Oslo kursene 2018-05-16T16:38:55+00:00
Påmelding Oslokurset 2018
Påmelding Grunnkurset 2018
Registration Upper School course 2018

LAST NED BROSJYRE / DOWNLOAD BROCHURE

Grunnkurset 2018

Oslokurset 2018

Oslo Course Upper School

PRAKTISK INFORMASJON

 • Grunnkurs, uke 30.
 • Oslokurset, uke 31.
 • Videregående kurs, uke 31
 • Påmeldingen foregår elektronisk.

Våre Studenter

Oslokursene – et sentralt møtested for steinerpedagoger

Oslokursene er en årlig begivenhet som Steinerhøyskolen arrangerer hver sommer i slutten av juli og begynnelsen av august. Oslokursene er for alle interesserte og har etablert seg som et sentralt møtested for steinerpedagoger fra hele Skandinavia.

I år har Oslokurset 25 års-jubileum, og dette skal feires!

Det var Peter Jobling og Erik Marstrander som for 25 år siden tok initiativ til det første Oslokurset. I år er det Erik som holder morgenforedragene, mens Peter vil vi få se på andre måter.

Det satt opp 72 fagdidaktiske kurs fordelt på fire daglige økter, så lærere av alle slag burde finne noe til inspirasjon og nytte. Det er lagt vekt på at sentrale fagområder skal være dekket for alle klassetrinn, fra 1.-10. Klasse, og at det skal være et stort utvalg av praktisk-kunstneriske fag. Kurslederne er dyktige, kunnskapsrike og erfarne lærere som skaper engasjement for sine fagområder. Det er mye å glede seg til!

I tillegg til kursene som går igjen fra år til år, har vi nye på programmet. Det blir sang på alle trinn, fløyte og lyre-pedagogikk, tavletegning, teaterlek, håndskrift, og eurytmi som i år også er rettet mot klasselærere. På programmet står et kurs i naturkontakt som pedagogisk virkemiddel og et om hvordan vi best får til steinerpedagogikk i fådelte skoler. Nå er også temaene for Brennaktuelt klart. I 1. – 4. klasse Kommer Gro Gulbrandsen, Ivar Smit og Hilde Lengali og snakker om hvordan håndtere adferdsutfordringer i klasserommet. I 5. – 10. klasse står nettbruk, tilpasset opplæring, foreldrenes rolle og Skeiv kunnskap på agendaen. Hele programmet finner du under Kurstilbud.

Vi har hentet inn ekspertise fra Tyskland og USA, Christoph Jaffke er en stor kapasitet på engelsk og fremmedspråkundervisning, og Jamie York turnerer verden rundt med sine matematikk-workshops. Møt dem på Oslokurset 2018.

Oslo Upper School Course

We are very happy for the second time to offer a workshop specifically developed to meet needs and wishes from teachers in Waldorf Upper Schools! This years keynotespeaker is Jost Schieren from Alanus Hochschule. He will give lectures with the title: “What makes Waldorfpedagogy special in our time – challenges and promises”. Work shops will follow.

This upper school course will be given in English, in order to reach teachers also outside Scandinavia. The Oslo Courses has, since 1993, been organized the first week of August. Every summer nearly 300 teachers from the Nordic countries meet to learn more, discuss and share their knowledge and experience.

Click here for location.

Hvor avholdes Oslokursene?

Oslokursene blir avholdt i Flyveien 2 på Hovseter: Ta T-bane 2 (Østeråsbanen) fra sentrum. Gå av på Hovseter stasjon; 5 minutter å gå fra stasjonen. Følg Gamle Hovsetervei opp fra T-banestasjonen, ta til høyre inn Henriks vei og rett frem. Når du har krysset bilveien har du skolen rett foran deg.
Klikk her for veibeskrivelse.

GRUNNKURS I STEINERPEDAGOGIKK ledes av Siri Gossé, Solvita Mellenberga og Gudrun Sanden

Grunnkurset: Kurset retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Vi går gjennom grunntankene i det metodiske på det enkelte klassetrinn og hvordan læreplanen er lagt opp. I tillegg øver vi enkelte kunstneriske elementer – eurytmi, formtegning, maling. Deler av kurset er lagt opp som gruppearbeid siktet inn mot den enkelte deltagers virke i skolen.

Siri Gossé har lang erfaring som steinerskolelærer, både som klasselærer og periodelærer. Hun har arbeidet med læreplanutvikling og annet pedagogisk utviklingsarbeid og administrasjon. Siri er gjestelærer ved Steinerhøyskolens lærerutdanning og en erfaren kursleder som alltid får gode tilbakemeldinger.

Solvita Mellenberga har bakgrunn som billedkunstner og lang undervisningserfaring fra offentlig kunstutdanning. Hun har arbeidet som kunst- og kunsthistorielærer på Steinerskolen i Lørenskog siden 2006. Som pedagog er Solvita opptatt av at den enkelte elev blir sett og at det faglige fundamentet utvikles sammen med elevenes personlige språk, fortelling og uttrykk.

Gudrun Sanden er blant annet utdannet eurytmist. Hun har lang erfaring fra scenearbeid og undervisning, har deltatt i læreplanarbeid og annet pedagogisk utviklingsarbeid. Hun er en skattet og erfaren kursleder.

PROGRAM

Kurset går over fem dager, og en må ha fulgt kurset i minst 4 av 5 dager for å få kursbevis. NB! Hver kursdeltaker har selv ansvar for å signere på listene som går rundt.

Dersom kurset har færre enn 8 påmeldte kan det bli avlyst. Det er derfor viktig at påmeldingsfristen 20. juni blir overholdt.

BETALING OG AVBESTILLING

 • Prisen for Grunnkurset er NOK 5.250, for RSH-studenter NOK 2.000
 • Fakturaer utstedes på forhånd, og skal være betalt innen kursets begynnelse
 • Avbestilling: Ved avbestilling innen 20 dager før kursets begynnelse, refunderes hele beløpet. Ved avbestilling innen 10 dager, refunderes 50% av beløpet. Deretter betales full pris. Ved sykdom må legeattest fremvises.

Oslokurset har vært arrangert den første uken i august siden 1993. Slik er det i år også, så hold av uke 31, fra 30. juli – 3. august. Oslokurset er spesielt rettet mot steinerskolelærere, men det er også godt egnet for andre pedagoger som vil lære mer om steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis.

I år har Oslokurset 25 års-jubileum, og dette skal feires!

Det var Peter Jobling og Erik Marstrander som for 25 år siden tok initiativ til det første Oslokurset. I år er det Erik som holder morgenforedragene, mens Peter vil vi få se på andre måter.

Det satt opp 72 fagdidaktiske kurs fordelt på fire daglige økter, så lærere av alle slag burde finne noe til inspirasjon og nytte. Det er lagt vekt på at sentrale fagområder skal være dekket for alle klassetrinn, fra 1.-10. Klasse, og at det skal være et stort utvalg av praktisk-kunstneriske fag. Kurslederne er dyktige, kunnskapsrike og erfarne lærere som skaper engasjement for sine fagområder. Det er mye å glede seg til!

Nytt på årets program

I tillegg til kursene som går igjen fra år til år, har vi nye på programmet. Det blir sang på alle trinn, fløyte og lyre-pedagogikk, tavletegning, teaterlek, håndskrift, og eurytmi som i år også er rettet mot klasselærere. På programmet står et kurs i naturkontakt som pedagogisk virkemiddel og et om hvordan vi best får til steinerpedagogikk i fådelte skoler.

Vi har hentet inn ekspertise fra Tyskland og USA, Christoph Jaffke er en stor kapasitet på engelsk og fremmedspråkundervisning, og Jamie York turnerer verden rundt med sine matematikk-workshops. Møt dem på Oslokurset 2018.

Nytt av i år er Brennaktuelt. Her vil vi belyse noen svært aktuelle temaer for lærere og elever. Brennaktuelt for 1.-4. klasselærere vil dreie seg om sentrale utfordringer med å skape et godt klassemiljø. For 5.-10. klasselærere vil også spørsmål knyttet til identitetsbygging og seksualitet være sentralt. Vi har ikke detaljene helt på plass, men informasjon legges ut fortløpende.

MORGENFOREDRAGENE ved Erik Marstrander

”Steinerpedagogikk og det individuelle, – hva betyr det?”

Erik Marstrander arbeidet som steinerskolelærer fra 1971 til 2010. Han har en bachelor i kunst, en bachelor i matematikk og en mastergrad i pedagogisk forskning. Han har hatt viktige stillinger innen norsk steinerskolebevegelse, og er nå aktiv som konsulent for steinerskoler nasjonalt og internasjonalt. I 2001 var han en av en gruppe som startet Oslo By Steinerskole, som for øyeblikket er den største videregående steinerskolen i verden. Marstrander er allment kjent for sine grundige, inspirerende og godt formulerte forelesninger om steinerskoleutdanning

SANG med Maja Hallanger

«Pust og oppvarming av kroppen, enkle rytmer og flerstemte sanger fra mange steder i verden.»

Maja Hallanger jobber på Steinerskolen i Vestfold som leder for SFO. Hun har bakgrunn fra teater/sirkus/dans i forskjellige frigrupper i Norge og Sverige. Hun er utdannet musikkterapeut fra Musikkhøyskolen i Oslo.

PROGRAM

Kveldsprogrammet i jubileumsåret

Vi inviterer til samspillkveld en av kveldene og oppfordrer dere til å ta med instrumenter, noter og kanskje et par dansesko. Det vil bli mulig å kjøpe litt mat.

Det blir også et spennende kveldsforedrag en av kveldene. Navnet på foredragsholder og tittel avsløres snart.

HVORDAN VELGER JEG KURS?

 • Sang og morgenforedrag er felles for alle kursdeltakere og foregår i Aulaen. I tillegg kan man følge fire kurs, ett fra hver økt. Vi må ta forbehold om at ikke alle kan få oppfylt sitt førstevalg for alle kurs. De som melder seg på først prioriteres.
 • Hvert kurs går over fem dager, og en må ha fulgt kurset i minst 4 av 5 dager for å få kursbevis. NB! Hver kursdeltaker har selv ansvar for å signere på listene som går rundt.
 • Påmeldingsfrist er 20. juni. Kurs som pr 20. juni har færre enn åtte påmeldte kan bli avlyst. Det er derfor viktig å overholde påmeldingsfristen! Hvis kurset ditt blir avlyst, får du plass på 2. valgt alternativ.
 • NB! Norsk 2. klasse tilsvarer 1. klasse i mange land. Norske elever begynner i 2. klasse når de er 7 år gamle.

Kursbeskrivelse 1.økt     Kursbeskrivelse 2. økt     Kursbeskrivelse 3. økt     Kursbeskrivelse 4. økt   Brennaktuelt

BETALING OG AVMELDING

 • Prisen for Oslokurset er NOK 5.250, for RSH-studenter NOK 2.000
 • Fakturaer utstedes på forhånd, og skal være betalt innen kursets begynnelse
 • Avbestilling: Ved avbestilling innen 20 dager før kursets begynnelse, refunderes hele beløpet. Ved avbestilling innen 10 dager, refunderes
  50 % av beløpet. Deretter betales full pris. Ved sykdom må legeattest fremvises.

Villa Frogner Bed & Breakfast, Nordraaks gate 26, tlf +47 22 56 19 60

Cochs pensjonat, Parkveien 2, tlf +47 23 33 24 00

Ellingsens pensjonat Bed & Breakfast, Holtegata 25, tlf +47 22 60 03 59

Flere alternativer på visitoslo.no

For deltakerere på Oslokurset tilbys det også spartansk overnatting i sovesal på Steinerhøyskolen (Professor Dahls gate 30). Tilbudet gjelder fra søndag 29. juli kl 17.00 til lørdag 4. august kl. 12.00. Prisen for syv – 7 – netter, inkludert enkel, men god frokost er NOK. 1.200. Om du er interessert, send oss en e-post: oslokurs@rshoyskolen.no Det er begrenset antall plasser, så vær tidlig ute med å bestille. Ta med sovepose, pute og håndkle – og ørepropper hvis du trenger det!

Oslo Upper School Course 2018

The Oslo Courses has, since 1993, been organized the first week of August. Every summer nearly 300 teachers from the Nordic countries meet to learn more, discuss and share their knowledge and experience. We have invited some of the very best, most experienced, well-educated, creative and innovative teachers we know, and hopefully both content and structure will be appreciated. The intensions are to develop this new meeting place into “a yearly inspiring must” for both new and experienced teachers in Waldorf upper schools. To reach this aim we need your cooperation, both by attending the course and by giving honest and constructive feedback to RSUC after the course.

We are very happy for the second time to offer a workshop specifically developed to meet needs and wishes from teachers in Waldorf Upper Schools! This years keynotespeaker is Jost Schieren from Alanus Hochschule. He will give lectures with the title: “What makes Waldorfpedagogy special in our time – challenges and promises”. Work shops will follow. Complete program will soon be published.

Prof. Dr. Jost Schieren studied Philosophy, History of Art and German Literature in Bochum, Essen and Ann Arbor (Michigan, USA). Here he wrote his dissertation about Goethes Epistemology. From 1996 to 2006 he has been a Highschoolteacher at the Rudolf-Steiner-School in Dortmund. Since 2008 he is Professor for Schoolpedagogy with a focus on Waldorf education at Alanus University in Alfter (near Bonn) and Dean of the Educational Department.

Skeiv Kunnskap is an association that focus on Gender and Sexual Diversity. Monica Bothner works as a project manager in the local department FRI Oslo and Akershus, the Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity. She is a social anthropologist and a former student at Waldorf School. Gender, sexuality and norms – gender diversity, sexual orientation, gender expressions and identity – how to create a safe school and prevent identity-based bullying through active visibility of diversity. (Photo: Marte Vike Arnesen)

Henrik Holm, Professor of Philosophy and Head of Research at the Steiner University College Oslo. PhD in Philosophy (Technical University Dresden 2010) and Musicology (Norwegian Academy of Music 2017). He has published five books and a lot of articles in Philosophy and Aesthetics. Specialization: Continental Philosophy (Kant, Schelling, Nietzsche, Heidegger), Aesthetics (Philosophy of Music) and Philosophy of Religion (Augustine, Jewish Philosophy).

Nina Witoszek is currently research professor (forskningsleder) at the Centre for Development and the Environment at Oslo University. Prior to her work at SUM, she taught comparative cultural history at the National University of Ireland in Galway (1995-1997) and the European University in Florence (1997-1999). She held fellowships at the Swedish Collegium of the Advanced Studies in the Social Sciences in Uppsala (1993), Robinson College, Cambridge (1995) and Mansfield College, Oxford (2001) and visiting professorship at Stanford University (2010). Nina Witoszek is also a fiction writer (under the pen name Nina FitzPatrick). She is best known for the infamous collection of short stories, Fables of the Irish Intelligentsia (1991). (Photo: UIO)

Meeting point: Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter

Course start: Tuesday July 31st at 12.00 pm

Address: Flyveien 2, 0770 Oslo

Phone: 934 50 702 / 22 54 05 90

E-mail and website: oslokurs@steinerhoyskolen.no / www.steinerhoyskolen.no

Course fee: NOK 4.250

Cancellation: If canceled within 20 days before the start of the course, the full amount will be refunded. If canceled within 10 days, 50% of the amount will be refunded. Then the full price is paid. In case of illness, medical certificate must be displayed.

All course participants are invited to attend the gathering held on Thursday August 2nd.

Where to stay nearby?

In addition, a very simple accommodation is offered at RSUC. The price for 4 nights, including a simple, but good breakfast, is NOK 1.000. If interested, send a mail to: oslokurs@steinerhoyskolen.no The capacity is limited, so first come, first served. Bring your sleeping bag, a pillow and a towel. And ear plugs if needed.

How to commute from the Airport to RSUC?

Use the Airport Express Train (Flytoget), from Oslo Airport to Nationaltheatret station, the one after Oslo Central Station. From Nationaltheatret you can walk to the hotel you have chosen, or take a taxi if that is more convenient. If you come directly to RSUC in Professor Dahls gate 30, you can use the map on this link: https://kart.gulesider.no/m/ROfnQ

How to find Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter?

The address of the school is Flyveien 2 – 0770 Oslo, Hovseter: Take subway 2 (Østeråsbanen) from the city center.
Get off at Hovseter Station. It’s about 10 minutes to walk from the station. Follow Old Hovsetervei up from the subway station, turn right into Henrik’s road and continue straight ahead … once you cross the road you have the school right in front of you! Please use this link: Walk to Rudolf Steinerskolen i Oslo

Transportation: For subway and bus routes from Oslo Airport and all over Oslo, see ruter.no