Etterutdanning - kompetanseutvikling i partnerskap

Kompetanseutvikling

Hva lærer du?

Learning outcomes

Studiets oppbygning

Programme structure

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Videre studier og jobb

Further studies and work

Opptak og opptakskrav

Admission criteria

Kompetanseutvikling - ReKomp, DeKomp og Kompetanseløftet

Steinerhøyskolen har mottatt midler for kompetanseutvikling i partnerskap med steinerbarnehager og steinerskoler. Steinerhøyskolen er partner i de nasjonale nettverkene av steinerbarnehager og steinerskoler.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp), et samarbeid mellom universitets- og høyskolesektoren og skoleeier, skoleledere og lærere. Les mer her.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, er et tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Målet er at alle barn og unge opplever et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole.

Program for skoleåret 23/24

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp), et samarbeid mellom universitet- og høyskolesektoren og barnehageeier, barnehageledere og ansatte i barnehagen. Les mer her.

Program for barnehageåret 23/24

Relevante dokumenter for utdanningen

Documents

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.

Dagny Ringheim

Prosjektleder
dagny.ringheim@steinerhoyskolen.no