Bachelor- og masteroppgaver/master theses

Bachelor- og masteroppgaver av Steinerhøyskolens studenter.

Tveita, Åsne Falk

Steinerpedagogiske prinsipper i arbeid med likestilling i barnehagen

Publisert: 
Monday
27

.

April
2020
Bachelor
Lindefjeld, Vilde

Minner som kan bli til miner

Publisert: 
Monday
27

.

April
2020
Bachelor
Schweyher, Marianna

Jeg vil ikke gå på skolen

Publisert: 
Friday
24

.

April
2020
Bachelor
Bakken, Eunice Njeri

Demens hos mennesker med utviklingshemning

Publisert: 
Friday
24

.

April
2020
Bachelor
Olaisen, Sunniva

Noen dager kan jeg, noen dager kan jeg ikke

Publisert: 
Friday
24

.

April
2020
Bachelor
Vemund Sætre Skulberg

Spenningsforhold i norsk skole

Publisert: 
Thursday
12

.

December
2019
Bachelor
Anna Malene H. Eik

Fortellinger om dyr - hva skal vi fortelle?

Publisert: 
Thursday
12

.

December
2019
Bachelor
Carl Bo Lindström

Lek i Steinerskolen

Publisert: 
Thursday
12

.

December
2019
Bachelor
Slavik, Jan

Educational Rhythms at Waldorf School

Publisert: 
Wednesday
23

.

October
2019
Master
Aouad, Jennifer

A complexity perspective on parent-teacher collaboration in special education institutions: Narratives from the field in Lebanon.

Publisert: 
Monday
21

.

October
2019
Master
Aerts, Clara

The Breath of Time. Understanding and Mastering Time Qualities in Waldorf Early Childhood Settings.

Publisert: 
Monday
2

.

September
2019
Master
Ellefsen, Jeanette Stener

Seksualundervisning i en steinerbarnehage

Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Hoven, Remi Aleksander

Mellom varslere og såmenn

Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Kristoffersen, Marte Reinsborg

Kunstnerisk undervisning i lys av estetiske læreprosesser

Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Ibraliu, Nina Valset

Individet i fellesskapet

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Laustsen, Pernille Skaaret

Steinerpedagogikk som kunstpedagogikk - med utgangspunkt i romantikkens tankegang

Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Winther, Josefine Thorbjørnsen

Tregreningen

Studie: 
Skolelærer
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Wütrich, Solveig

Uten søvn, mat og drikke duger helten ikke

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Kruse-Jensen, Katharina

Gode relasjoner i steinerbarnehagen

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Leite, Moema Schonhowd

Individ og fellesskap, et dobbelt oppdrag eller et dilemma?

Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Lie, Erlend Stene

Barna som utfordrer oss og fortellerstoffet i Steinerskolen

Studie: 
Skolelærer
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Kjøde, Berit

Teikning som pedagogisk moglegheit

Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Simons, Sjoerd

Naturen som sansearena i steinerbarnehagen

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Maier, Sara Sofia Eklund

Rom for frilek i steinerbarnehagen

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Jensen, Virgine

Hvordan skape en mindre stressende barnehagehverdag for de minste

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Kulset, Embla Thorjussen

Kroppslighetens pedagogikk

Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Sørby, Gro

Oppmerksomt nærvær i steinerskolen

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Green, Johan

Berättande undervsining. Lyssnandes och blickarans samspråk

Publisert: 
Wednesday
29

.

August
2018
Master
Linden, Maria

Eurytmilärare reflekterar över sin undervisning i klass 7-9

Publisert: 
Wednesday
29

.

August
2018
Master
Dybvik, Maren Berg

Inn i bokstavenes verde

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Strandmyr, Linda Tinuke Thomas

Traumeutsatte barn i steinerskolen

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Stabel, Mathilde

I møte med elevene. Om lærer-elev relasjonen i steinerskolen

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Stabel, Mathilde

I møtet med elevene

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Bilberg, Jon

Hvilken berettigelse har danningsbegrepet i dagens skole

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Nygaard, Ellen K. Bakken

Utagerende barn i steinerskolen

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Zoetenhorst, Hans H. Jakobus

Slik liker jeg å jobbe. Selvbestemmelse og motivasjon i tilrettelagt arbeid

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Hvalby, Ingvild B.

Barn og seksualitet i steinerbarnehagen

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Kristin Køttker Sheen

Når andre definerer rammene for ditt liv.

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Monserud, Espen

Å mediere mot frihet. En steinerskolen som som tar medievirkeligheten på alvor.

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Bilberg, Jon Simon

Hvilke berettigelse har danningsbegrepet i dagens skole?

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Dybvik, Maren Berg

Inn i bokstavenes verden. Ulike veier frem til barnas første opplevelse av det skrevne ord.

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Roel, Jeanette Kall

Oppdragelse til frihet i steinerbarnehagen

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Haglund, Edit Maria

Barn med utrygg tilknytningsadferd i steinerbarnehagene

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Segerstedt, Ylva Poijo

Sexuell mångfald. Sagans roll.

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Segerstedt, Ylva Poijo

Sexuell mångfald. Sagans roll.

Publisert: 
Friday
23

.

February
2018
Bachelor
Sharma, Loka Nath

An exploration on inequality

Publisert: 
Saturday
10

.

June
2017
Master
Selsfors, Helena

Som en spindel i ett intrikat nät

Publisert: 
Monday
15

.

May
2017
Master
Neuvonen, Kirsi

Experiences on peer observation

Publisert: 
Monday
15

.

May
2017
Master
Subedi, Surya Prasad

Perspectives of teachers on disruptive behaviors of students in Norwegian Waldorf schools

Publisert: 
Monday
15

.

May
2017
Master
Balavoine, Dag

Et studentliv i overgangen fra ung til voksen

Publisert: 
Monday
15

.

May
2017
Master