Et annerledes klasserom

Steinerhøyskolen skaper morgendagens forbilder gjennom bevegelse, fordypning, kreativt og praktisk arbeid.

Thursday
26

.

August
2021

Velkommen til et kreativt og levende studentmiljø!

Monday
7

.

March
2022

Tilbake til en normal studiedag

Etter myndighetenes anbefaling foregår all undervisning nå fysisk på høyskolen. Vi oppfordrer likevel alle som besøker oss om å følge smittevernråd og å holde seg hjemme ved symptomer. Selvtester er fremdeles tilgjengelig for studenter og ansatte.

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.
Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.
Arrangement

Peer Gynt - avgangsstudentenes festforestilling

Premiere onsdag 8. juni kl. 12.30. Forestilling nr. 2 samme dag kl. 18.00. Forestilling nr. 3 torsdag 9. juni kl. 18.00.
Arrangement

"Dette: Å være i livet" - Steinerhøyskolens temauke 2022

Tirsdag 3. til fredag 6. mai 2022

"Det beste med å jobbe på steinerskolen er at vi har mulighet for å jobbe kreativt i hver time og kan sette vårt eget preg på undervisningen."

Lene, spesialpedagog ved Steinerskolen i Tromsø