Videreutdanning

Barnehagelærer

Har du noen gang tenkt tanken at “nå er jeg utlært - jeg kan alt jeg behøver å kunne"? Trolig ikke. Steinerhøyskolens videreutdanningsprogram møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og enkeltemner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet.

Hva lærer du?

Learning outcomes

Studiets oppbygning

Programme structure

1. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

2. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

3. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

4. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

5. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

6. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

7. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

8. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

9. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

10. semester

Dette semesteret er ikke bestem enda, kontakt

Videre studier og jobb

Further studies and work

Opptak og opptakskrav

Admission criteria

Opptakskravet til emner fra barnehagelærerutdanningen er pedagogisk eller annen relevant grunnutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende). Det anbefales i tillegg at søkere er i pedagogisk arbeid, primært i en steinerbarnehage.

Steinerhøyskolens videreutdanningstilbud kan kvalifisere for søknad om kompetanseutviklingsmidler for lærere gjennom Utdanningsdirektoratet (søknadsfrist 1. mars). NB: Det er kun søkere som har en grunnutdanning fra før som kan søke videreutdanningsmidler gjennom Utdanningsdirektoratet.

Tilbud studieåret 2024 - 2025

Emner fra barnehagelærerutdanningen

Studieåret 2024-2025 tar Steinerhøyskolen ikke inn nye studenter til videreutdanningen. Studenter som har tatt emner studieåret 2023-2024 får mulighet til å ta 30 studiepoeng til. Vi forventer å kunne åpne for opptak av nye studenter igjen i 2025.

Den faglige tyngden ligger på steinerpedagogisk menneskesyn, steinerpedagogisk metodikk og didaktikk for barnehagen, samt kunstneriske fag.

Undervisningen er samlingsbasert, fem uker per studieår.

Annen videreutdanning

Vi har flere enkeltemner- og videreutdanningstilbud som kan være relevant for deg som jobber i barnehage: Kunst og håndverk, Tidløs ledertrening og Sosialpedagogikk.

Relevante dokumenter for utdanningen

Documents

Studieplan
Studiehåndbok

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.

Ingrid Reistad

Høyskolelektor
ingrid.reistad@steinerhoyskolen.no