Åpne forelesninger om lovverk

30. november - 7. desember 2023 kl. 9-11.45

Steinerhøyskolen inviterer til åpne forelesninger om lovverk og rettigheter innenfor spesialpedagogikk og sosialterapeutisk arbeid.

 • 30. november 09.00-11.45 - Tregrening
  Rudolf Steiners tregreningsideer som perspektiv på vårt arbeid med sideblikk på dagens sosialpolitiske og skolepolitiske spørsmål.
  Foreleser: Knut Dannevig
 • 1. desember 09.00-11.45 - Opplæringsloven del 1
  Opplæringsloven - rettigheter og plikter - særlig fokus på regler for å ivareta barn med utfordringer.
  Foreleser: Bjørn Brodwall
 • 4. desember 09.00-11.45 - Opplæringsloven del 2
  Opplæringsloven - rettigheter og plikter - særlig fokus på regler for å ivareta barn med utfordringer.
  Foreleser: Bjørn Brodwall
 • 5. desember 09.00-11.45 - Barnevernloven
  Barnevernloven, skolen i møte med barnevernet.
  Foreleser: Aina Andersen
 • 6. desember 09.00-11.45 Helse- og omsorgstjenesteloven
  Med hensyn til omsorgsarbeid.
  Arnhild Voll Eek fra Norsk forbund for utviklingshemmede
 • 7. desember 09.00-11.45 Vergemålsloven
  Med hensyn til omsorgsarbeid.
  Hedvig Ekberg fra Norsk forbund for utviklingshemmede
 • 8. desember 09.00-11.45 Sosialterapeutiske virksomheter i lys av lovgivning og kommunal praksis
  Foreleser: Geir Legreid

Forelesningene er en del av undervisningen på bachelorgraden i sosialpedagogikk og vil foregå sammen med studenter fra fjerde studieår. Forelesningene er gratis. Meld deg på til studieleder Josefin Winther.