Videreutdanning

Barnehagelærer

Har du noen gang tenkt tanken at “nå er jeg utlært - jeg kan alt jeg behøver å kunne"? Trolig ikke. Steinerhøyskolens videreutdanningsprogram møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og enkeltemner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Hva lærer du?

Learning outcomes

Studiets oppbygning

Programme structure

Emner fra barnehagelærerutdanningen

Steinerhøyskolen tilbyr 60 studiepoeng fordelt over to år (30 studiepoeng per studieår). Undervisningen er samlingsbasert, fem uker per studieår. I tillegg kommer praksis på tre uker fordelt over to år.

Den faglige tyngden vil ligge på steinerpedagogisk menneskesyn, steinerpedagogisk metodikk og didaktikk for barnehagen, samt kunstneriske fag. 

Mer informasjon om emnene og undervisningsukene for studieåret 2023-2024 kommer senere.

Annen videreutdanning

Vi har flere videreutdanningstilbud som kan være relevant for deg som jobber i barnehage: Kunst og håndverk og Tidløs ledertrening.

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Videre studier og jobb

Further studies and work

Informasjon om opptak

Admission criteria

Steinerhøyskolen praktiserer lokalt opptak. Søknader som kommer inn etter fristen 15. april vil bli vurdert så lenge vi har ledige plasser – kontakt oss gjerne.

Opptakskravet til emner fra barnehagelærerutdanningen er pedagogisk eller annen relevant grunnutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende). Søkere må i tillegg være i pedagogisk arbeid i en steinerbarnehage.

Videreutdanningstilbudene kan kvalifisere for søknad om lån og stipend i Lånekassen eller og videreutdanningsmidler for barnehagelærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke kompetansehevingsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

Fagplaner og andre relevante dokumenter

Documents

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

Study counsellor

Studieadministrasjonen

Videreutdanning

Barnehagelærer

Points (ECTS):
Studiepoeng:
30 per studieår
Duration: 
Varighet:
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Moduler
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per term:
Pris per semester:
NOK 11 850
Dette studiet støttes av Lånekassen.
Support for this study is available from Lånekassen.
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study