Høyskolen for pedagogikk og undervisningskunst

Steinerhøyskolen skaper morgendagens pedagoger gjennom bevegelse, fordypning, kreativitet og praktisk arbeid.

Tuesday
28

.

May
2024

Vi har fremdeles noen ledige studieplasser!

Monday
25

.

March
2024

Ny mulighet fra høsten 2024!

Steinerskolen gir plass til både voksen og barn

Juni setter stor pris på kunstfagene, og særlig musikken, som er en viktig hobby for henne, og som hun kan bruke videre i skolen når hun begynner i sin jobb som lærer.
Studenthistorie

Jeg er utrolig begeistret for sosialpedagogikkstudiet

Jeg opplevde studietiden som helt unik, og jeg har blitt utrolig glad i skolen og mange av de dyktige foreleserne.
Studenthistorie

Å kunne utforske verden sammen med elevene

"Steinerhøyskolen har vært en viktig arena for meg for å pushe grensene mine, å løfte opp og bygge videre på de kvaliteter jeg hadde - eller for å kultivere nye."

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng.
Steinerpedagogikk bygger på tilliten til menneskets naturlige vilje til vekst. Nysgjerrighet og trivsel er en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.
Arrangement

Mellom Natt og Dag

12. & 13. juni 2024
Steinerhøyskolen
Arrangement

Master thesis presentations

June 6th, 7th, 10th
Steinerhøyskolen/Rudolf Steiner University College

"Det beste med å jobbe på steinerskolen er at vi har mulighet for å jobbe kreativt i hver time og kan sette vårt eget preg på undervisningen."

Lene, spesialpedagog ved Steinerskolen i Tromsø
Aktuelt

Vi presenterer: Lærerutdanning for ansatte i steinerskolene!

Nå kan du ta din lærerutdanning på deltid ved Steinerhøyskolen. Det er med stor glede vi lanserer dette unike tilbudet som imøtekommer behovet for flere steinerpedagoger i skolene.
Aktuelt

Årsrapport 2023

Les årsrapporten fra Steinerhøyskolen for 2023.
Aktuelt

Pilotprosjekt - Diversity is a fact, inclusion is an act

Steinerhøyskolen er stolt av å være en av landets første utdanningsinstitusjoner som realiserer utdanningsmuligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.