Høyskolen for pedagogikk og undervisningskunst

Steinerhøyskolen skaper morgendagens pedagoger gjennom bevegelse, fordypning, kreativitet og praktisk arbeid.

Friday
3

.

February
2023

Søk våre spennende studier!

Søknadsportalen er nå åpen. De fleste utdanninger har søknadsfrist 15. april. Søk innen fristen for å sikre deg en studieplass.

Vil du vite mer om steinerpedagogikk? Meld deg på som prøvestudent eller kom til introduksjonskurset vårt 16. og 17. mars.

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.
Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.
Arrangement

Introduksjonskurs i steinerpedagogikk

16. og 17. mars 2023 09:00 - 16:00

"Det beste med å jobbe på steinerskolen er at vi har mulighet for å jobbe kreativt i hver time og kan sette vårt eget preg på undervisningen."

Lene, spesialpedagog ved Steinerskolen i Tromsø