Påmelding Oslokurset 2019
Påmelding Grunnkurset 2019 for medarbeidere i skolen

PRAKTISK INFORMASJON

oslokurs@steinerhoyskolen.no

  • Grunnkurs, uke 31.
  • Oslokurset, uke 32.
  • Påmeldingen foregår elektronisk.

Våre Studenter

Oslokursene består av Grunnkurs i steinerpedagogikk for nye medarbeidere i skolen og på SFO i uke 31, og Oslokurset for steinerskolelærere i grunnskolen i uke 32. Kursene er en faglig møteplass for steinerskolelærere fra alle de nordiske land. Kurset er også egnet for enhver pedagog som vil lære mer om steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis. Vi ønsker lærere fra Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge velkommen til Oslokursene 2019!

Oslokurset 2019

Å leke seg til det som i himmelen er gjemt, hentet fra Karin Boyes dikt Barnet, er tittelen for årets morgenforedrag. Camilla Stabel Jørgensen, Frode Barkved og Anne-Mette Stabel vil ta for seg årstidsfestene i steinerskolene; bakgrunn, begrunnelse, utfordringer, forskning og fornyelse. De vil også lede en samtalegruppe rundt morgenforedragene i første kursøkt.

I programmet finner du et bredt tilbud av kurs som dekker de fleste fag i grunnskolen. Kurslederne er dyktige, kunnskapsrike og erfarne forelesere som skaper engasjement for sine fagområder.

Blant nye kurs av året, går vi i første økt Inn i arkitekturen med Alf Howlid. Vi tilbyr Undervisningskunst og kunstnerisk undervisning med Hanne Weisser, basert på hennes bok med samme navn, og Mat og helse: Bærekraft og etikk med Jolien Perotti som driver skolehagen på Øverland gård i Bærum.

I andre økt kan du glede deg til mye, men av nye kurs finner du Samisk fortellerkunst og joiketradisjon med religionshistoriker Brita Pollan og musiker Georg Buljo. For tysklærere vil Morten Hanssen lede et seminar for lærere på alle trinn. Vi tilbyr også et tverrfaglig kurs der fortelling fra kulturperiodene i 6.klasse møter eurytmi og bevegelse, med Ketil Reigstad og Angela Seitz. Et svært aktuelt tema belyses av Markus Lindholm i kurset Klima, klimaendringer og meteorologi for ungdomstrinnet.

For 1.klasse-lærere (for alle land utenom Norge, tilsvarer 1.klasse siste året i barnehagen) blir det Borddukkeverksted med Karna Lindstrøm i tredje økt. Det er tilbud knyttet til 1.klasse i alle økter.

I fjerde økt har vi to kurs som tar for seg hvordan læreren kan ruste seg i møte med utfordringer i klasserommet: Rom for alle!?, 1.-7.klasse, med Ivar Smit og Ungdom som utfordrer, 8.-10.klasse, med Josefin Winter. Hun vil også ta for seg Kjønn og identitet på ungdomstrinnet i andre økt. Katarina Hagberg holder kurs om Humanbiologi – forplantning, sex, kjærlighet, relasjoner mm. Gudrun Sanden skal ta for seg betydningen av Rim og rytmer i 4.-7. klasse. Lilleberta Sandved ser på Lærerens skoleringsvei – hvordan bli sin egen gode lærer?

Ellers kan du glede deg til samspillkveld, fest, omvisning i Vigelandsparken, og å treffe kollegaer fra hele Norden. Vi gleder oss til å se deg!

Hvor avholdes Oslokursene?

Oslokursene blir avholdt i Flyveien 2 på Hovseter: Ta T-bane 2 (Østeråsbanen) fra sentrum. Gå av på Hovseter stasjon; 5 minutter å gå fra stasjonen. Følg Gamle Hovsetervei opp fra T-banestasjonen, ta til høyre inn Henriks vei og rett frem. Når du har krysset bilveien har du skolen rett foran deg.

Klikk her for veibeskrivelse.

Oslo Upper School Course

The course will take place later, in the autumn. Dates will be announsed within May month.

GRUNNKURS I STEINERPEDAGOGIKK ledes av Siri Gossé, Solvita Mellenberga og Gudrun Sanden

Grunnkurset: Kurset retter seg mot nye lærere, vikarer og assistenter. Vi går gjennom grunntankene i det metodiske på det enkelte klassetrinn og hvordan læreplanen er lagt opp. I tillegg øver vi enkelte kunstneriske elementer – eurytmi, formtegning, maling. Deler av kurset er lagt opp som gruppearbeid siktet inn mot den enkelte deltagers virke i skolen.

Program Grunnkurset

Siri Gossé har lang erfaring som steinerskolelærer, både som klasselærer og periodelærer. Hun har arbeidet med læreplanutvikling og annet pedagogisk utviklingsarbeid og administrasjon. Siri er gjestelærer ved Steinerhøyskolens lærerutdanning og en erfaren kursleder som alltid får gode tilbakemeldinger.

Solvita Mellenberga har bakgrunn som billedkunstner og lang undervisningserfaring fra offentlig kunstutdanning. Hun har arbeidet som kunst- og kunsthistorielærer på Steinerskolen i Lørenskog siden 2006. Som pedagog er Solvita opptatt av at den enkelte elev blir sett og at det faglige fundamentet utvikles sammen med elevenes personlige språk, fortelling og uttrykk.

Gudrun Sanden er blant annet utdannet eurytmist. Hun har lang erfaring fra scenearbeid og undervisning, har deltatt i læreplanarbeid og annet pedagogisk utviklingsarbeid. Hun er en skattet og erfaren kursleder.

GRUNNKURS I STEINERPEDAGOGIKK for medarbeiderer på SFO ledes i tillegg av Maja Hallanger

Maja Hallanger jobber på Steinerskolen i Vestfold som leder for SFO. Hun har bakgrunn fra teater/sirkus/dans i forskjellige frigrupper i Norge og Sverige. Hun er utdannet musikkterapeut fra Musikkhøyskolen i Oslo.

Energi hele dagen! Mat ved Bente Westergaard

Maten på Oslokurset er et kapittel for seg. Det er Bente Westergaard og hennes team som sørger for at alt er klart til rett tid.

Bente  står bak Grønn Gourmet som driver kjøkkenet på Helleviktangen. Hun har jobbet med økologisk mat siden 70-tallet. «Det er ikke nok at mat bare er sunn. Det er ikke nok at den bare er god heller. Mat skal gjøre godt, skal bygge overskudd og helse!»

 

Praktisk informasjon Grunnkurs i steinerpedagogikk

Sted: Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter

Tidspunkt: 29. juli -2. august 2019

AdresseFlyveien 2, 0770 Oslo

Telefon: +4793450702

E-post og nettsideoslokurs@steinerhoyskolen.no / www.steinerhoyskolen.no

Pris: NOK 5.450

Påmeldingsfrist: 21. juni

Avbestilling: Påmeldingen er bindende. Eventuell avbestilling må skje innen påmeldingsfristen. Skolene er fri til å erstatte deltakere som ikke kan delta på kurset. Deltakeravgiften vil etter påmeldingsfristen ikke refunderes.

Kursbevis: Deltakelse 4 av 5 dager.

Oslokurset er en faglig møteplass for steinerskolelærere fra alle de nordiske land. Kurset er også godt egnet for enhver pedagog som vil lære mer om steinerpedagogiske ideer, fagdidaktikk og praksis.

MORGENFOREDRAGENE ved Anne-Mette Stabel, Camilla Stabel Jørgensen og Frode Barkved

”Å leke seg til det som i himmelen er gjemt». Om årstidsfestene i steinerskolen, bakgrunn, begrunnelse, utfordringer, forskning og fornyelse.

Program Oslokurset

Camilla Stabel Jørgensen (f. 1974) har siden 2003 jobbet ved lærerutdanningen i Trondheim – nå som førsteamanuensis ved NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet). Her underviser hun i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk). Hun disputerte våren 2014 ved NTNU med avhandlingen Som du spør får du svar? En empirisk studie av skriving i religions- og livssynsfaget om elevers skriving i religions- og livssynsfaget på ungdomstrinnet. Fra 1981-1993 var hun elev ved Steinerskolen i Moss, og har i dag selv barn ved Steinerskolen på Rotvoll. I utdanning, undervisning og forskning har hun særlig arbeidet med skriving og vurdering i religions- og livssynsfaget, religiøse tradisjoners estetiske uttrykk og ekskursjoner som undervisningsform.

Frode Barkved (f. 1961) har studert eurytmi, og har dessuten en master i steinerpedagogikk med fordypning i historie. Han har arbeidet som lærer ved steinerskolen i Stavanger fra 1987 til 2007. Siden 2007 har han vært medarbeider på Steinerhøyskolen i Oslo. Barkved har publisert en rekke kronikker og essay om pedagogikk, antroposofi og kultur. Han ga nylig ut boken «Hjemløshet og jeg-erfaring» (Antropos Forlag, 2017),som tok opp aktuelle samtids-spørsmål ut fra et antroposofisk perspektiv Han var generalsekretær i Antroposofisk Selskap fra 2004 til 2014. Barkved har holdt en rekke foredrag, kurs og seminar om antroposofi og pedagogikk, nasjonalt og internasjonalt.

Anne-Mette Stabel (f.1954) er førsteamanuensis ved Steinerhøyskolen der hun har arbeidet siden 2001 og hvor hun nå er studieleder ved lærerutdanningen. Hun underviser i blant annet fortellerkunst, steinerskolens historie og sammenhenger og utviklingslinjer i steinerskolens læreplan. Hun arbeidet ved Steinerskolen i Moss fra 1993 til 2001. Våren 2014 disputerte hun ved Det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo med avhandlingen Visjoner og vilkår. Om steinerskolens utvikling i Norge fra 1926 -2004. I 2016 ga hun ut boken Hva skal vi med skole? på Pax forlag. Boken er en bearbeidet og utvidet versjon av hennes doktorgradsavhandling. der historien er ført frem til 2016.

SANG med Maja Hallanger

«Pust og oppvarming av kroppen, enkle rytmer og flerstemte sanger fra mange steder i verden».

Maja Hallanger jobber på Steinerskolen i Vestfold som leder for SFO. Hun har bakgrunn fra teater/sirkus/dans i forskjellige frigrupper i Norge og Sverige. Hun er utdannet musikkterapeut fra Musikkhøyskolen i Oslo.

Energi hele dagen! Mat ved Bente Westergaard

Maten på Oslokurset er et kapittel for seg. Det er Bente Westergaard og hennes team som sørger for at alt er klart til rett tid.

Bente  står bak Grønn Gourmet som driver kjøkkenet på Helleviktangen. Hun har jobbet med økologisk mat siden 70-tallet. «Det er ikke nok at mat bare er sunn. Det er ikke nok at den bare er god heller. Mat skal gjøre godt, skal bygge overskudd og helse!»

Sted: Rudolf Steinerskolen i Oslo, Hovseter

Tidspunkt: 5. – 9. august 2019

AdresseFlyveien 2, 0770 Oslo

Telefon: +4793450702

E-post og nettsideoslokurs@steinerhoyskolen.no / www.steinerhoyskolen.no

Pris: NOK 5.450

Påmeldingsfrist: 21. juni

Avbestilling: Påmeldingen er bindende. Eventuell avbestilling må skje innen påmeldingsfristen. Skolene er fri til å erstatte deltakere som ikke kan delta på kurset. Deltakeravgiften vil etter påmeldingsfristen ikke refunderes.

Kursbevis: Deltakelse 4 av 5 dager

Villa Frogner Bed & Breakfast, Nordraaks gate 26, tlf +47 22 56 19 60

Cochs pensjonat, Parkveien 2, tlf +47 23 33 24 00

Ellingsens pensjonat Bed & Breakfast, Holtegata 25, tlf +47 22 60 03 59

https://www.airbnb.no/

Flere alternativer på visitoslo.no

For deltakerere på Oslokurset tilbys det også spartansk overnatting i sovesal på Steinerhøyskolen (Professor Dahls gate 30). Tilbudet gjelder fra søndag 4. august kl 17.00 til lørdag 10. august kl. 12.00. Prisen for syv – 7 – netter, inkludert enkel, men god frokost er NOK. 800. Det er begrenset antall plasser, så vær tidlig ute med å bestille. Ta med liggeunderlag/madrass (OBS! Ingen madrasser å få på høyskolen denne gang), sovepose, pute og håndkle – og ørepropper hvis du trenger det! Påmelding via påmeldingsskjemaet.