Forskningsprosjekt om fem- og seksåringene i steinerskolene

No items found.

Steinerhøyskolen og Universitetet i Agder har høsten 2022 sammen startet et forskningsprosjekt om fem- og seksåringene i steinerskolene. Invitasjon til å være med på prosjektet er sendt ut til alle daglige ledere ved steinerskolene i Norge og klasselærerne i 1. klasse ved steinerskolenes 1. klasser/ barnehager som har denne aldersgruppen.

Forskningsprosjektet ledes av førsteamanuensis Ingunn Elisabeth Stray fra Universitet i Agder og førsteamanuensis Anne-Mette Stabel fra Steinerhøyskolen. I tillegg er Renate K. Østergaard, Ingvild Skeie og Vilde Stabel fra Steinerhøyskolen med i forskergruppen. Målet er å kartlegge tilbudet til de yngste elevene, både de pedagogiske oppleggene, de fysiske rammene, organisering av tiden, lekens plass og de pedagogiske begrunnelsene for tilbudet. Vi håper å få frem både egenarten, bredden og variasjonene i eksiterende praksis. I tillegg til spørreundersøkelsen skal forskergruppen oppsøke et utvalg av skolene/barnehagene og observere og snakke med 1.klasselærerne. Slik vil vi kunne få et variert og rikt bilde av tilbudet til de yngste elevene i steinerskolen.

Funnene skal drøftes i lys av steinerpedagogikkens idégrunnlag, intensjonene i Reform 97 og nyere forskning om barns utvikling og læring. Et forskningsprosjekt som dette kan øke bevisstheten om egenarten ved steinerpedagogikken og hvordan den kan videreutvikles. Forhåpentligvis vil prosjektet vekke interesse også utenfor det steinerpedagogiske miljøet og bidra til at steinerpedagogiske perspektiver og praksis kan bli del av den allmenne debatten om tilbudet til fem- og seksåringene.

Planen er at prosjektet skal være ferdig innen utgangen av 2024. Det vil bli publisert flere artikler og det planlegges et seminar sammen med forskergruppen som evaluerer Reform 97 i den offentlige skolen; Klassprax20 (https://klassprax20.oslomet.no/).

Det er første gang Universitetet i Agder og Steinerhøyskolen samarbeider om et forskningsprosjekt. Det er inspirerende å arbeide sammen på tvers av institusjoner og fagtradisjoner. Forskningsprosjektet er støttet av NORENSE (http://norense.com/).

 

Ingunn Elisabeth Stray, Universitetet i Agder                     

Anne-Mette Stabel, Steinerhøyskolen i Oslo