Besøk fra Maria Curie-Sklodowska Universitetet

No items found.

I dagene fra 23.mai - 25. mai 2022 hadde Steinerhøyskolen besøk av fire forskere fra Institutt for pedagogikk ved Maria Curie-Sklodowska Universitetet i Lublin i Polen under ledelse av professor Teresa Parczewska. Ved lærerutdanningen i Lublin har de en modul som heter alternativ pedagogikk, men frem til nå har det ikke vært undervist i steinerpedagogikk. I løpet av de tre dagene besøket varte, fikk våre polske gjester en innføring i både idegrunnlaget og praksis. De fikk orientering om alle våre fire studieprogrammer, det var presentasjon av forskningsprosjekter, de fikk oppleve arbeidet med skolehagen og erfare hvordan det arbeides med stemme og lytting og de var med på en prøve på teaterprosjektet Peer Gynt. En hel dag var avsatt til ekskursjon med besøk på Ljabru helsepedagogiske Steinerskole og Steinerskolen i Moss. Det er planlagt gjenvisitt i Lublin til høsten, og et mulig samarbeid om forskning er også drøftet.