Videreutdanning

Barnehagelærer

Har du noen gang tenkt tanken at “nå er jeg utlært - jeg kan alt jeg behøver å kunne"? Trolig ikke. Steinerhøyskolens videreutdanningsprogram møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og enkeltemner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Hva lærer du?

Learning outcomes

Studiets oppbygning

Programme structure

Videre studier og jobb

Further studies and work

Opptak og opptakskrav

Admission criteria

Tilbud studieåret 2024 - 2025

Relevante dokumenter for utdanningen

Documents

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.

Ingrid Reistad

Høyskolelektor
ingrid.reistad@steinerhoyskolen.no