Høyskolelektor

Ingvild Thurmann-Nielsen Skeie

Underviser:
Barnehagepedagogikk

Barnehagelærer fra Steinerhøyskolen.

Mellomfag i Nordisk språk og litteratur (UiO)

Bachelor i visuell kommunikasjon fra Kunsthøyskolen i Bergen.

Årsenhet leire/keramikk Høyskolen i Telemark

Er i ferd med å ta master på Steinerhøyskolen.

Er kontaktlærer for deltidsklassene på barnehagelærerutdanningen. Underviser i norsk, eventyr, dukketeater, kunst og håndverksfag, barnetegning, fysisk miljø, metodikk med mer.

Har arbeidet 9 år i tre ulike steinerbarnehager.

Publikasjoner:

Redaktør (sammen med Bente Edlund) på: Steinerpedagogikk i førskolealderen. En artikkelsamling. (2015) Oslo, Steinerhøyskolen.