Påmelding Oslokurset 2020 fom 20. april

Det vil være mulig å melde seg på Oslokurset fom. 20 april 2020.

PRAKTISK INFORMASJON

oslokurs@steinerhoyskolen.no

Våre Studenter

  • Grunnkurs i steinerpedagogikk, uke 31, fra 27. – 31. juli 2020. Kurset retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Vi går gjennom grunntankene i det metodiske og på det enkelte klassetrinn og hvordan læreplanen er lagt opp. I tillegg øver vi enkelte kunstneriske elementer – eurytmi, formtegning, maling. Deler av kurset er lagt opp som gruppearbeid siktet inn mot den enkelte deltakers virke i skolen.
  • Oslokurset, uke 32, fra 3. – 7. august 2020. Oslokurset er spesielt rettet mot steinerskolelærere, men det er også godt egnet for alle pedagoger som vil lære mer om de steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis. Det er lagt vekt på at sentrale fagområder skal være dekket for alle klassetrinn, fra 1.-10. klasse, og at det skal være et stort utvalg av praktisk-kunstneriske fag. Kurslederne er dyktige, kunnskapsrike og erfarne forelesere som skaper engasjement for sine fagområder. Det er mye å glede seg til!

Ellers kan du glede deg til flere hyggelige aktiviteter og å treffe kollegaer fra hele Norden. Vi gleder sees!

Hvor avholdes Oslokursene?

Oslokursene blir avholdt i Flyveien 2 på Hovseter: Ta T-bane 2 (Østeråsbanen) fra sentrum. Gå av på Hovseter stasjon; 5 minutter å gå fra stasjonen. Følg Gamle Hovsetervei opp fra T-banestasjonen, ta til høyre inn Henriks vei og rett frem. Når du har krysset bilveien har du skolen rett foran deg.

Klikk her for veibeskrivelse.

Påmelding Oslokurset 2020 fom 20. april

GRUNNKURS I STEINERPEDAGOGIKK ledes av Siri Gossé, Solvita Mellenberga og Gudrun Sanden

Grunnkurset: Kurset retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Vi går gjennom grunntankene i det metodiske på det enkelte klassetrinn og hvordan læreplanen er lagt opp. I tillegg øver vi enkelte kunstneriske elementer – eurytmi, formtegning, maling. Deler av kurset er lagt opp som gruppearbeid siktet inn mot den enkelte deltagers virke i skolen.

Siri Gossé har lang erfaring som steinerskolelærer, både som klasselærer og periodelærer. Hun har arbeidet med læreplanutvikling og annet pedagogisk utviklingsarbeid og administrasjon. Siri er gjestelærer ved Steinerhøyskolens lærerutdanning og en erfaren kursleder som alltid får gode tilbakemeldinger.

Solvita Mellenberga har bakgrunn som billedkunstner og lang undervisningserfaring fra offentlig kunstutdanning. Hun har arbeidet som kunst- og kunsthistorielærer på Steinerskolen i Lørenskog siden 2006. Som pedagog er Solvita opptatt av at den enkelte elev blir sett og at det faglige fundamentet utvikles sammen med elevenes personlige språk, fortelling og uttrykk.

Gudrun Sanden er blant annet utdannet eurytmist. Hun har lang erfaring fra scenearbeid og undervisning, har deltatt i læreplanarbeid og annet pedagogisk utviklingsarbeid. Hun er en skattet og erfaren kursleder.

GRUNNKURS I STEINERPEDAGOGIKK for medarbeiderer på SFO ledes i tillegg av Maja Hallanger

Maja Hallanger jobber på Steinerskolen i Vestfold som leder for SFO. Hun har bakgrunn fra teater/sirkus/dans i forskjellige frigrupper i Norge og Sverige. Hun er utdannet musikkterapeut fra Musikkhøyskolen i Oslo.

Energi hele dagen! Mat ved Bente Westergaard

Maten på Oslokurset er et kapittel for seg. Det er Bente Westergaard og hennes team som sørger for at alt er klart til rett tid.

Bente  står bak Grønn Gourmet som driver kjøkkenet på Helleviktangen. Hun har jobbet med økologisk mat siden 70-tallet. «Det er ikke nok at mat bare er sunn. Det er ikke nok at den bare er god heller. Mat skal gjøre godt, skal bygge overskudd og helse!»

 

Praktisk informasjon Grunnkurs i steinerpedagogikk

Sted: Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter

Tidspunkt: 27.  – 31. juli 2020

AdresseFlyveien 2, 0770 Oslo

E-post og nettsideoslokurs@steinerhoyskolen.no / www.steinerhoyskolen.no

Avbestilling: Påmeldingen er bindende. Eventuell avbestilling må skje innen påmeldingsfristen. Skolene er fri til å erstatte deltakere som ikke kan delta på kurset. Deltakeravgiften vil etter påmeldingsfristen ikke refunderes.

Kursbevis: Deltakelse 4 av 5 dager.

Oslokurset er en faglig møteplass for steinerskolelærere fra alle de nordiske land. Kurset er også godt egnet for enhver pedagog som vil lære mer om steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis.

Sted: Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter

Tidspunkt: 3. – 7. august 2020

AdresseFlyveien 2, 0770 Oslo

E-post og nettsideoslokurs@steinerhoyskolen.no / www.steinerhoyskolen.no

Avbestilling: Påmeldingen er bindende. Eventuell avbestilling må skje innen påmeldingsfristen. Skolene er fri til å erstatte deltakere som ikke kan delta på kurset. Deltakeravgiften vil etter påmeldingsfristen ikke refunderes.

Kursbevis: Deltakelse 4 av 5 dager

Villa Frogner Bed & Breakfast, Nordraaks gate 26, tlf +47 22 56 19 60

Cochs pensjonat, Parkveien 2, tlf +47 23 33 24 00

Ellingsens pensjonat Bed & Breakfast, Holtegata 25, tlf +47 22 60 03 59

https://www.airbnb.no/

Flere alternativer på visitoslo.no

For deltakerere på Oslokurset tilbys det også spartansk overnatting i sovesal på Steinerhøyskolen (Professor Dahls gate 30).