Bachelor- og masteroppgaver/master theses

Bachelor- og masteroppgaver av Steinerhøyskolens studenter.

Kjensli, August

Den verbale makten. Om å ivareta barnets integritet i muntlig kommunikasjon i steinerbarnehagen

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Suhrke, Karen Helgaseth

Kunst som dialog - med naturen som forskningsarena. Om å forme og formes i møte med den andre

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Master
Engebakken, Torbjørn

Digitale medier i barndommen

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Heggedal, Nadia

Hvilestund i steinerbarnehagen

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Klimczak, Renata

Jeg snakker ikke norsk og forstår ikke hva dere sier! Språkutvikling hos minoritetsspråklige barn i førskolealderen

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Jünger, Denise

"De vil ikke leke med meg." Vennskap som utfordring

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Razzaq, Nisa

Mindfulness i undervisning. En kvalitativ studie

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Master
Burke, Katharine Lillian

Restorying our connection to the natural world: Narrative research into teachers' ecological awareness

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Master
Blessitt, Nina

Årstidsbordet i steinerbarnehagen

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Master
Khadka, Sabin

Risikofylt lek i barnehagen

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Justesen, Marianne Thorseth Stokke

Den voksnes rolle i barnets sosiale utvikling gjennom relasjoner og lek i steinerbarnehagen

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Johansen, Seline Øyen

Digitalisering av leken. Betingelser for barns utvikling av lekekompetanse i en verden preget av digital teknologi

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Solstad, Mari

Tilrettelegging for barn med autisme i steinerbarnehagen

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Rosenqvist, Ann-Charlotte

Att komma till en varm famn. Relationell pedagogik i klass ett

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Master
Jedhamre, Mikael

An instrument with many strings. Education towards freedom as living concept in Steiner Waldorf schools

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Master
Dosku, Anna Kjersti

Steinerpedagogens rolle i barns emosjonelle utvikling. Om tilknytning, emosjonell utvikling og de steinerpedagogiske grunnprinsipper

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Matuk, Kamila Sylwia

Tilvenning i barnehagen. Hvordan kan steinerbarnehager tilrettelegge for en trygg tilvenningsperiode for de minste barna fra flerkulturelle familier?

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Sjonfjell, Herdis Kjelkenes

Pedagogenes relasjonskompetanse. Hvem blir barnet i møte med pedagogen?

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Dabbadie, Francois-Xavier

Seksualitet i barnehage. Hvordan kan personalet møte barns seksuelle uttrykk i en steinerbarnehage?

Publisert: 
Tuesday
22

.

June
2021
Bachelor
Skeie, Ingvild Thurmann-Nielsen

"Bakom berg og dype daler..." Hvordan kan eventyrstunden i steinerbarnehagen bidra til å fortrylle barnets verden?

Publisert: 
Tuesday
15

.

December
2020
Master
Upīte, Kristīne Marija

The long forgotten topic - the education of the will.

Publisert: 
Tuesday
15

.

December
2020
Master
Geir Budde Erichsen

Hvordan kan Steinerskolens kunstneriske undervisning bidra til livsmestring?

Publisert: 
Wednesday
2

.

December
2020
Bachelor
Sunniva Bodvin

Hvordan kan undervisningen gi dybde til elevens læring?

Publisert: 
Wednesday
2

.

December
2020
Bachelor
Hagedorn, Stefanie Clara

CAMPHILL-LANDSBYENE En undersøkelse i lys av nyere omsorgsteoretiske perspektiver

Publisert: 
Wednesday
2

.

December
2020
Bachelor
Harasiuk, Patrycja

Gi tid

Publisert: 
Wednesday
2

.

December
2020
Bachelor
Johannes H. Ulsund

Mening i undervisning

Publisert: 
Wednesday
2

.

December
2020
Bachelor
D'Souza, Åsa Månsson

Läsupplevelser. Elevers upplevelser av läsning som inspiration för läsning i skolan

Publisert: 
Wednesday
1

.

July
2020
Master
Kittelsen, Ida Marie

Hvordan forstå det transformative potensialet i det uforutsette?

Publisert: 
Wednesday
1

.

July
2020
Master
Bhandari, Puspa Khanal

Use of formative Assessment in public schools in Nepal

Publisert: 
Wednesday
1

.

July
2020
Master
Kruse, Søren

Lending a Hand to Special Needs Education

Publisert: 
Wednesday
1

.

July
2020
Master
Kvalvåg, Ingvill Røkkum

Det synlige barnet

Publisert: 
Monday
27

.

April
2020
Bachelor
Mæland, Henriette

Dei skilde borna

Publisert: 
Monday
27

.

April
2020
Bachelor
Tveita, Åsne Falk

Steinerpedagogiske prinsipper i arbeid med likestilling i barnehagen

Publisert: 
Monday
27

.

April
2020
Bachelor
Lindefjeld, Vilde

Minner som kan bli til miner

Publisert: 
Monday
27

.

April
2020
Bachelor
Schweyher, Marianna

Jeg vil ikke gå på skolen

Publisert: 
Friday
24

.

April
2020
Bachelor
Bakken, Eunice Njeri

Demens hos mennesker med utviklingshemning

Publisert: 
Friday
24

.

April
2020
Bachelor
Olaisen, Sunniva

Noen dager kan jeg, noen dager kan jeg ikke

Publisert: 
Friday
24

.

April
2020
Bachelor
Vemund Sætre Skulberg

Spenningsforhold i norsk skole

Publisert: 
Thursday
12

.

December
2019
Bachelor
Anna Malene H. Eik

Fortellinger om dyr - hva skal vi fortelle?

Publisert: 
Thursday
12

.

December
2019
Bachelor
Carl Bo Lindström

Lek i Steinerskolen

Publisert: 
Thursday
12

.

December
2019
Bachelor
Slavik, Jan

Educational Rhythms at Waldorf School

Publisert: 
Wednesday
23

.

October
2019
Master
Aouad, Jennifer

A complexity perspective on parent-teacher collaboration in special education institutions: Narratives from the field in Lebanon.

Publisert: 
Monday
21

.

October
2019
Master
Aerts, Clara

The Breath of Time. Understanding and Mastering Time Qualities in Waldorf Early Childhood Settings.

Publisert: 
Monday
2

.

September
2019
Master
Ellefsen, Jeanette Stener

Seksualundervisning i en steinerbarnehage

Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Hoven, Remi Aleksander

Mellom varslere og såmenn

Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Kristoffersen, Marte Reinsborg

Kunstnerisk undervisning i lys av estetiske læreprosesser

Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Ibraliu, Nina Valset

Individet i fellesskapet

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Laustsen, Pernille Skaaret

Steinerpedagogikk som kunstpedagogikk - med utgangspunkt i romantikkens tankegang

Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Winther, Josefin Thorbjørnsen

Tregreningen

Studie: 
Skolelærer
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Wütrich, Solveig

Uten søvn, mat og drikke duger helten ikke

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor