Professor, forskningsleder

Terje Sparby

"Terje Sparby er filosof. Hans hovedområde innenfor forskning er tysk idealisme, bevissthetsforskning, fenomenologi, førstepersonsmetoder, antroposofi og meditasjon.

 

Terje har studert filosofi, religionshistorie, idéhistorie og gammelgresk ved Universitetet i Oslo og tok en doktorgrad ved Universitetet i Heidelberg i 2012. Senere var han post doc ved Humboldt Universitetet i Berlin og Bender Institute of Neuroimaging ved Universitetet i Giessen. Han har vært gjesteforsker ved Mind and Life Instituttet i USA. I 2020 habiliterte han i filosofi ved Witten/Herdecke-Universitetet i Tyskland og siden 2021 er han professor i filosofi ved Steinerhøyskolen."

Publikasjoner