Oslokursene 2022

No items found.

Oslokursene 2022 vil, i likhet med i 2021, bli arrangert digitalt i uke 30 - 32. Dette for å sikre og kunne gjennomføre kursene med tanke på en fremdeles usikker situasjon rundt C-19. Steinerhøyskolen har fått støtte til kursrekkene gjennom den statlige satsningen Dekomp – desentralisert kompetanseutvikling. Årets kurs blir også gratis.