Pilotprosjekt - Diversity is a fact, inclusion is an act

No items found.

Steinerhøyskolen er stolt av å være en av landets første utdanningsinstitusjoner som realiserer utdanningsmuligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Første del av pilotprosjektet er nå gjennomført, hvor en modul fra bachelorgraden i sosialpedagogikk ble åpnet for søkere med nedsatt funksjonsevne. Gruppen besto av 12 bachelorstudenter og 12 gjestestudenter. Tema var kommunikasjon og veiledning, noe som ga store muligheter for gjensidig læring på tvers av ulike behov og evner.

I Norge har mennesker med utviklingshemning per i dag ikke adgang til høyere utdanning. Studieleder for bachelorgraden i sosialpedagogikk, Josefin Winther, har formet pilotprosjektet som aksjonsforskning, og deltagerne intervjues i etterkant. Dette skal brukes til forskning og utvikling av fremtidige moduler.

Takk til alle som har deltatt og bidratt så langt!