Lærerutdanning
Pedagogikk
Lærer
Lærerutdanning

Jon fikk jobb som lærer på ungdomstrinnet

Jon Bilberg fullførte lærerstudiet våren 2018. I dag jobber han på steinerskolen på Nesodden, der han får utløp for gleden ved å undervise samtidig som han hele tiden lærer nye ting selv.

Utdanner selvstendige og frittenkende mennesker

Jon har sterk tro på viktigheten ved steinerpedagogikk og læringsutbyttet det gir. Det var naturlig for ham å velge Steinerhøyskolen når han selv skulle utdanne seg til lærer.

– Spesielt i vår tid tror jeg steinerpedagogikk har mye for seg. Skolen har et dannelsesideal som går ut på å utdanne selvstendige og frittenkende mennesker, og det mener jeg er viktig, sier han.

Han synes at studiene ved Steinerhøyskolen har gitt ham en helhetlig forståelse for hele skoleløpet, ved at han måtte sette seg grundig inn i alle fag. Samtidig fikk han et godt grunnlag for videre spesialisering.

Lite og godt studentmiljø

De var ikke for mange studenter, og Jon mener dette gjorde det lett å bli godt kjent og han fikk gode venner under studiene. Også under praksisperiodene hadde det fordeler at de var en mindre studentmasse.

– At vi var få studenter, gjorde at man kunne ha ganske spesifikke ønsker om hvor man skulle utplasseres. Det var verdifullt med tanke på fremtidig arbeidsplass, man kunne føle seg frem på litt forskjellige skoler, sier han.

Les mer om erfaringene til andre nåværende og tidligere studenter.

Gir deg en meningsfylt jobb

Jon anbefaler alle som ønsker å ta lærerutdanning å velge studier ved Steinerhøyskolen. Han trekker spesielt frem dyktige forelesere som en grunn, og mener han får brukt svært mye av det han lærte gjennom studiene i sitt daglige arbeid.

– Foreleserne har mye pedagogisk erfaring fra steinerskoler selv og er helt forbilledlige. Det er mange av deres pedagogiske råd som slår godt an i praksis, forteller han.

Selv trives han svært godt i sin jobb som matte- og naturfagslærer på ungdomstrinnet og er svært fornøyd med både utdanning og yrkesvalg.

– Steinerhøyskolen gir deg muligheten til å få en jobb det er meningsfylt å dra til hver dag. Det er aldri kjedelig, og du får muligheten til livslang selvutvikling og læring, avslutter han.

Les mer om studiet:

Lærerutdanning

Bachelor i steinerpedagogikk
3 år
Heltid
Oslo