Førstelektor

Josefin Winther

Josefin Winther er førstelektor i steinerpedagogikk og antroposofisk sosialpedagogikk. Hun er også aktiv som låtskriver og artist, forfatter og foredragsholder. Winther har master i historie fra Universitet i Bergen, og master i pedagogikk fra Steinerhøyskolen. I tillegg har hun utdanning fra Steinerhøyskolen i pedagogikk og elevkunnskap, og modellering. 

Winther har arbeidet som lærer ved helsepedagogisk videregående trinn ved Steinerskolen på Skjold i 20 år med ungdommer som har behov for omfattende støtte i skolehverdagen. På Steinerhøyskolen leder hun bachelorgraden i sosialpedagogikk. Hennes pedagogiske inspirasjon og hovedvirke ligger i utviklingen av pedagogisk praksis som imøtekommer og kultiverer forskjellige menneskelige kvaliteter og kunnskapsformer, både intellektuelle, praktiske og intuitive.

Som utøvende kunstner har hun gitt ut syv album ogen bok, og turnert mye både i Norge og utland. Som skribent og foredragsholder har hun fokus på å utfordre det rådende kunnskapssynet, å inspirere til pedagogisk innovasjonsarbeid og å realisere visjonen om en inkluderende skole. Totaloversikt over musikk, bokutgivelse og tekst finnes på www.josefinwinther.com.

Publiserte tekster

2024 – Steiner Studies - «From confession to self-knowledge. Singing as a connection between religious experiences, artistic activity, and self-knowledge» Link

2023 – Prima Educatione - «The Teacher as an Artist: Perspectives on the Role and Qualities of theTeacher as an Artist in the Age of Change and Instability» Link

2022 – RoSE - «Trust the process, surrender the outcome. Diversity in education. One teacher’s journey through an action research project about diversity, the role of arts and facilitation» Link

2022 - Libra - «Kjærlighet»

2021 - Libra - «Økofilosofi som samtidens religion»

2020 - Bergens Tidende - «La oss gripe denne våren» Link 

2020 - Bergens Tidende - «Ikke-tid» Link

2020 - Bergens Tidende - «Det var en gang et menneske» Link

2020 - Mennesket - «Det viktigste vi kan lære barna, er håp» Link

2020 - Mennesket - «Barn skal elske verden, voksne skal elske mennesket» Link

2019 - Bergens Tidende - «Må jeg forandre verden hver gang jeg skal på do?» Link 

2019 - Mitt skip er lastet med - «Forbilde»

2019 - Bergens Tidende - «Det viktigste vi kan lære barna, er håp» Link 

2018 - Bergens Tidende - «Det er ikke deg det er noe galt med» Link 

2018 - Mennesket - «Musikkterapi som bærende fellesskap» Link

2018 - Steinerskolen - «Kjønn og identitet» Link

2013 - Bergens Tidende - «Jeg er fienden. Jorden er min slave.» Link 

2013 - Bergens Tidende - «Er vinnerne verdt taperne?» Link

2016 - Bergens Tidende - «Trygghetstyranniet» Link

2017 - Bergens Tidende - «Hva haster sånn?» Link

Annet skriftlig arbeid

2022 - Masteroppgave Steinerhøyskolen - «Trust the process, surrender the outcome. Diversity in education» Link

2019 - Bacheloroppgave Steinerhøyskolen - «Tregreningen i norske steinerskoler - 100 år senere» Link

2011 - Masteroppgave Universitetet i Bergen - «Etnopsykiatri (1930-1960) Progresjon, reaksjon, paradox» Link