel, men er ikke en forutsetning for opptak.

Steinerhøyskolen praktiserer lokalt opptak. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert dersom vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Det er krav om godkjent politiattest som må være levert innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 mnd.


More information

For mer informasjon

Vilde Stabel

Høyskolelektor
vilde.stabel@steinerhoyskolen.no
Bachelor i steinerpedagogikk

Lærerutdanning

Points (ECTS):
Studiepoeng:
180
Duration: 
Varighet:
3 år
Start date:
Studiestart: 
23

August
2021
Carried out as:
Omfang:
Heltid
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
14 450 NOK
Dette studiet støttes av lånekassen
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study