Bachelor i steinerpedagogikk

Sosialpedagogikk

Når du arbeider for at alle mennesker har sin plass, styrker du både individet og beriker fellesskapet. Det finnes mange grunner til at mennesker har behov for tilrettelegging. Det å få arbeide i slike situasjoner krever det lille ekstra av pedagogen eller terapeuten, men er også desto mer givende. Gjennom å strekke deg etter å skape en inkluderende pedagogikk, utvikler du både deg selv og bidrar til et mer mangfoldig samfunn.

Hva lærer du?

Learning outcomes

Studiets oppbygning

Programme structure

Videre studier og jobb

Further studies and work

Opptak og opptakskrav

Admission criteria

Enkeltemner

Relevante dokumenter for utdanningen

Documents

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.

Josefin Winther

Førstelektor
josefin.winther@steinerhoyskolen.no