Høyskolelektor

Christian Wilbers

Underviser:
Sosialpedagogikk

Fagområder innen undervisning og forskning:

Utdanningsforskning i et internasjonalt perspektiv, med utdanningskvalitet, sosial ulikhet og språk i utdanning som særlige interesseområder.

Flerkulturell miljøterapi og psykososialt arbeid med barn og ungdom.

Traumebevisst omsorg for barn og unge.

Musikk; med vekt på rytmer, sang og kor.

Praksis som læringsarena i høyere utdanning, med ansvar for praksis ved bachelorutdanningene i sosialterapi og steinerpedagogikk ved Steinerhøyskolen.

Yrkeserfaring:

Omsorg for utviklingshemmede.

Grunnskolelærer i steinerskolen, med hovedvekt på musikk.

Lang erfaring fra psykososialt arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i statlige barnevernsinstitusjoner. Humanitær beredskapsarbeider innen barnevern og utdanning i krise, med oppdrag i Hellas i 2015/16 under FN-ledet respons for barn på flukt under den europeiske flyktningkrisen.

Utdannelse:

Musikkterapi, Hogeschool Utrecht (Nederland)

Bachelorgrad i steinerpedagogikk, Steinerhøyskolen i Oslo

Mastergrad; MPhil in Comparative and International Education, Universitetet i Oslo

Kurs og treninger i traumebevisst omsorg for barn og ungdom, samt innen humanitære operasjoner med det formål å ivareta barn og unge i væpnede konflikter og katastrofer.

Publikasjoner:

Wilbers, C. Teknologi er livskunnskap. Tidsskriftet Steinerskolen nr. 3, 2016.

Diverse:

Korsanger i et ambisiøst kammerkor.

Seiler og friluftsentusiast med erfaring fra undervisning i praktisk seiling samt teoretisk båtførerkurs.