Høyskolelektor

Renate K. Østergaard

Underviser:
Barnehagepedagogikk

Utdanning/bakgrunn

Jeg har min utdanning fra Tyskland og Norge. På Goethe-Universität i Frankfurt am Main studerte jeg germanistikk, skandinavistikk og sosialantropologi i perioden 1978-80. På Universitetet i Oslo tok jeg embetsstudie i pedagogikk i 1986. Etter 10 år som tysklærer ved Goethe-Instituttet i Oslo begynte jeg i 2006 som høyskolelektor på  barnehagelærerutdanning ved Steinerhøyskolen.

Fagområder innen undervisning og forskning

Mine fagområder er barn og lek, barndom og oppvekst, praksisarbeid og akademisk skriving. I tillegg er jeg eksamensansvarlig for bachelorutdanningen på lærer- og barnehagelærerlinjen.

Publikasjoner:

Østergaard, R. (2016). Før skolen begynner – Seks steinerpedagogers syn på pedagogisk arbeid med 5-åringer i steinerbarnehagen. I FoU i praksis, 10(2), 5-22.

Østergaard, R. (2015). Det enkle er ofte det beste – om små barns medvirkning i barnehagen. I B. Edlund & I. Thurmann Nielsen Skeie (red). Steinerpedagogikk i førskolealder. Oslo: Steinerhøyskolen, 127-144.

Østergaard, R. (2011). Steinerbarnehagen i New York- en lun nisje i en tøff verden. I Barnehagefolk 2011/4, 54-59.

Østergaard, R. og Andersen, R. (1998). Om rytme som problem og mulighet i møte med den kommersielle barnekultur. I T. Skaftnesmo, A. Nicolaisen og G. Straube (red.). Ariadne. Steinerskolens Fond for Pedagogisk Utvikling. Årbok 1998. S. 59-72.