Høyskolelektor

Vilde Stabel

Utdannelse:

Er i ferd med å ta master på Steinerhøyskolen

Videreutdanning Pedagogikk og elevkunnskap, Steinerhøyskolen i Oslo

Videreutdanning i norsk 1 (5.-10. trinn) Høgskolen i Innlandet.

Master i landskapsarkitektur (NMBU)

Arbeidserfaring:

Høyskolelektor ved steinerhøyskolen

Kontaktlærer for 2. årsstudentene ved lærerutdanningen.

Underviser i pedagogikk, samfunnsfag og norsk på lærerlinjen.

Har arbeidet som klasselærer ved Steinerskolen på Hedemarken fra 2011 til 2020.