Høyskolelektor

Ingvild Thurmann-Nielsen Skeie

Ingvild T.N. Skeie er kontaktlærer for deltidsklassene på barnehagelærerutdanningen. Underviser i norsk, eventyr, dukketeater, kunst og håndverksfag, barnetegning, fysisk miljø, metodikk med mer.

Har arbeidet 9 år i tre ulike steinerbarnehager.

Utdanning:

Master i pedagogikk fra Steinerhøyskolen, med masteroppgaven "Bakom berg og dype daler... Hvordan kan eventyrstunden i steinerbarnehagen bidra til å fortrylle barnets verden?"

Barnehagelærer fra Steinerhøyskolen.

Mellomfag i Nordisk språk og litteratur (UiO).

Bachelor i visuell kommunikasjon fra Kunsthøyskolen i Bergen.

Årsenhet leire/keramikk Høyskolen i Telemark.

Publikasjoner:

Redaktør (sammen med Bente Edlund) på: Steinerpedagogikk i førskolealderen. En artikkelsamling. (2015) Oslo, Steinerhøyskolen.