Førsteamanuensis i filosofi, estetikk og musikk

Torbjørn Eftestøl

Filosofi, Antroposofi, Musikk, Estetikk, Pedagogikk

Utdannelse 

Jeg har studert klaver ved Norges Musikkhøyskole (med prof. Jiri Hlinka, prof. Håvard Gimse og prof. Heide Görtz) og filosofi (ved Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University). Min PhD er en filosofisk undersøkelse av kunst og musikk som erkjennelsesformer. I dette arbeidet tok jeg utgangspunkt i Gilles Deleuze og Félix Guattari sine ideer om ‘intensitet’ og ‘liv’ som bakgrunn for estetisk erfaring.  

Jeg har arbeidet med antroposofi og kontemplativ praksis, og har en sterk tilknytning til Yeshayahu Ben-Aharon sitt arbeid. 

Arbeidserfaring 

Jeg har hatt mange år som freelance pianist hvor jeg har spilt med en rekke ensembler og solister.

Jeg har undervist i klaver en rekke steder og jobbet over ti år på musikklinjen ved Oslo By Steinerskole hvor jeg også underviste i politisk idéhistorie og filosofi i tillegg til piano og musikkhistorie.  

For tiden er jeg også ansatt som organist i Skoklefall kirke på Nesodden.