Påmelding Oslokurset

Oslokurset 2020 er avlyst grunnet Covid-19 pandemien.

Se informasjon ⇒

PRAKTISK INFORMASJON:

oslokurs@steinerhoyskolen.no

Våre Studenter

Kjære alle ansatte i steinerskoler i Norden

Programmet var klart for publisering og påmelding da vi skjønte at vi ikke kan gjennomføre Oslokursene 2020. Vi avlyser altså Grunnkurs i steinerpedagogikk og Oslokurset på grunn av COVID-19. Dette møtepunktet vil være et savn for alle oss som er der for å organisere, for alle som er der for å undervise, og ikke minst for alle som skulle delta, og opparbeide nødvendig kunnskap til oppstarten av et nytt skoleår.

Dette har vært en tid hvor fokus har vært rettet mot det nære. Hver skole har mange faglige ressurser og dere har gjort dere nye og verdifulle erfaringer denne våren. Vi tror dere langt på vei kan gi hverandre inspirasjon og faglig støtte til skolestart, og at det også kan komme noe godt og nytt ut av denne situasjonen.

Selv om det ikke kan erstatte Oslokursene, kommer det her en liten gavepakke fra Steinerhøyskolen. Med denne foredragsrekken settes fokus på de store miljøutfordringene vi alle står overfor.

Fra dyp økologi til dyp pedagogikk

Her følger et lite knippe forelesninger fra Klima- og miljødagene som ble avholdt på Steinerhøyskolen i mai 2020 (ikke alle forelesningene ble tatt opp). Med denne foredragsrekken settes miljøkrisen inn i en bredere forståelsesramme. Dels med fokus på grunnleggende temaer (jorden og mennesket), dels på konkrete miljøproblemer, og hvordan det kan håndteres i barnehager og i klasserom. Dere som er pedagoger trenger også vite litt mer enn bare det alle mener noe om – mer om både klimaendringer, areal- og ressursbruk, tap av biologisk mangfold og miljøgifter. Forelesningene vil gi en faglig oppdatering og har en form som gjør at dere (forhåpentligvis!) blir nysgjerrige og får lyst til å lære mer, undervise mer og jobbe mer med barn.

Klima og miljø, natur og filosofi – muligheter og utfordringer for skolen 1, ved Markus Lindholm

Klima og miljø, natur og filosofi – muligheter og utfordringer for skolen 2, ved Markus Lindholm

Markus Lindholm er biolog, forfatter og forsker. Han er seniorforsker og forskningsleder ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Han arbeider hovedsakelig med ferskvannsøkologi, særlig akvatisk biodiversitet. Lindholm er også professor i naturfagsdidaktikk ved Steinerhøyskolen.

Klimaundervisning og klimaangst, ved Gro Anett Ludvigsen

Gro Anett Ludvigsen er lærer og fagredaktør i TV2 og en av landets dyktigste matteformidlere. Hun spør hvordan vi kan undervise om klimakrisen på en måte som kan vekke motivasjon og fremtidstro, og ikke angst og handlingslammelse. Frykt for klimaendringer, og ikke minst frykten for hvor regnet vil falle, har fulgt menneskene siden de begynte å dyrke jorden for ti tusen år siden.

Himmelens kulturhistorie, ved Odd Lindbråten

Odd Lindbråten har vært lærer både i steinerskolen og på Steinerhøyskolen. Han snakke her om himmelen som kulturell metafor, som bakteppe for pågående klimaendringer. 

Klimaendringer og tap av natur, ved Dag O. Hessen

Dag O. Hessen (Universitetet i Oslo) er professor i biologi ved UiO og en av landets mest kjente vitenskapsformidlere. Han har skrevet flere bøker om natur og miljø, og utga nylig boka «Verden på vippepunktet», der han drøfter scenarier knyttet til klimaendringer. Dag gir oss oppdatert kunnskap om hva vi vet og hva som må gjøres.

Fra Thomas Malthus til Greta Thunberg – katastrofe-spådommer før og nå, ved Bjart Holtsmark

Bjart Holtsmark er seniorforsker ved Statistisk Sentralbyrå, der han særlig har arbeider med spørsmål knyttet til CO2-utslipp, kvotehandel og politiske implikasjoner av Parisavtalen. Bjart har vært opptatt av hvordan samfunnet kan jobbe politisk og konstruktivt for å komme igjennom klimakrisen, uten at endetidsfølelser lammer oss.

Mat, miljøproblemer og overvekt blant barn, ved Elling Tufte Bere

Kostholdet forbrukerne velger påvirker landbruksproduksjon og karbonutslipp. Samtidig har mange barn et usunt kosthold, og overvekt er et økende problem. Elling Tufte Bere er professor i folkehelsevitenskap ved UiA, og har forsket på spørsmål knyttet til overvekt hos barn. Han snakker om kosthold og overvekt med særlig blikk på miljøproblemer og skole.

 

Vi håper å se mange av dere på Oslokursene i 2021, som vil finne sted uke 30 og 31:

  • Grunnkurs i steinerpedagogikk, uke 30, fra 26. – 30. juli 2021. Kurset retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Vi går gjennom grunntankene i det metodiske og på det enkelte klassetrinn og hvordan læreplanen er lagt opp. I tillegg øver vi enkelte kunstneriske elementer – eurytmi, formtegning, maling. Deler av kurset er lagt opp som gruppearbeid siktet inn mot den enkelte deltakers virke i skolen.
  • Oslokurset, uke 31, fra 2. – 6. august 2021. Oslokurset er spesielt rettet mot steinerskolelærere, men det er også godt egnet for alle pedagoger som vil lære mer om de steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis. Det er lagt vekt på at sentrale fagområder skal være dekket for alle klassetrinn, fra 1.-10. klasse, og at det skal være et stort utvalg av praktisk-kunstneriske fag. Kurslederne er dyktige, kunnskapsrike og erfarne forelesere som skaper engasjement for sine fagområder. Det er mye å glede seg til!

Ellers kan du glede deg til flere hyggelige aktiviteter og å treffe kollegaer fra hele Norden. Vi gleder sees!

Hvor avholdes Oslokursene?

Oslokursene blir avholdt i Flyveien 2 på Hovseter: Ta T-bane 2 (Østeråsbanen) fra sentrum. Gå av på Hovseter stasjon; 5 minutter å gå fra stasjonen. Følg Gamle Hovsetervei opp fra T-banestasjonen, ta til høyre inn Henriks vei og rett frem. Når du har krysset bilveien har du skolen rett foran deg.

Klikk her for veibeskrivelse.

GRUNNKURS I STEINERPEDAGOGIKK ledes av Siri Gossé, Solvita Mellenberga og Gudrun Sanden

Grunnkurset: Kurset retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Vi går gjennom grunntankene i det metodiske på det enkelte klassetrinn og hvordan læreplanen er lagt opp. I tillegg øver vi enkelte kunstneriske elementer – eurytmi, formtegning, maling. Deler av kurset er lagt opp som gruppearbeid siktet inn mot den enkelte deltagers virke i skolen.

Siri Gossé har lang erfaring som steinerskolelærer, både som klasselærer og periodelærer. Hun har arbeidet med læreplanutvikling og annet pedagogisk utviklingsarbeid og administrasjon. Siri er gjestelærer ved Steinerhøyskolens lærerutdanning og en erfaren kursleder som alltid får gode tilbakemeldinger.

Solvita Mellenberga har bakgrunn som billedkunstner og lang undervisningserfaring fra offentlig kunstutdanning. Hun har arbeidet som kunst- og kunsthistorielærer på Steinerskolen i Lørenskog siden 2006. Som pedagog er Solvita opptatt av at den enkelte elev blir sett og at det faglige fundamentet utvikles sammen med elevenes personlige språk, fortelling og uttrykk.

Gudrun Sanden er blant annet utdannet eurytmist. Hun har lang erfaring fra scenearbeid og undervisning, har deltatt i læreplanarbeid og annet pedagogisk utviklingsarbeid. Hun er en skattet og erfaren kursleder.

GRUNNKURS I STEINERPEDAGOGIKK for medarbeiderer på SFO ledes i tillegg av Maja Hallanger

Maja Hallanger jobber på Steinerskolen i Vestfold som leder for SFO. Hun har bakgrunn fra teater/sirkus/dans i forskjellige frigrupper i Norge og Sverige. Hun er utdannet musikkterapeut fra Musikkhøyskolen i Oslo.

Energi hele dagen! Mat ved Bente Westergaard

Maten på Oslokurset er et kapittel for seg. Det er Bente Westergaard og hennes team som sørger for at alt er klart til rett tid.

Bente  står bak Grønn Gourmet som driver kjøkkenet på Helleviktangen. Hun har jobbet med økologisk mat siden 70-tallet. «Det er ikke nok at mat bare er sunn. Det er ikke nok at den bare er god heller. Mat skal gjøre godt, skal bygge overskudd og helse!»

 

Praktisk informasjon Grunnkurs i steinerpedagogikk

Sted: Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter

Tidspunkt: 27.  – 31. juli 2020

AdresseFlyveien 2, 0770 Oslo

E-post og nettsideoslokurs@steinerhoyskolen.no / www.steinerhoyskolen.no

Avbestilling: Påmeldingen er bindende. Eventuell avbestilling må skje innen påmeldingsfristen. Skolene er fri til å erstatte deltakere som ikke kan delta på kurset. Deltakeravgiften vil etter påmeldingsfristen ikke refunderes.

Kursbevis: Deltakelse 4 av 5 dager.

Oslokurset er en faglig møteplass for steinerskolelærere fra alle de nordiske land. Kurset er også godt egnet for enhver pedagog som vil lære mer om steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis.

Sted: Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter

Tidspunkt: 3. – 7. august 2020

AdresseFlyveien 2, 0770 Oslo

E-post og nettsideoslokurs@steinerhoyskolen.no / www.steinerhoyskolen.no

Avbestilling: Påmeldingen er bindende. Eventuell avbestilling må skje innen påmeldingsfristen. Skolene er fri til å erstatte deltakere som ikke kan delta på kurset. Deltakeravgiften vil etter påmeldingsfristen ikke refunderes.

Kursbevis: Deltakelse 4 av 5 dager

Villa Frogner Bed & Breakfast, Nordraaks gate 26, tlf +47 22 56 19 60

Cochs pensjonat, Parkveien 2, tlf +47 23 33 24 00

Ellingsens pensjonat Bed & Breakfast, Holtegata 25, tlf +47 22 60 03 59

https://www.airbnb.no/

Flere alternativer på visitoslo.no

For deltakerere på Oslokurset tilbys det også spartansk overnatting i sovesal på Steinerhøyskolen (Professor Dahls gate 30).