Høyskolen for pedagogikk og undervisningskunst

Steinerhøyskolen skaper morgendagens pedagoger gjennom bevegelse, fordypning, kreativitet og praktisk arbeid.

Monday
15

.

May
2023

Det er fortsatt mulig å søke studieplass!

Du kan fortsatt søke utdanning ved Steinerhøyskolen. Vi har mulighet til å ta opp studenter så lenge det er ledige studieplasser.

Vil du vite mer om steinerpedagogikk? Meld deg på som prøvestudent.

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.
Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.
Arrangement

Introduksjonskurs i steinerpedagogikk

16. og 17. mars 2023 09:00 - 16:00

"Det beste med å jobbe på steinerskolen er at vi har mulighet for å jobbe kreativt i hver time og kan sette vårt eget preg på undervisningen."

Lene, spesialpedagog ved Steinerskolen i Tromsø