Bachelor i steinerpedagogikk

Barnehagelærer - deltid

Jobber du som assistent i en steinerbarnehage, og har du lyst til å utdanne deg videre? Du kan kombinere jobb og studier med den 4-årige deltidsutdanningen på Steinerhøyskolen.

Ved å utdanne deg til barnehagelærer velger du et yrke der du blir et forbilde og en utviklingshjelper for barn i alderen fra 1 til 7 år.

Learning outcomes

Hva lærer du?

Studiet gir en helhetlig innføring i steinerpedagogikk og det antroposofiske menneskesynet, med vekt på barnets syv første år. Du får kunnskap om blant annet barns alderstypiske trekk, sanselære, eventyr, årstidsfester og barn med spesielle behov, i tillegg til pedagogisk idéhistorie, historie og kunsthistorie. Du vil lære hvordan du arbeider med barna i ulike aktiviteter som ringlek, fortellerstund, matlaging og frilek. Du vil også øve kunst og musikk, og lære håndverk. Kunnskaper om ledelse og organisasjon hører med, og praksis ute i steinerbarnehagene utgjør en betydelig del av studiet. Turer og prosjekter er integrert i utdanningen, slik inkluderes naturopplevelser og bærekraft, viktige temaer for fremtidens samfunn.

Alle disse aktiviteter har til sammen som mål å forberede deg til det rike og spennende yrket som det å være barnehagelærer er, der kunnskaper, medmenneskelighet, respekt for naturen og en frodig barnehagepedagogikk føres sammen.

Programme structure

Studiets oppbygning

Undervisning

Utdanningen er samlingsbasert med 1 + 2 uker i høstsemesteret og 2 + 2 uker i vårsemesteret. Undervisningen er tredelt og omfatter teori, praksis og kunstfag. Mellom samlingene arbeider studentene selvstendig. Du vil møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede, og du vil møte utfordringer som du løser alene og sammen med andre.

Undervisningsuker i studieåret 2022 - 2023:

2. klasse, høstsemesteret 2022: Uke 36, 37 og 47. Vårsemesteret 2023: Uke 3, 4, 12 og 13.

4. klasse, høstsemesteret 2022: Uke 41, 42 og 48. Vårsemesteret 2023: Uke 6, 7, 17 og 18.

Praksis 

Praksis i annen barnehage utgjør 6 uker. Disse tas etter avtale i løpet av studiets tre siste studieår. Praksisperiodene skal foregå i godkjente steinerbarnehager.

Oppmøte og fravær

Forelesninger på høyskolen er obligatoriske. Kontakt mellom foreleser og student, mellom den voksen og barnet, er viktig i prosessen med å formidle og absorbere kunnskap. Derfor må fraværet ikke overstige 20% innenfor de enkelte emner. 

1. semester

KSN1 - Språk og kultur
(
15
p)

2. semester

ULL1 - Idégrunnlag og menneskekunnskap
(
15
p)
MPP1 - Metode og rytme
(
15
p)

3. semester

KOH1 - Grunnleggende kunst- og håndverksfag
(
15
p)

4. semester

ULL2 - Fellestrekk og individuelle uttrykk
(
15
p)
MPP2 - Metode og samarbeid
(
15
p)

5. semester

KSN2 - Miljø og natur
(
15
p)

6. semester

ULL3 - Lek og læring
(
15
p)
KOH2 - Profesjonsrettet kunst- og håndverksfag
(
15
p)

7. semester

KSN3 - Identitet og tilhørighet
(
15
p)

8. semester

MPP3 - Metode og ledelse
(
15
p)
Bacheloroppgave
(
15
p)

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Etter endt utdannelse kan du velge mellom ca. 60 steinerbarnehager og førsteklasser rundt om i landet – og det er et stort behov for nye pedagoger! Du har også mulighet for jobb i steinerbarnehager rundt om i verden da det pedagogiske grunnlaget har en felles plattform.

Etter fullført bachelorgrad kan du også søke deg videre til relevante masterstudier i inn- og utland, f.eks.: Universitetet i Oslo.

Steinerhøyskolens pedagogiske utdanninger er de eneste bachelorgradene i steinerpedagogikk i Norden som er internasjonalt anerkjent.

Admission criteria

Informasjon om opptak

Studiet har opptak annethvert år. Neste mulighet er i 2023, med opptaksfrist 15. april 2023. I tillegg til å ha arbeidstilknytning til en Steinerbarnehage på minimum 60% i hele studietiden, er opptakskravet generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Steinerhøyskolen praktiserer lokalt opptak. Søknader som kommer inn etter fristen vil bli vurdert dersom vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Heltidsutdanning

Vil du heller studere på heltid, kan vår 3-årige bachelor Barnehagelærer være noe for deg.

More information

For mer informasjon

Ingvild Thurmann-Nielsen Skeie

Høyskolelektor
ingvild.skeie@steinerhoyskolen.no
Bachelor i steinerpedagogikk

Barnehagelærer - deltid

Points (ECTS):
Studiepoeng:
180
Duration: 
Varighet:
4 år
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Deltid
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
12 500 NOK
Dette studiet støttes av lånekassen.

Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study