Økonomi og administrasjon

Steinar Døhlen

Utdannelse

1975 – 1979          Siviløkonom, Norges Handelshøyskole

Yrkeserfaring

1979 – 1990          Markedsansvarlig, controller, daglig leder i forskjellige mellomstore virksomheter

1990 – 2009          Internasjonale stillinger i Nokia hovedsakelig i Norge, Tyskland og Finland.

Erfaring fra de fleste europeiske land.

De fleste av stillingene på direktørnivå.

Hovedsakelig innen økonomi, men også HR og forandringsledelse

2010 – 2015          Diverse konsulentoppdrag i 6 forskjellige firmaer

Fra 2015                Leder Økonomi og Administrasjon, Steinerhøyskolen

Spesialiteter

Økonomistyring

Forandringsledelse

Organisasjonsutvikling

Restrukturering

Kjøp og salg av større virksomheter