Et annerledes klasserom

Steinerhøyskolen skaper morgendagens forbilder gjennom bevegelse, fordypning, kreativt og praktisk arbeid.

Thursday
26

.

August
2021

Velkommen til et kreativt og levende studentmiljø!

Friday
17

.

December
2021

Steinerhøyskolen og koronapandemien

Undervisningen blir mest mulig digital i perioden fram til 14. januar. Vi oppfordrer alle som besøker høyskolen om å følge smittevernråd og holde seg hjemme ved symptomer. Selvtester er tilgjengelig for studenter og ansatte.

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.
Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.

"Det beste med å jobbe på steinerskolen er at vi har mulighet for å jobbe kreativt i hver time og kan sette vårt eget preg på undervisningen."

Lene: spesialpedagog ved Steinerskolen i Tromsø