Bachelor- og masteroppgaver/master theses

Bachelor- og masteroppgaver av Steinerhøyskolens studenter.

Laustsen, Pernille Skaaret

Steinerpedagogikk som kunstpedagogikk - med utgangspunkt i romantikkens tankegang

Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Hoven, Remi Aleksander

Mellom varslere og såmenn

Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Ibraliu, Nina Valset

Individet i fellesskapet

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Jensen, Virgine

Hvordan skape en mindre stressende barnehagehverdag for de minste

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Kruse-Jensen, Katharina

Gode relasjoner i steinerbarnehagen

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Maier, Sara Sofia Eklund

Rom for frilek i steinerbarnehagen

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Simons, Sjoerd

Naturen som sansearena i steinerbarnehagen

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Sørby, Gro

Oppmerksomt nærvær i steinerskolen

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Wütrich, Solveig

Uten søvn, mat og drikke duger helten ikke

Studie: 
Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Ellefsen, Jeanette Stener

Seksualundervisning i en steinerbarnehage

Publisert: 
Thursday
25

.

April
2019
Bachelor
Green, Johan

Berättande undervsining. Lyssnandes och blickarans samspråk

Publisert: 
Wednesday
29

.

August
2018
Master
Linden, Maria

Eurytmilärare reflekterar över sin undervisning i klass 7-9

Publisert: 
Wednesday
29

.

August
2018
Master
Monserud, Espen

Å mediere mot frihet. En steinerskolen som som tar medievirkeligheten på alvor.

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Bilberg, Jon

Hvilken berettigelse har danningsbegrepet i dagens skole

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Dybvik, Maren Berg

Inn i bokstavenes verde

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Stabel, Mathilde

I møtet med elevene

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Kristin Køttker Sheen

Når andre definerer rammene for ditt liv.

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Stabel, Mathilde

I møte med elevene. Om lærer-elev relasjonen i steinerskolen

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Strandmyr, Linda Tinuke Thomas

Traumeutsatte barn i steinerskolen

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Bilberg, Jon Simon

Hvilke berettigelse har danningsbegrepet i dagens skole?

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Segerstedt, Ylva Poijo

Sexuell mångfald. Sagans roll.

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Dybvik, Maren Berg

Inn i bokstavenes verden. Ulike veier frem til barnas første opplevelse av det skrevne ord.

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Haglund, Edit Maria

Barn med utrygg tilknytningsadferd i steinerbarnehagene

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Roel, Jeanette Kall

Oppdragelse til frihet i steinerbarnehagen

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Hvalby, Ingvild B.

Barn og seksualitet i steinerbarnehagen

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Zoetenhorst, Hans H. Jakobus

Slik liker jeg å jobbe. Selvbestemmelse og motivasjon i tilrettelagt arbeid

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Nygaard, Ellen K. Bakken

Utagerende barn i steinerskolen

Publisert: 
Monday
23

.

April
2018
Bachelor
Segerstedt, Ylva Poijo

Sexuell mångfald. Sagans roll.

Publisert: 
Friday
23

.

February
2018
Bachelor
Sharma, Loka Nath

An exploration on inequality

Publisert: 
Saturday
10

.

June
2017
Master
Balavoine, Dag

Et studentliv i overgangen fra ung til voksen

Publisert: 
Monday
15

.

May
2017
Master
Neuvonen, Kirsi

Experiences on peer observation

Publisert: 
Monday
15

.

May
2017
Master
Soutolahti, Satu

Unelma vapaudesta

Publisert: 
Monday
15

.

May
2017
Master
Selsfors, Helena

Som en spindel i ett intrikat nät

Publisert: 
Monday
15

.

May
2017
Master
Subedi, Surya Prasad

Perspectives of teachers on disruptive behaviors of students in Norwegian Waldorf schools

Publisert: 
Monday
15

.

May
2017
Master
Voto, Katarina Kaila de

Att skapa en eurytmiföreställning med gymnasie-elever på en waldorfskola

Publisert: 
Monday
15

.

May
2017
Master
Valset, Coco Armstrong

Hjertearbeid - Empati i steinerbarnehagen

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor
Wolf, Anne-Dore

Å få være helten i eget liv - Om folkeeventyrets bidrag til barns indre utvikling

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor
Haug, Sissel

Legg meg på hylla

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor
Engebretsen, Marte Agnell

Steinerskolen som et dannende pedagogisk alternativ

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor
Møystad, Fredrik Torgeir

Er autoriteten på vei tilbake i norsk skole?

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor
Lilleøren, Heidi Staalesen

Steinerpedagogikk i et flerkulturelt lys - Minoritetsspråklige elever i steinerskolen

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor
Furuvald, Julie

Flyktningbarn i steinerskolen

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor
Sigtryggsdottir, Selma Rut

En trygg og god start på barnehagelivet

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor
Salomon, Millaray

Fremmedspråkundervisningen i steinerskolen

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor
Frøysadal, Daniel

Stillesitting i skolen

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor
Velsand, Lene Marie

Muntlig fortelling i steinerskolen - 2. - 4. klasse

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor
Imitiaz, Humaria

Språkutvikling for minoritetsspråklige barn i steinerbarnehagen

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor
Wang, Kaya

Jeg er ikke så stor som de andre - 1-åring i steinerbarnehagen

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor
Wang, Perni

Vi vokser med hagen

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor
Gundersen, Frida Naima Fønhus

Høysensitive barn

Publisert: 
Wednesday
26

.

April
2017
Bachelor