Førstelektor

Frode Barkved

Underviser:
Pedagogikk, Samfunnsfag

Fagområder innen undervisning og forskning, utdannelse/bakgrunn:

Frode Barkved er førstelektor i antroposofi og steinerpedagogikk.

Han har en bachelor i eurytmi og en master i steinerpedagogikk, med fordypning i historieundervisning.

Han har vært ansatt på Steinerhøyskolen siden 2007, før det arbeidet han på Steinerskolen i Stavanger (fra 1987 til 2007).

Barkved har publisert en rekke pedagogiske, antroposofiske og kulturaktuelle kronikker og essay i tidsskrifter og aviser, og ga nylig ut en bok med samtidsaktuelle spørsmål ut fra et antroposofisk perspektiv («Hjemløshet og jeg-erfaring, Antropos Forlag, Oslo 2017).

Ved Steinerskolen i Stavanger hadde han, foruten sine pedagogiske oppgaver også sentrale lederroller, og var initiativtaker når det gjaldt studie- og pedagogisk videreutvikling. Han var også sentral i en rekke offentlige kulturarrangement.

Fra 1998 til 2002 var han medlem i Steinerskoleforbundets styre og hadde en mindre stilling knyttet til utviklingen av steinerskolens læreplan som ble publisert i 2004.

På høyskolen har han vært med i utviklingen av nye lærerplaner for historiefaget, og har skrevet en forskningsartikkel om temaet historieundervisning på Steinerskolen.

Barkved har i over tyve år holdt en rekke antroposofiske/pedagogiske foredrag og seminar, både for foreldre og lærere i steinerbarnehager og steinerskoler, i inn og utland. Han har også deltatt i en rekke offentlige seminarer og konferanser.

På høyskolen underviser han i antroposofi og pedagogikk, historie og steinerskolens utviklingsdidaktikk.

For tiden er han mentor for steinerskolen i Shenzhen/Kina.