Videreutdanning

Barnehagelærer

Har du noen gang tenkt tanken at “nå er jeg utlært - jeg kan alt jeg behøver å kunne"? Trolig ikke. Steinerhøyskolens program innen etter- og videreutdanning møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og enkeltemner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Learning outcomes

Hva lærer du?

Programme structure

Studiets oppbygning

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Admission criteria

Informasjon om opptak

Det er ingen påmeldingsfrist for videreutdanningstilbudene.

Opptakskravet til emner fra barnehagelærerutdanningen er pedagogisk eller annen relevant grunnutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende). Søkere må i tillegg være i pedagogisk arbeid i en steinerbarnehage. For søkere til kunstfagene og ledelse og personlig utvikling er opptakskravet generell studiekompetanse.

Videreutdanningstilbudene kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller og videreutdanningsmidler for barnehagelærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

Videreutdanningstilbud studieåret 2022 - 2023

Emner fra barnehagelærerutdanningen

Steinerhøyskolen kan tilby 60 studiepoeng fordelt over to år (30+30 studiepoeng). Undervisningen er samlingsbasert på deltid, fem uker per studieår. I tillegg kommer praksis på tre uker fordelt over to år.

Den faglige tyngden vil ligge på steinerpedagogisk menneskesyn, steinerpedagogisk metodikk og didaktikk for barnehagen, samt kunstneriske fag. 

Studieåret 2022 - 2023:

Undervisning uke 36 og 47 høst 2022, og uke 3, 12 og 13 vår 2023.

  • ULL2 - Fellestrekk og individuelle uttrykk. Undervisning 15 studiepoeng
  • KOH1 - Grunnleggende kunst- og kunsthåndverksfag, 15 studiepoeng

Kunst- og håndverk

  • Kunsthåndverk. Arbeid med ulike materialer (jern/kobber, tre, tekstil, papirlaging med mer) knyttet til steinerskolens læreplan i faget kunst og håndverk. Enkle trykkteknikker. 15 studiepoeng. Undervisning tre perioder à fem dager, uke 3, 11 og 12 vår 2023 (med forbehold om endringer). Studieavgift NOK 11.650 + materialutgifter.
  • Modellering. Grunnleggende materiallære gjennom bearbeidelse av leire og gips. 15 studiepoeng. Undervisning tre perioder à fem dager, uke 37, 45 og 46 høst 2022 (med forbehold om endringer). Studieavgift NOK 11.650 + materialutgifter.
  • Tegning og maling 1. Det sentrale i emnet er eget skapende arbeid og eksperimentering med todimensjonale teknikker, deres ulike virkemidler og egenart. 15 studiepoeng. Undervisning tre perioder à fem dager, uke 37, 45 og 46 høst 2022 (med forbehold om endringer). Studieavgift NOK 11.650 + materialutgifter.    
  • Tegning og maling 2. Sentralt i  emnet står pedagogiske fargeøvelser, samt de ulike todimensjonale kunstfagenesmuligheter og betydninger i steinerpedagogikken. 15 studiepoeng. Undervisning tre perioder à fem dager, uke 3, 11 og 12 vår 2023 (med forbehold om endringer). Studieavgift NOK 11.650 + materialutgifter.

Les mer om kunstfagene her.

Tidløs ledertrening

Er du på jakt etter lederkoden? Trenger du kraft til å møte dine tøffeste utfordringer og inspirasjon til å oppnå dine dristigste mål? Steinerhøyskolens lederutviklingsprogram bryter med konvensjonelle kursrutiner for å utløse et reelt vendepunkt i din personlige utvikling og profesjonelle karriere. Det nyeste innen coaching, endringsledelse og mental trening smeltes sammen med mytenes visdom og kreative strategier fra kunstfag. Resultatet er en forandring du ikke trodde var mulig!

  • Ledelse og personlig utvikling 1. Fra selvrealisering til selvtransscendens. I kurset blir det satt et spesielt søkelys på overgangen fra delperspektiver og interessebasert adferd til helhetstenkning innenfor ledelse. Deltakerne får innsikt i arketyper og dyproller som kaster lys over viktige sider ved ledelsesfaget og hvordan mytisk dramaturgi kan brukes som en kilde til personlig motivasjon og menneskelig innsikt. Andre temaer på kurset er coachende lederstil, kombinatorisk kreativitet, perspektivtenkning, intuisjon i liv og ledelse samt formidling. Passer for ledere i skoler og barnehager, i nærings- og samfunnsliv. 10 studiepoeng. Tre samlinger à 2-4 dager, uke 36, 42 og 49 (med forbehold om endringer). Studieavgift NOK 15.000, i tillegg til kostnad for reise og opphold.

Les mer her og på tidlosledertrening.no.

  • Ledelse og personlig utvikling 2. Kreativ endringsledelse. Savner du kreativ energi i liv og arbeid? Står du i endring og trenger nye verktøy? Å skape visjoner, meningsfulle endringsprosjekter og nye løsninger utfordrer dine skapende sider som leder. Du får kraftfulle verktøy som vil overraske og inspirere deg. Vår formel er å krysse analytiske ferdigheter med fantasi. På den måten får du det du trenger av ideer, perspektiver og motivasjon til din endringsreise. 10 studiepoeng. Tre samlinger à 2-4 dager, uke 7, 17 og 23 (med forbehold om endringer). Studieavgift NOK 15.000, i tillegg til kostnad for reise og opphold.

Les mer her og på tidlosledertrening.no.

More information

For mer informasjon

Study counsellor

Studieadministrasjonen

Videreutdanning

Barnehagelærer

Points (ECTS):
Studiepoeng:
30 pr studieår
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Moduler
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
NOK 11 650
Dette studiet støttes av lånekassen.

Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study