Høyskolelektor

Lars Kolstad

Har selv gått på Steinerskolen på Hovseter fra første og ut niende klasse.

Jeg er utdannet allmennlærer med fordypning i musikk, matematikk og forming ved Bergen Lærerhøgskole (1994). Jeg skrev en master i musikkpedagogikk: «Trom som du er», om trommesirkel som fenomen ved HVL i 2018. Er sertifisert Drum Circle Facilitator (Hawaii 2015) og sertifisert Drum Circle Facilitator’s trainer (Biggar, Skottland 2017), begge ved Village Music Circles.

Yrkeserfaring: Arbeidet i 10 år som klasselærer og musikklærer ved Steinerskolen på Skjold (1993-2003). Har undervist i musikalsk ledelse, rytmisk samspill og Community Music ved Høgskolen i Bergen/på Vestlandet (1995-2021). Jeg har også bakgrunn fra helsepedagogiske virksomheter som Solborg og Helgeseter.

Gjennom enmannsbedriften TROM, og med trommesirkel som konsept, har jeg siden 2003 turnert flere hundre barnehager, skoler, institusjoner, høyskoler og bedrifter med prosjekter rettet mot inkluderende samspill, dynamisk ledelse og flokken/individet. Har holdt noen interaktive plenumsforedrag ved musikkonferanser, som Kulturbarnkonferansen "Kykkeliky" i Bergen 2016, og under "Musikklærernes dag" i Oslo 2018. Har tidligere holdt en rekke kurser i Rytmisk Musikkpedagogikk for steinerpedagoger ved sommerkursene i Järna, Oslokurs og felleslærerstevner.

Jeg turnerer også som musiker, for tiden med pianist Annabel Guaita og barneforestillingen «Når Valen danser» - om lytting, nysgjerrighet og ‘det musikalske møtet’, basert på Fartein Valens musikk.

Jeg er også trommis i Stanly Dee, et Steely Dan-tribute band med tilhold i Bergen.