World Teachers' Conference 2023 - intervju med Josefin Winther

No items found.

Goetheanum Pedagogical Section har i forbindelse med årets verdenslærerstevnet i Dornach laget en intervjuserie om hvor steinerpedagogikk står i dag i forskjellige land og miljøer. Som representant for Norge deler høyskolelektor Josefin Winther sine tanker.

Serien i sin helhet er tilgjengelig på goetheanum.tv.

Se trailer fra intervjuet med Josefin Winther