Master i pedagogikk

Grunnskolelærer - integrert master

Vil du være veiviser for barn i fremtidens skole – der bærekraft, global bevissthet og kreativitet vil stå sentralt? Steinerpedagogikken ivaretar disse perspektivene gjennom kunnskap, praktiske og kunstneriske øvelser, og i møte med naturen. Denne integrerte mastergraden gir deg kompetanse til å jobbe i både steinerskoler og offentlige skoler.

Se også: Lærerutdanning, 3-årig bachelor i steinerpedagogikk.

Learning outcomes

Hva lærer du?

Hvordan kan aktive og kompetente lærere motivere barn og unge til engasjert læring? Dette masterstudiet gir deg inngående kunnskap om relevant forskning og teori, om vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk, og kunnskap om idégrunnlaget for steinerpedagogikken. Steinerpedagogikk legger vekt på faglig innsikt, formidlingsglede, kreativitet og en dyp forståelse for barnas egenart og utviklingsvei. I løpet av studiet lærer du i tillegg hvordan man leder en klasse og hvordan man er kontaktlærer. Du vil også bli spesialist på begynneropplæring, som er barns første lese-, skrive- og matematikklæring.

Som student ved Steinerhøyskolen og OsloMet vil du være del av to spesialiserte fagmiljøer der du kan oppleve det beste fra to vidt forskjellige utdanningsinstitusjoner; én liten og nær og én stor og mangfoldig.

Programme structure

Studiets oppbygning

Steinerhøyskolen og OsloMet samarbeider om den 5-årige grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 med steinerpedagogikk. Det steinerpedagogiske og grunnleggende fagdidaktiske undervises på Steinerhøyskolen, mens fordypning i enten matematikk, norsk eller begynneropplæring undervises på OsloMet.

Undervisning

Du vil møte dyktige forelesere som gleder seg over å formidle og veilede. Gjennom teoretiske studier, kunstneriske øvelser, pedagogisk praksis og faglige prosjekter gir studiet et godt grunnlag for læreryrkets mange oppgaver. Det legges vekt på fagdidaktikk, dialog og samarbeid, tverrfaglige perspektiver og faglige utviklingslinjer gjennom grunnskoleløpet. Dette gir rom for fordypning innen hvert fag og sammenhengene mellom dem.

Praksis 

Praksisopplæringen består av 130 dager veiledet, variert og vurdert praksis. 100 dager praksis er lagt til grunnskolens barnetrinn (i 3. studieår kan det også legges praksis i ungdomstrinnet for å dekke overgang mellom barne- og ungdomstrinn) og fem dager til barnehage, hvor overgangen fra barnehage til skole vektlegges. Tidlig i studiet kommer ti dager observasjon av lærerens arbeid i og utenfor klasserommet.

Praksishåndboken

Oppmøte og fravær

Forelesninger på Steinerhøyskolen er obligatoriske. Kontakt mellom foreleser og student, mellom lærer og elev, er viktig i prosessen med å formidle og absorbere kunnskap. Derfor må fraværet ikke overstige 20% innenfor de enkelte emner.

1. semester

Pedagogikk og elevkunnskap 1.1
(
10
p)
Matematikk 1.1
(
10
p)
Norsk 1.1
(
10
p)

2. semester

Pedagogikk og elevkunnskap 1.2
(
10
p)
Matematikk 1.2
(
10
p)
Norsk 1.2
(
10
p)

3. semester

Samfunnsfag 1.1
(
15
p)
Naturfag 1.1
(
15
p)

4. semester

Pedagogikk og elevkunnskap 1.3
(
10
p)
Matematikk 1.3
(
10
p)
Norsk 1.3
(
10
p)

5. semester

Matematikk 2 (OsloMet)
(
30
p)
Norsk 2 (OsloMet)
(
30
p)

6. semester

Samfunnsfag 1.2
(
15
p)
Naturfag 1.2
(
15
p)

7. semester

Vitenskapsteori og metode (OsloMet)
(
15
p)
Masterfag norsk, matematikk eller begynneropplæring - del 1 (OsloMet)
(
15
p)

8. semester

Pedagogikk og elevkunnskap 2.1 med Det mangfoldige klasserommet
(
15
p)
Masterfag norsk, matematikk eller begynneropplæring - del 2 (OsloMet)
(
15
p)

9. semester

Masterfag norsk, matematikk eller begynneropplæring - del 3 (OsloMet)
(
15
p)
Pedagogikk og elevkunnskap 2.2
(
15
p)

10. semester

Masteroppgave (OsloMet)
(
30
p)

Further studies and work

Videre studier og jobb

Grunnskolelærerutdanningen gir gode jobbmuligheter i Norges 32 steinerskoler trinn 1-10 og i offentlig grunnskole trinn 1-7. Her er det et stort behov for dyktige pedagoger! Du kan også jobbe i over 1000 steinerskoler i utlandet da det pedagogiske grunnlaget har en felles plattform.

Etter fullført mastergrad kan du også søke deg videre til andre relevante masterstudier i inn- og utland, eller ta en Ph.d., f.eks.: Utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Admission criteria

Informasjon om opptak

Søknadsfristen er 20. april. Opptakskravet er generell studiekompetanse med følgende karakterkrav:

  • enten minimum 35 skolepoeng, 3 i norsk og 4 i fellesfaget matematikk
  • eller minimum 40 skolepoeng, 3 i norsk og 3 i fellesfaget matematikk

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk (for eksempel matematikk S1 og R1) med et omfang på minst 140 årstimer eller tilsvarende. Se § 4-7 i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Søkere som ikke fyller karakterkravet i matematikk kan få betinget opptak. Betingelsen er å ha gjennomført et forkurs i matematikk og oppnådd karakterkravet. Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr et nettbasert forkurs med påmeldingsfrist 1. februar.

Kjennskap til eller erfaring med steinerpedagogikk kan vurderes som en fordel, men er ikke en forutsetning for opptak.

Det er krav om godkjent politiattest som må være levert innen studiestart. Politiattesten må være utstedt til formålet og ikke være eldre enn 3 mnd.

More information

For mer informasjon

Master i pedagogikk

Grunnskolelærer - integrert master

Points (ECTS):
Studiepoeng:
300
Duration: 
Varighet:
5 år
Start date:
Studiestart: 

Carried out as:
Omfang:
Heltid
Location:
Studiested:
Oslo
Tuition fee per semester:
Pris per semester:
14 700 NOK
Dette studiet støttes av lånekassen
Dette studiet støttes ikke av lånekassen
Søk dette studietApply for this studySøk dette studietApply for this study