Videreutdanning

Barnehagelærer

Har du noen gang tenkt tanken at “nå er jeg utlært - jeg kan alt jeg behøver å kunne"? Trolig ikke. Steinerhøyskolens program innen etter- og videreutdanning møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og enkeltemner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Learning outcomes

Hva lærer du?

Programme structure

Studiets oppbygning

Emner fra barnehagelærerutdanningen

Steinerhøyskolen kan tilby 60 studiepoeng fordelt over to år (30+30 studiepoeng). Undervisningen er samlingsbasert, fem uker per studieår. I tillegg kommer praksis på tre uker fordelt over to år.

Den faglige tyngden vil ligge på steinerpedagogisk menneskesyn, steinerpedagogisk metodikk og didaktikk for barnehagen, samt kunstneriske fag. 

Studieåret 2022 - 2023:

Undervisning uke 36 og 47 høst 2022, og uke 3, 12 og 13 vår 2023.

  • ULL2 - Fellestrekk og individuelle uttrykk. Undervisning 15 studiepoeng
  • KOH1 - Grunnleggende kunst- og kunsthåndverksfag, 15 studiepoeng

Studieåret 2023 - 2024:

Steinerhøyskolen ferdigstiller tilbudet i samarbeid med steinerbarnehageforbundet. Vi oppdaterer denne siden så fort oversikten er klar.

Annen videreutdanning

Vi har flere videreutdanningstilbud som kan være relevant for deg som jobber i barnehage: Kunst og håndverk og Tidløs ledertrening.

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Further studies and work

Videre studier og jobb

Admission criteria

Informasjon om opptak

Søknadsfrist for videreutdanning i barnehagepedagogikk er 1. september.

Opptakskravet til emner fra barnehagelærerutdanningen er pedagogisk eller annen relevant grunnutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende). Søkere må i tillegg være i pedagogisk arbeid i en steinerbarnehage.

Videreutdanningstilbudene kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller og videreutdanningsmidler for barnehagelærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

More information

For mer informasjon

Study counsellor

Studieadministrasjonen

Videreutdanning

Barnehagelærer

Points (ECTS):
Studiepoeng:
30 per studieår
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Moduler
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
NOK 11 850
Dette studiet støttes av Lånekassen.
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study