Master i pedagogikk

Grunnskolelærer – integrert master

Vil du være veiviser for barn i fremtidens skole – der bærekraft, global bevissthet og kreativitet vil stå sentralt? Steinerpedagogikken ivaretar disse perspektivene gjennom kunnskap, praktiske og kunstneriske øvelser, og i møte med naturen. Denne integrerte mastergraden gir deg kompetanse til å jobbe i både steinerskoler og offentlige skoler.

Mer informasjon om utdanningen finner du også hos OsloMet.

Se også: Lærerutdanning, 3-årig bachelor i steinerpedagogikk.

Hva lærer du?

Learning outcomes

Studiets oppbygning

Programme structure

Videre studier og jobb

Further studies and work

Opptak og opptakskrav

Admission criteria

More information

Do not hesitate to contact us if you have any questions or want to discuss your options.

For mer informasjon

Kontakt oss gjerne for å snakke om dine muligheter.

Gry Storsve Hundsnes

Høyskolelektor
gry.hundsnes@steinerhoyskolen.no