Høyskolen for pedagogikk og undervisningskunst

Steinerhøyskolen skaper morgendagens forbilder gjennom bevegelse, fordypning, kreativitet og praktisk arbeid.

Thursday
24

.

November
2022

Velkommen til bokbad på Steinerhøyskolen

Steinerhøyskolen inviterer til bokbad med Charlotte Lunde og Per Brodal; forfatterne av den nylig utgitte boka Lek og Læring i et nevroperspektiv, hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst.

Tid og sted: 12. desember kl. 13:00 - 14:30 på Steinerhøyskolen i Prof. Dahls gate 30, 0260 Oslo

Wednesday
23

.

November
2022

Er du lærer ved en steinerskole og var du nyutdannet i 2020, 2021 eller 2022?

Onsdag 7. desember inviterer Steinerhøyskolen til en faglig og sosial samling for nyutdannede lærere. Se her mer mer info.

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.
Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.
Arrangement

Velkommen til bokbad på Steinerhøyskolen

12. desember 13:00 - 14:30
Arrangement

Samling for nyutdannede steinerskolelærere

Onsdag 7. desember 2022 klokken 10:00 - 15:00.

"Det beste med å jobbe på steinerskolen er at vi har mulighet for å jobbe kreativt i hver time og kan sette vårt eget preg på undervisningen."

Lene, spesialpedagog ved Steinerskolen i Tromsø