Fersk antologi med musikkfilosofiske tekster

No items found.

Antologi musikkfilosofi på Cappelen Damm Akademisk: «Musikkfilosofiske tekster. Tankerom musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m.»

Steinerhøyskolens filosofiprofessor og forskningsleder Henrik Holm har sammen med professor Øivind Varkøy ved Norges musikkhøgskole/OsloMet utgitt en antologi med 18 vitenskapelige artikler innenfor musikkfilosofi på Cappelen Damm Akademisk. Artiklene er skrevet av forskere innenfor ulike fagfelt og dokumenterer musikkfilosofi i Norge som et stadig voksende fagfelt. Den er tilgjengelig i Open access og kan bestilles som bok hos Nordicopenaccess.