Et annerledes klasserom

Steinerhøyskolen skaper morgendagens forbilder gjennom bevegelse, fordypning, kreativt og praktisk arbeid.

Thursday
26

.

August
2021

Velkommen til et kreativt og levende studentmiljø!

Thursday
26

.

August
2021

Full aktivitet på Steinerhøyskolen!

Høyskolen er glad for at campus nå kan være åpen for fysisk undervisning, dette setter både studenter og lærere svært stor pris på. Vi følger med på utviklingen vedr. Covid-19 og råd fra myndighetene i denne forbindelse. Selvtester er tilgjengelig for studenter og ansatte.

Studietilbudet ved Steinerhøyskolen

Vi er stolte av å være en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge.
Steinerpedagogikken bygger på tilliten til barn og unges naturlige vilje til vekst – og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunktet og en forutsetning for god læring. Pedagogens rolle som inspirator og fagformidler er sentral i alle våre utdanningstilbud.

"Det beste med å jobbe på steinerskolen er at vi har mulighet for å jobbe kreativt i hver time og kan sette vårt eget preg på undervisningen."

Lene: spesialpedagog ved Steinerskolen i Tromsø